deDansPunt.: Voorzitter

deDansPunt. in Tilburg zoekt een Voorzitter voor 0-2 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 29-05-2021deDansPunt. is dé organisatie in Brabant die zich (zonder winstoogmerk) inzet voor de amateurdans als podiumkunst met aandacht voor de artistieke ontwikkeling van alle amateurdans in Brabant.

deDansPunt. is een toonaangevende organisatie die de Brabantse amateurdans op de kaart zet en de kwaliteit en diversiteit van amateurdans uitdraagt. deDansPunt. verbindt de Brabantse amateurdans in het Brabantse cultuursysteem en levert namens de amateurdans in Brabant een bijdrage op beleidsvragen over amateurdans en amateurkunst.

deDansPunt. is de afgelopen jaren van een vrijwilligersorganisatie uitgegroeid naar een professionele organisatie die zich inzet voor de amateurdans in Brabant. Tijd om dit ook in de organisatiestructuur door te voeren en over te gaan van een bestuur dat alles organiseert naar een bestuur dat op afstand de organisatie ondersteunt en uitdraagt.

Voorzitter

0-2 uur per week

Binnen het bestuur van de stichting is het bestuurslid voorzitter verantwoordelijk voor de leiding van het bestuur en daarmee de stichting. De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en amendementen en de andere besprekingen, die aan de orde zijn; hij/zij wordt bij ziekte of afwezigheid vervangen door een van de andere bestuursleden.

De voorzitter

 • Heeft bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk op lokaal en politiek niveau.
 • Houdt overzicht op het meerjarenbeleid van deDansPunt. en het verder professionaliseren van de organisatie.
 • Zet eigen netwerk in ten bate van de doelstelling van deDansPunt.
 • Bevraagt tijdig en stimuleert waar nodig adequaat het beleid van de directie.
 • Zit de vergaderingen efficiënt en adequaat voor. Kan de stichting extern representeren.
 • De verschillende bestuurstaken coördineren.
 • De uitvoering van de bestuurstaken controleren.

Competenties

 • Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in cultureel-maatschappelijke organisatie, bij voorkeur in een gesubsidieerde organisatie.
 • Leiderschapskwaliteiten.
 • Vermogen om op constructieve wijze de groepsdynamiek binnen het bestuur en tussen bestuur en directie deDansPunt. te beïnvloeden.
 • Constructief denken, inspirerend en enthousiast.
 • Integer en standvastig.
 • Gevoel voor humor.

Functie-eisen

 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Affiniteit met besturen en management.
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen.
 • Beleidsvisie uit te dragen.
 • Conformeren aan het beleid en de visie van deDansPunt.

Wat verwachten we van je?

 • Dat je achter de visie en werkwijze van deDansPunt. staat.
 • Dat je in Noord-Brabant woont of een sterke relatie hebt met de provincie Brabant en het netwerk kent.
 • Sterke affiniteit hebt met de dans.
 • Dat je ambassadeur van deDansPunt. bent in je eigen netwerk.
 • Dat je deelneemt aan de bestuursvergaderingen, vier keer per jaar (online) en de bestuursvergaderingen voorzit.
 • De directeur ondersteunen bij het uitbouwen van het netwerk en het lobbyen voor de dans.
 • Aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur van de stichting.
 • Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan.
 • Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur.
 • Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging.
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid.
 • Samen met het huidige bestuur en de directeur het bestuur samenstellen die past bij de koers van deDansPunt. en de ontwikkelingen in de provincie.
 • Het huidige regelement van de stichting aan te passen op de nieuwe structuur.
 • De organisatie helpt in het zorgen dat ze de anbi-doelstellingen eigen maakt en omarmen.

Wat bieden we?

 • Een belangrijke rol in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie, waarin amateurdans in de breedte centraal staat.
 • Een interessante plek om kennis op te doen van wat er allemaal in de provincie en op het gebied van de dans gebeurt.
 • Een enthousiast en betrokken bestuur en organisatie met ervaring.
 • Onkosten- en reiskostenvergoeding.

Belangstelling?
Stuur je motivatie en cv naar info@dedanspunt.nl vóór 30 mei 2021. Voor vragen: neem contact op met artistiek directeur (in wording) Annette Truijens via annette@dedanspunt.nl / 06-295 785 27.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.