KBZON: Penningmeester

KBZON – Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland in Helmond zoekt een Penningmeester voor circa 5 uur per maand | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-06-2021KBZON bevordert, stimuleert en ondersteunt het samen zingen in Nederland. Dat doen we door:

 • het ontzorgen van koren en koorbesturen met een passend aanbod van diensten, producten en kennis
 • het bijdragen aan de ontwikkeling en het zingplezier van koren en besturen door het
  faciliteren van uitwisseling en ontmoeting
 • het ondersteunen en inspireren van koren en besturen door advisering en het
  aanbieden van cursussen en workshops
 • samenwerking met partners binnen en buiten de koorwereld
  Om de ondersteuning van koren en zanggroepen te versterken en nog toegankelijker te maken, werkt KBZON voortdurend aan vernieuwing van het aanbod en de (digitale) dienstverlening.

Wij zoeken ter versterking van het bestuur met ingang van juni 2021 een nieuwe

Penningmeester

circa 5 uur per maand

met kennis van en ervaring met de volgende aandachtsgebieden:
– administratie en financiën
– organisatie en processen

Takenpakket
De penningmeester

 • Bewaakt de financiële kaders op basis van het afgesproken beleid en de activiteiten.
 • Is sparring-partner van de directeur in financiële zaken.
 • Stelt samen met de directeur de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze.
 • Stelt het financieel jaarverslag op met behulp van de accountant.
 • Denkt mee in het bestuur over organisatie en processen en is eindverantwoordelijk voor de financiële processen.

Tijdsbesteding

 • Het bestuur vergadert circa 6 à 7 keer per jaar online of live in regio Helmond.
 • Bestuursleden zijn inhoudelijk betrokken bij minimaal één intern project.
 • Jaarlijkse aanwezigheid bij Algemene Ledenvergadering.
 • Incidentele vertegenwoordiging van KBZON bij haar leden.

Competenties
Van onze bestuursleden worden de volgende competenties gevraagd:

 • Managen, plannen en organiseren.
 • Inspireren & motiveren.
 • Representeren.
 • Probleemanalyse.
 • Samenwerken.
 • Organisatie betrokkenheid.

Ervaring met het besturen van verenigingen en bekendheid met de amateurkoor sector is wenselijk. Een visie op de ontwikkeling van verenigingen, zingen in koorverband en online dienstverlening geeft een meerwaarde voor het bestuur.

Het betreft een onbezoldigde functie (een bescheiden vrijwilligersvergoeding is beschikbaar), eventuele reis- en overige onkosten worden vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Roorda, voorzitter van KBZON, via voorzitter@kbzon.nl.

Hebt u interesse om het bestuur van KBZON te komen versterken? Stuur dan een mail met CV en korte motivatie sturen naar hetzelfde mailadres.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.