Cinekid: Programmeur Industry Forum – Cinekid for Professionals

Cinekid in Amsterdam zoekt een Programmeur Industry Forum – Cinekid for Professionals voor maximaal 50 dagen | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP, Tijdelijk | Sluitingsdatum: 09-05-2021For English see below

Over Cinekid
Cinekid, al ruim 34 jaar het grootste internationale kinderfilmfestival ter wereld, brengt alle kinderen in Nederland in aanraking met het rijkste aanbod van filmproducties. Cinekid wil verwonderen, vermaken, verbinden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, bewuste en weldenkende wereldburgers. Om dit te bereiken presenteert, produceert, leert en communiceert Cinekid met, door en over film en bewegend beeld aansluitend bij de belevingswereld van kinderen. Maar ook is Cinekid hét platform gericht op (internationale) kinderfilmproducties om daarmee het aanbod en de kwaliteit van de filmproducties te vergroten en de industrie te verbinden.

Om deze missie te vervullen organiseert Cinekid in de herfstvakantie een festival met films, workshops en interactives in Amsterdam en in tientallen theaters in het land met meer dan 60.000 bezoeken. Professionals uit de hele wereld ontmoeten elkaar ook tijdens het festival en worden geïnspireerd door nieuwe inzichten en nieuwe projecten worden mogelijk gemaakt.  Jaarrond bereikt Cinekid kinderen en professionals met een publieks-, en onderwijsprogramma samen met diverse partners en trainingsprogramma’s voor professionals.

Cinekid for Professionals
Cinekid for Professionals (CfP) is dé ontmoetingsplek voor alle professionals in de internationale kindermedia-industrie en wordt druk bezocht door producenten, regisseurs, sales agents, distributeurs, aankopers, journalisten, academici, (game)designers, etc. wereldwijd. Het internationale, vierdaagse evenement vindt dit jaar plaats van 18 tot en met 22 oktober tijdens het Cinekid Festival. CfP heeft ten doel om de productie en distributie van kwalitatieve producties voor een jong publiek te vergoten. We bieden talenten de kans om de juiste professionals te ontmoeten en hun projecten tot leven te brengen. Daarnaast wordt er een inspirerende conferentie en seminar programma georganiseerd met de nieuwste onderwerpen op het gebied van kindermedia.

Programmeur Industry Forum – Cinekid for Professionals

maximaal 50 dagen

Wij bieden jou
Een interessante werkplek in de internationale (kinder)media industrie. Cinekid is het grootste kindermediafestival ter wereld en Cinekid for Professionals is uniek in Europa en jij kan bijdragen tot het succes van dit event! Je komt in ieder geval in een informele, dynamische en creatieve omgeving te werken met een ongedwongen sfeer en gezellige collega’s. We bieden een inspirerende omgeving, met veel vrijheid en verantwoordelijkheid, waarin geen dag hetzelfde is. Als programmeur van het Industry Forum ben je verantwoordelijk voor de inhoud van het Industry Forum, de conferentie van Cinekid for Professionals waar het gaat om inspiratie, kennisdeling en netwerken. Je maakt haakjes tussen het festivalprogramma aan Cinekid for Professionals en ben op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelen in de branche.

Taakomschrijving & werkzaamheden

 • Je bent medeverantwoordelijk voor de programmering van het Industry Forum voor Cinekid for Professionals in samenwerking met het Hoofd Cinekid voor Professionals.
 • Samen met het programmateam van Cinekid bepaal je de inhoud van het forum, je doet research naar sprekers en nodigt gasten uit.
 • Je bent in contact met de sprekers, hosts en andere gasten van de events.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de uitvoerende productie van de special events in samenwerking met de Uitvoerend Producent.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de marketing en communicatie van CfP in samenwerking met de Marketing & Communicatie afdeling.

Jouw profiel

 • Je hebt HBO- of WO-denkniveau.
 • Je hebt minimaal drie jaar werkervaring in een vergelijkbare rol.
 • Je hebt kennis van en een netwerk in de (inter)nationale media industrie.
 • Je bent een teamplayer die makkelijk schakelt en zelfstandig werkt.
 • Je werkt secuur, bent communicatief en neemt initiatief.
 • Je hebt een vriendelijke, klantgerichte en sociale werkhouding.
 • Een uitstekende beheersing van Engels, in woord en geschrift.

