Likeminds / NPK: Leden Raad van Toezicht

Likeminds / NPK in Amsterdam zoekt twee Leden Raad van Toezicht voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 23-04-2021Likeminds is producent en netwerk van meerstemmige theatermakers die de stad gebruiken als inspiratiebron én podium. In voorstellingen en publieksopbouw zijn we een afspiegeling van Amsterdam: divers, dynamisch en eigenzinnig. De Non Profit Kapitalist (NPK) is de vrije producent van Likeminds.

Likeminds / NPK, gevestigd in Amsterdam, is een ambitieuze organisatie die streeft naar uitzonderlijke artistieke kwaliteit. Likeminds / NPK werkt samen met vooraanstaande Nederlandse en internationale partners, en is een platform dat een internationaal netwerk van makers, curatoren en denkers samenbrengt.

Likeminds / NPK is op zoek naar twee

Leden Raad van Toezicht

4 vergaderingen per jaar

Likeminds / NPK is een stichting en heeft een Raad van Toezicht. De Raad houdt toezicht op de strategie en het beleid van de directie, de uitvoering van bestuurstaken en de algemene gang van zaken van de stichting, rekening houdend met de belangen van stakeholders. Jaarlijks keurt de Raad van Toezicht het jaarplan, de jaarbegroting en de jaarrekening goed en eens per vier jaar het meerjarenbeleidsplan met de meerjarenbegroting. De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur en bewaakt de balans tussen inhoudelijke betrokkenheid en het bewaren van afstand.

De leden van de Raad van Toezicht brengen advies, expertise en netwerk. Er wordt gestreefd naar een diverse samenstelling voor wat betreft leeftijd, geslacht, sociaal-culturele achtergrond en ervaring. Likeminds / NPK zoekt nu twee leden die met nieuwe perspectieven bijdragen aan de continue ontwikkeling van de instelling. Er is een vacatievergoeding beschikbaar.

De benoeming als lid van de Raad van Toezicht is voor vier jaar en de Raad vergadert vier keer per jaar.

Profiel
De Raad van Toezicht functioneert als één team, waarbij de leden over complementaire kwaliteiten en perspectieven beschikken. De leden beschikken over de deskundigheid die noodzakelijk is voor het vervullen van de taak, maar zijn ieder ook in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

Van de leden wordt verwacht zich te herkennen in een aantal van onderstaande competenties:

  1. Bewezen bestuurlijke kwaliteiten of ruime ervaring in een bestuurlijke omgeving.
  2. Een grote maatschappelijke betrokkenheid en oog voor cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen.
  3. Affiniteit met één of meerdere deelgebieden waarin Likeminds en NPK opereert.
  4. Een breed netwerk van relevante contacten.
  5. Collega-leden en directie scherp te houden met vragen en ideeën.
  6. Kennis van of visie hebben op het (inter)nationale werkveld en daarmee gepaarde uitdagingen.
  7. Enthousiasme om Likeminds en NPK te vertegenwoordigen bij (in)formele gelegenheden.

De Raad van Toezicht als geheel beschikt over financiële, organisatorische, juridische, politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke en merk-strategische expertises met professionele ervaring in het domein van kunst en cultuur.

Reageren en selectie:
Interesse? Reacties (cv en motivatiebrief) gericht aan de voorzitter van Stichting Likeminds en NPK, Pierre Ballings, zullen vertrouwelijk behandeld worden en ontvangen we graag uiterlijk 23 april 2021 via rvt@likeminds.nl.

Voor vragen kun je contact opnemen met de sollicitatiecommissie via rvt@likeminds.nl onder vermelding van ‘Raad van Toezicht’.

De gesprekken staan gepland in de week van 3 mei 2021. Afhankelijk van de maatregelen omtrent Covid-19 worden de sollicitatiegesprekken live of digitaal gehouden. Met geselecteerde kandidaten wordt dit overlegd per e-mail.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.