Bijlmer Parktheater: Penningmeester

Het Bijlmer Parktheater in Amsterdam zoekt een Penningmeester voor tenminste 4 bijeenkomsten per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 09-05-2021Wij zijn het theater van het nieuwe Nederland. Een huis voor de podiumkunsten in de breedste zin van het woord. Een podium waar voorstellingen uit binnen- en buitenland te zien zijn en een plek waar makers en publiek elkaar ontmoeten, waar verhalen met nieuwe perspectieven de superdiversiteit van Amsterdam weerspiegelen en nieuwe makers zich kunnen ontplooien.

Het Bijlmer Parktheater is het grootstedelijk theater van Amsterdam-Zuidoost. Het meest inclusieve theater van Nederland. Het theater is onze basis van waaruit wij met onze coproducties door het land reizen. Wij zijn een gezond bedrijf, ook in deze moeilijke tijd zijn we positief en constructief. Wij volgen de Code Cultural Governance, de Fair Practice Code en Code Culturele Diversiteit.

Het Bijlmer Parktheater zoekt een

Penningmeester

tenminste 4 bijeenkomsten per jaar

Wij zoeken een Penningmeester die..

 • Sterk financieel onderlegd is en gedetailleerd mee kan denken met de Zakelijk Directeur;
 • Zakelijk strategisch kan adviseren over de toekomst van het theater;
 • Groots kan denken en de penningmeesterfunctie ziet als een kans om groei te realiseren;
 • Ons kan adviseren in risicomanagement;
 • Betrokken is en open en constructief communiceert;
 • Feeling heeft met ons theater en de podiumkunsten.

Uiteraard is inclusief denken onderdeel van jouw DNA.

Wat verwachten we..

 • Kritisch bevragen van de jaarrekening, jaarbegrotingen en betrokken zijn bij het overleg met de externe accountant;
 • Meedenken met de directie over specifieke financiële (groei)vraagstukken en voorstellen ten aanzien van het te voeren financieel beleid;
 • Affiniteit met de financieel-strategische beleidscycli in de culturele sector;
 • Adviseren van de medebestuurders over financiële aangelegenheden in de breedste zin;
 • Samen met de medebestuurders waarborgen van de samenhang en transparantie zodat we onze beleidsdoelen bereiken;
 • Samen met medebestuurders en directie en al onze enthousiaste medewerkers vorm geven aan de strategie van het Bijlmer Parktheater.

Het bestuur komt samen met de directie tenminste viermaal per jaar bij elkaar in Amsterdam Zuidoost of (als de omstandigheden het eisen) digitaal. Enkele keren per jaar wordt een beroep gedaan op de penningmeester, om de Zakelijk Directeur te ondersteunen en heeft het bestuur eigen vergader/reflectiemomenten.

In de samenstelling van het bestuur is diversiteit uiteraard van groot belang.

Het betreft een onbezoldigde functie.

Reacties kunnen tot uiterlijk 9 mei 2021 worden verzonden naar
info@bijlmerparktheater.nl.

Voor vragen kun je terecht bij Gerben Kor, interimpenningmeester via gerbenkor@gmail.com.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.