Kunstkade: Directeur

Kunstkade in Leeuwarden zoekt een Directeur voor 36 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 25-04-2021Kunstkade bestaat sinds 2012 en is een CV, een coöperatieve vereniging. Culturele aanbieders en instellingen zijn lid van de coöperatie. Als netwerkorganisatie vormt zij de spil van een veelheid aan culturele activiteiten in de gemeente Leeuwarden, inclusief de kleine kernen. Het is een organisatie met een kleine overhead en met betrokken, creatieve medewerkers.

Kunstkade richt zich in haar werk op twee labels:

Schoolkade: voor cultuureducatie in het onderwijs
Het accent van werkzaamheden van Kunstkade ligt op dit label.
Onder Schoolkade vallen alle educatieve activiteiten voor leerlingen van 2 tot 16 jaar. Dit omvat activiteiten voor peuters, basisschoolleerlingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs. Alle 58 scholen in het primair onderwijs van de gemeente hebben een cultuurcoach en doen mee aan het Kunstmenu en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Hierbij wordt samengewerkt met een groot netwerk van culturele organisaties. Onder Schoolkade valt ook een aantal buitenschoolse activiteiten waarbij Schoolkade projectleider is; zoals de Vakantieschool en succesvolle projecten als Look@Me, Dancebattle, Circus Adje en Sjors Leeuwarden. Op www.schoolkade.nl staan alle programma’s.

Aanbieders: voor alle aanbieders van cursussen en dergelijke
Binnen dit label brengt Kunstkade vraag en aanbod van kunst- en cultuureducatie bij elkaar. Ze werkt samen met ruim 200 culturele aanbieders uit de gemeente, die een breed palet aan workshops en cursussen bieden, onderverdeeld in diverse disciplines voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ook werkt Kunstkade nauw samen met andere culturele instellingen in de stad.

De organisatie
De organisatie is klein en flexibel. Er zijn 25 personeelsleden, waarvan 15 cultuurcoaches die voornamelijk in de scholen werken. Daarnaast zijn er coördinatoren voor de Vakantieschool, het Centrum voor Talentontwikkeling en het project Cultuureducatie met Kwaliteit.

Medewerkers in de backoffice zijn ondersteunend voor de diverse taken.
Een facilitair bedrijf zorgt voor personeelsadministratie en HR, financiële administratie en rapportage en ICT beheer.

CV Kunstkade kent naast de Algemene Ledenvergadering een bestuur, waaraan de directeur verantwoording aflegt. De organisatie heeft een Directiestatuut en Bestuursreglement.

De huidige directeur gaat met pensioen en daarom zoekt het bestuur per 1 oktober 2021 een nieuwe:

Directeur

36 uur per week

Een uitdagende spilfunctie op het gebied van cultuureducatie in Leeuwarden!

Profiel

 • De directeur is hét gezicht en dé leider van Kunstkade en is zich bewust van de unieke positie van kunst en cultuur in de maatschappij.
 • Hij/zij weet de visie van Kunstkade op het gebied van cultuureducatie te vertalen naar concrete plannen en deze tot uitvoering te brengen in samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Daarnaast coördineert hij/zij een vraaggericht, samenhangend, cultuuraanbod.
 • Vanuit de spilfunctie van Kunstkade weet de directeur de dialoog tussen verschillende partijen op een inspirerende wijze gaande te houden, vertrouwen te winnen en hen te bewegen tot gezamenlijke programma’s en projecten.
 • Naast de reguliere managementtaken als personeelsbeleid, doorontwikkelen van de organisatie, financieel beleid, heeft de directeur een sterk inhoudelijke en leidende rol.
 • De leiderschapsstijl van de directeur kenmerkt zich door het creëren van samenwerking en betrokkenheid. In de dynamiek van een veranderende omgeving schept hij/zij samen met de medewerkers kansen en is hij/zij in staat veranderingen te managen.
 • De directeur is daarbij een inspirerend, verbindend en duidelijk leider, die door strategisch inzicht en enthousiasme anderen coacht, motiveert en uitdaagt hun grenzen te verleggen.

Taken en verantwoordelijkheden
De directeur is verantwoordelijk voor

 • De algemene bedrijfsvoering, inclusief doorontwikkeling van de organisatie.
 • Het realiseren van strategie en visie door middel van het opstellen van beleidsplannen en de concrete uitvoering daarvan door middel van activiteiten.
 • Het financieel management.
 • Verslaglegging en afstemming met belanghebbenden.
 • Voeren van voortgang- en functioneringsgesprekken met de medewerkers.
 • Voeren van evaluatiegesprekken met de scholen.
 • Actief onderhouden en ontwikkelen van het netwerk door onder andere het uitdragen van visie en standpunten over het cultuuraanbod naar de doelgroepen en belanghebbenden.
 • Actieve deelname in relevante overleggen en ondernemend richting stakeholders en betrokkenen.
 • Actief onderhouden van relaties met wethouder, ambtenaren en politieke partijen.
 • Het zien van kansen voor de organisatie en haar netwerk in het bestuurlijke en cultuureducatieve veld.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau; conceptueel sterk.
 • Minimaal vijf jaar aantoonbare relevante managementervaring, waaronder ervaring als projectleider van complexe projecten, integraal programmamanagement, het aansturen van (teams van) professionals en financieel management.
 • Inzicht in en ruime kennis van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het terrein van kunst en cultuur.
 • Innovatief.
 • Beschikt over strategisch denkvermogen.
 • Aantoonbare relevante ervaring in de samenwerking met overheid, onderwijs en ondernemers.
 • Inspirerend en verbindend leider, staat open voor dialoog en is onafhankelijk in zijn/haar oordeel.
 • Politiek-sensitief.
 • Ondernemend en resultaatgericht.

Functieschaal
Wij vragen veel, maar je krijgt er ook veel voor terug. Een uitdagende baan met veel contacten bij maatschappelijke en innovatieve organisaties en een team van enthousiaste collega’s. We bieden in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar, dat bij goed functioneren zicht geeft op een vast dienstverband. Het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, is maximaal € 5.005, – (functieschaal 12 cao Kunsteducatie) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. De standplaats is Leeuwarden. Startdatum: 1 oktober 2021.

Informatie en solliciteren
Meer informatie over de inhoud van de functie en de procedure bij de voorzitter van het bestuur: pietmeerdink@gmail.com.

Herken je jezelf in het functieprofiel, dan ontvangen we graag uiterlijk 25 april 2021 je online sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae en een sterk onderbouwde motivatie via claudia.baburek@kunstkade.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie www.kunstkade.nlwww.schoolkade.nl.