Cinekid: Hospitality Producer

Cinekid in Amsterdam zoekt een Hospitality Producer voor maximaal 90 dagen | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP, Tijdelijk | Sluitingsdatum: 09-05-2021For English see below

Over Cinekid
Cinekid, al bijna 35 jaar het grootste internationale kinderfilm en mediaplatform ter wereld, brengt alle kinderen in Nederland in aanraking met het rijkste aanbod van filmproducties. Cinekid wil verwonderen, vermaken, verbinden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, bewuste en weldenkende wereldburgers.

Om dit te bereiken presenteert, produceert, leert en communiceert Cinekid met, door en over film en bewegend beeld aansluitend bij de belevingswereld van kinderen. Maar ook is Cinekid hét platform gericht op (internationale) kinderfilmproducties om daarmee het aanbod en de kwaliteit van de filmproducties te vergroten en de industrie te verbinden.

Om deze missie te vervullen organiseert Cinekid in de herfstvakantie een festival met films, workshops en interactives in Amsterdam en in tientallen theaters in het land met meer dan 60.000 bezoeken. Professionals uit de hele wereld ontmoeten elkaar ook tijdens het festival en worden geïnspireerd door nieuwe inzichten en nieuwe projecten worden mogelijk gemaakt. Jaarrond bereikt Cinekid kinderen en professionals met een publieks-, en onderwijsprogramma samen met diverse partners en trainingsprogramma’s voor professionals.

Cinekid for Professionals
Cinekid for Professionals (CfP) is dé ontmoetingsplek voor alle professionals in de internationale kindermedia-industrie en wordt druk bezocht door producenten, regisseurs, sales agents, distributeurs, aankopers, journalisten, academici, (game)designers, et cetera wereldwijd. Het internationale, vierdaagse evenement vindt dit jaar plaats van 18 tot en met 22 oktober 2021 tijdens het Cinekid Festival. CfP heeft ten doel om de productie en distributie van kwalitatieve producties voor een jong publiek te vergoten. We bieden talenten de kans om de juiste professionals te ontmoeten en hun projecten tot leven te brengen. Daarnaast wordt er een inspirerende conferentie en seminar programma georganiseerd met de nieuwste onderwerpen op het gebied van kindermedia.

Hospitality Producer

maximaal 90 dagen

Wij bieden jou
Een interessante werkplek in de internationale (kinder)media industrie. Cinekid is het grootste kindermediafestival ter wereld en Cinekid for Professionals is uniek in Europa en jij kan bijdragen tot het succes van dit event! Je komt in ieder geval in een informele, dynamische en creatieve omgeving te werken met een ongedwongen sfeer en gezellige collega’s. We bieden een inspirerende omgeving, met veel vrijheid en verantwoordelijkheid, waarin geen dag hetzelfde is. Als producent van de gastenafdeling ben je het eerste aanspreekpunt van de internationale gasten van Cinekid for Professionals: je bent onder andere in contact met regisseurs, producenten, kunstenaars, scenarioschrijvers, game-ontwikkelaars. Je zorgt ervoor dat hun bezoek aan de offline of online editie van CfP zo soepel mogelijk verloopt, en daarnaast help je bij de verschillende onderdelen van het CfP team.

Functieomschrijving & werkzaamheden

 • Uitnodigingen versturen en relatiemanagement uitvoeren ten behoeve van Cinekid for Professionals 2021
 • Je bent het aanspreekpunt voor alle (potentiële) gasten van Cinekid for Professionals voor, tijdens en na het festival, en staat ze graag te woord via mail, de online chat, telefoon.
 • Je zorgt voor een strakke en overzichtelijke administratie met betrekking tot de registratie van (inter)nationale gasten van Cinekid for Professionals.
 • Samen met de rest van het Cinekid for Professionals team zorg je ervoor dat het bezoek van onze gasten aan Cinekid for Professionals zowel offline als online, zo soepel mogelijk verloopt.
 • Tijdens het festival ben je een van de hosts en daarmee aanspreekpunt namens Cinekid.
 • Verzamelen van informatie en presentaties van sprekers en voorbereiden voor het Industry Forum in samenwerking met de Industry Forum programmer.
 • Algemeen: het in de brede zin ondersteunen van de Cinekid for Professionals doelen en activiteiten en open staan voor eventuele aanvullende taken en (kantoor)werkzaamheden die daaruit voortvloeien.

Jouw profiel

 • Je werkt secuur, bent communicatief en neemt initiatief.
 • Je hebt een vriendelijke, klantgerichte en sociale werkhouding
 • Je bent stressbestendig, en houdt onder alle omstandigheden het overzicht.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Engels, een groot deel van het werk zal in het Engels zijn.

