Bibliotheek Veenendaal: Lid Raad van Toezicht

Bibliotheek Veenendaal in Veenendaal zoekt een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 26-04-2021Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal is een inspirerende en gastvrije plek, waar het aangenaam verblijven is. Met welk doel je ook komt.

Missie
Bibliotheek Veenendaal is gevestigd in De Cultuurfabriek en is de lokale, multimediale en vrije toegangspoort tot kennis en cultuur. De veranderende vraag van het publiek en de economische en technologische ontwikkelingen in de samenleving vereisen een ondernemende en vraaggerichte bibliotheek. In dialoog met de gemeente wordt vorm gegeven aan een bibliotheekvoorziening die toekomstbestendige dienstverlening garandeert aan de inwoners van Veenendaal. De Bibliotheek is een actieve partij in het netwerk van cultuur en educatie en werkt intensief samen met de andere cultuurpartners in Veenendaal.

Vanwege het aanstaande vertrek van één van onze leden zoeken wij een nieuw

Lid Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden en hanteert in haar functioneren de ‘Governance code cultuur’. De RvT ondersteunt de directeur-bestuurder waar het gaat om vraagstukken die spelen in het kader van de ontwikkeling van de (gemeentelijke) visie op cultuur, de steeds hechter wordende samenwerking tussen de culturele partners binnen de gemeente Veenendaal. Ieder lid van de Raad van Toezicht wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van Bibliotheek Veenendaal te kunnen beoordelen. In het kader van de verdere professionalisering van de RvT zijn 3 commissies ingesteld: strategie en beleid, audit en remuneratie.

Toezicht nieuwe stijl
De rol van toezichthouders is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Zij worden geacht toe te zien op de kwaliteit van strategie en leiding van de organisatie. Tevens wordt verantwoording gevraagd over het functioneren van de individuele leden en van de gehele RvT. Hiertoe voeren wij jaarlijks een zelfevaluatie uit. Onze manier van toezichthouden kenmerkt zich door een houding die kritisch maar toch ook ‘liefdevol’ op afstand, en nabij en betrokken wanneer dit nodig is. De directeur van de Bibliotheek draagt zelf haar bestuurlijke verantwoordelijkheden, de RvT controleert en fungeert als klankbord voor de bestuurder.

Profiel Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht vormt tezamen een multidisciplinair team, dat elkaar aanvult in kennis en competenties. In haar samenstelling streeft de RvT naar diversiteit en een afspiegeling van de Veenendaalse bevolking, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid.

Profiel lid van de Raad van Toezicht Bibliotheek Veenendaal

  • Aantoonbare kennis van en/of affiniteit met cultureel ondernemerschap, strategie en beleid en financiën.
  • Visie op de rol van de Bibliotheek in een veranderende samenleving.
  • Analytisch vermogen op hbo- of academisch denkniveau.
  • Kwaliteiten van toezichthouder, klankbord en adviseur.
  • Beschikken over relevante netwerken.
  • Kennis van en ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Van belangstellenden wordt gevraagd dat zij

  • Onafhankelijk zijn: geen zakelijk belang hebben bij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, dan wel een directe politieke functie in Veenendaal vervullen.
  • Niet in dienst zijn van een organisatie die zakelijke relaties onderhoudt met de Bibliotheek.
  • Niet betrokken zijn bij andere culturele en/of maatschappelijke organisaties werkzaam in hetzelfde werkgebied.

Reageren
Wilt u meer weten? Achtergrondinformatie vindt u op www.bibliotheekveenendaal.nl. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht: de heer Berry Veenhof, telefoon (06) 53 70 40 55, berryveenhof@gmail.com.

Uw reactie kunt u vóór 27 april 2021 per mail richten aan: Mieke van Dijk, mvd@bibliotheekveenendaal.nl ter attentie van Raad van Toezicht, de heer B. Veenhof.

De gesprekken vinden plaats in de week van 17 tot en met 20 mei 2021.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.