Cinekid hanteert in haar wervingsbeleid de Code Culturele Diversiteit & Inclusie en wil nog meer een afspiegeling zijn van de Nederlandse bevolking. We nodigen met nadruk kandidaten uit die een aanvulling zijn op de huidige samenstelling van de afdeling.

Voorwaarden
Functietermijn is van juni tot en met eind oktober 2021, aantal dagen (maximaal 50) in overleg. De functie is beschikbaar als freelance opdracht. Een tijdelijk dienstverband is eventueel bespreekbaar. Honorering conform de arbeidsvoorwaarden van Cinekid

Reageren?
Meer informatie en/of aanmelding met motivatiebrief en CV:
ter attentie van Nienke Poelsma, professionals@cinekid.nl. Sluitingsdatum: 9 mei 2021.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.About Cinekid
Actively involving children in high-quality media: that is what Cinekid is all about. For over 34 years, the Cinekid Foundation has been committed to stimulating the production of this kind of media for children and to let the children themselves contribute to its creation, with the aim of guiding their media development, helping them learn to view media critically and expanding their worldview.

The highpoint of this policy is the annual Cinekid Festival, which is the largest children’s media festival in the world. With the main festival location in Amsterdam and around 40 locations across the country, children aged between 3 and 14 years can watch new, unusual, and astonishing films and television productions. They will get the chance to meet their creators and actors. They also get a chance to explore the MediaLab: a digital playground filled with interactive art installations, workshops, games, and apps.

Cinekid for Professionals
Cinekid for Professionals (CfP) is the meeting place for all professionals in the international children’s media industry and is well attended by producers, directors, sales agents, distributors, buyers, journalists, academics, (game) designers, etc. worldwide. The international, four-day event will take place this year from 18 to 22 October during the Cinekid Festival. CfP aims to increase the production and distribution of quality productions for a young audience. We offer talents the chance to meet the right professionals and bring their projects to life. In addition, an inspiring conference and seminar program is organised with the latest topics in the field of children’s media.

Programmeur Industry Forum – Cinekid for Professionals

maximum 50 days

We offer you
An interesting workplace in the international (children’s) media industry. Cinekid is the largest children’s media festival in the world, Cinekid for Professionals is unique in Europe and you can contribute to the success of this event! In any case, you will work in an informal, dynamic, and creative environment with a relaxed atmosphere and pleasant colleagues. We offer an inspiring environment, with a lot of freedom and responsibility. As the programmer of the Industry Forum, you are responsible for the conference programme of Cinekid for Professionals, where inspiration, knowledge sharing, and networking are important aspects to us. You are the link between the festival programme and Cinekid for Professional and are up to date on the most recent trends and developments in the children’s media field.

Job & task description

 • You are responsible for the programming of the Industry Forum of Cinekid for Professionals, in cooperation with the Head of Cinekid for Professionals.
 • Together with Cinekid’s programming team, you decide the subjects and contents of the Forum, research speakers and invite guests.
 • You are the main point of contact for the speakers, hosts, and other guests of our conference events.
 • You are responsible for the executive production of our special events, in cooperation with our executive producer.
 • You are responsible for the marketing and communication of Cinekid for Professionals, in cooperation with the Marketing & Communications department.

Your profile

 • You can work and think at an academic level.
 • You have at least 3 years of experience in a similar position.
 • You have knowledge of -, and a network in the (inter)national media industry.
 • You are a team player, who is flexible and works independently.
 • You work precise, are communicative and take initiative.
 • You have a friendly, client oriented and social work attitude.
 • Your written and spoken English is perfect.
 • Cinekid applies the Cultural Diversity & Inclusion Code in its recruitment policy and wants to reflect the Dutch population even more. We especially invite candidates who complement the current department.

Conditions
From the start of June until the end of October 2021, number of days (maximum 50) in consultation. The position is available as a freelance assignment. Temporary employment may be negotiable. Remuneration in accordance with Cinekid’s terms of employment.

Interested?
More information and/or application with motivation letter and CV: t.t.a. Nienke Poelsma, professionals@cinekid.nl. Closing date: 9 May 2021.

Apply now!

More information about the organisation: see our website.