Cinekid hanteert in haar wervingsbeleid de Code Culturele Diversiteit & Inclusie en wil nog meer een afspiegeling zijn van de Nederlandse bevolking. We nodigen met nadruk kandidaten uit die een aanvulling zijn op de huidige samenstelling van de afdeling.

Voorwaarden
Functietermijn is van juni tot en met eind oktober 2021, aantal dagen (maximaal 90) in overleg. De functie is beschikbaar als freelance opdracht. Een tijdelijk dienstverband is eventueel bespreekbaar. Honorering conform de arbeidsvoorwaarden van Cinekid gebaseerd op het tarief van junior producent, passend bij leeftijd en ervaring (tussen de € 2.103,25 en € 2.591,79 bij 1 fte).

Reageren?
Meer informatie en/of aanmelding met motivatiebrief en CV ter attentie van Nienke Poelsma, professionals@cinekid.nl. Sluitingsdatum: 9 mei 2021.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.About Cinekid
Actively involving children in high-quality media: that is what Cinekid is all about. For over 30 years, the Cinekid Foundation has been committed to stimulating the production of this kind of media for children and to let the children themselves contribute to its creation, with the aim of guiding their media development, helping them learn to view media critically and expanding their worldview.

The highpoint of this policy is the annual Cinekid Festival, which is the largest children’s media festival in the world. With the main festival location in Amsterdam and around 40 locations across the country, children aged between 3 and 14 years can watch new, unusual and astonishing films and television productions. The will get the chance to meet their creators and actors. They also get a chance to explore the MediaLab: a digital playground filled with interactive art installations, workshops, games and apps.

Cinekid for Professionals
Cinekid for Professionals (CfP) is the meeting place for all professionals in the international children’s media industry and is well attended by producers, directors, sales agents, distributors, buyers, journalists, academics, (game) designers, etc. worldwide. The international, four-day event will take place this year from 18 to 22 October during the Cinekid Festival. CfP’s aims to increase the production and distribution of quality productions for a young audience. We offer talents the chance to meet the right professionals and bring their projects to life. In addition, an inspiring conference and seminar program is organised with the latest topics in the field of children’s media.

Hospitality Producer

maximum 90 days

We offer you
An interesting workplace in the international (children’s) media industry. Cinekid is the largest children’s media festival in the world, Cinekid for Professionals is unique in Europe, and you can contribute to the success of this event! In any case, you will work in an informal, dynamic and creative environment with a relaxed atmosphere and pleasant colleagues. We offer an inspiring environment, with a lot of freedom and responsibility, where no two days are the same. As a producer of the guest department, you are the first point of contact for the international guests of Cinekid for Professionals: you are in contact with directors, producers, artists, screenwriters, game developers, among others. You ensure that their visit to the offline or online edition of CfP runs as smoothly as possible.

Job & task description

 • Sending out invitations and relationship management of all (potential) guests of Cinekid for Professionals.
 • You are the contact person of the (potential) guests of Cinekid for Professionals, before, during and after the festival, and are happy to talk to them via mail or phone.
 • You make sure the administration is done correctly and clear concerning the registration of the (inter)national guests of Cinekid for Professionals.
 • Together with the rest of the Cinekid for Professionals team, you make sure that each visit to Cinekid for Professionals, both offline as online, will be as smooth as possible.
 • During the festival, you are (one of the) hosts, and with that a point of contact for Cinekid.
 • Collecting information and presentations of speaker and preparations for the Industry Forum, in collaboration with the Industry Forum programmer.

General: supporting the Cinekid for Professionals goals and activities in the broadest sense and being open to any additional tasks and (office)activities that arise from this.

Your profile

 • You work precise, are communicative and take initiative.
 • You have a friendly, client oriented and social work attitude.
 • You manage stress really well, and keep the overview in every situation.
 • You are proficient in English, as a large part of the work will be in English language.
 • Cinekid applies the Cultural Diversity & Inclusion Code in its recruitment policy and wants to reflect the Dutch population even more. We especially invite candidates who complement the current department.

Conditions
From the start of June until the end of October 2021, number of days (maximum 90) in consultation. The position is available as a freelance assignment. Temporary employment may be negotiable. Remuneration in accordance with Cinekid’s terms of employment based on the rate of junior producer, appropriate to age and experience (between € 2,103.25 and € 2,591.79 at 1 FTE).

Interested?
More information and/or application with motivation letter and CV t.t.a. Nienke Poelsma, professionals@cinekid.nl. Closing date: 9 May 2021.

Apply now!

More information about the organisation: see our website.