Stichting Vrienden van Muziekschool Amsterdam: Bestuurslid

Stichting Vrienden van Muziekschool Amsterdam in Amsterdam zoekt een Bestuurslid | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenRelatie met Muziekschool Amsterdam
Overeenkomstig de vastgestelde doelen van de Stichting Vrienden werkt de Stichting Vrienden ondersteunend aan Muziekschool Amsterdam. De Stichting Vrienden is een onafhankelijke stichting doch werkt nauw samen met de bestuurder van Muziekschool Amsterdam. De bestuurder van Muziekschool Amsterdam is geen lid van het bestuur van de stichting doch neemt als adviseur deel aan de bestuursvergaderingen van de Stichting Vrienden. Het bestuur van de Stichting Vrienden wordt secretarieel ondersteund vanuit Muziekschool Amsterdam.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 tot maximaal 5 personen. De leden worden, op voordracht van de stichting Vrienden, benoemd door de bestuurder van Muziekschool Amsterdam.
De leden van het bestuur hebben zitting voor een termijn van 4 jaar en zijn herbenoembaar voor maximaal één termijn.

Op dit moment (maart 2021) hebben zitting in het bestuur:

 • Mw. Jantine Swagerman – voorzitter, benoemd per 17 december 2015 voor de 1e termijn; vanaf januari 2018 voorzitter.
 • Mw. Ilana Rooderkerk – algemeen lid, benoemd per 9 april 2018 voor de 1e termijn.
 • Mw. Florence van Duijvendijk – penningmeester, benoemd per 10 december 2020 voor de 1e termijn

Bestuurstermijn is 4 jaar met mogelijke verlenging met 2e termijn tot max 8 jaar.

Wij zoeken een

Bestuurslid

Profiel van de leden van het bestuur Stichting Vrienden
Het bestuur van Stichting Vrienden is qua samenstelling afgestemd op de doelen en beoogde ontwikkeling van de Stichting Vrienden. De leden van het bestuur zijn in staat tot een onafhankelijk oordeel en leveren een toegevoegde waarde.

Er is sprake van een collegiale bestuursstijl. De bestuursleden besturen generiek en beschikken gezamenlijk over voldoende inzicht en beoordelingsvermogen op de volgende gebieden:

 • Fundraising en crowdfunding;
 • Marketing en communicatie;
 • Muziek, kunst, cultuur & onderwijs;
 • Innovatie.

Wij zoeken een bestuurslid dat:

 • de doelstelling van de Stichting Vrienden en Muziekschool Amsterdam onderschrijft;
 • sociaal/maatschappelijk geëngageerd is;
 • sterke affiniteit heeft met de wereld van muziek, cultuur en educatie;
 • een actieve Amsterdamse netwerker is;
 • kritisch en grensverleggend kan denken en nieuwe initiatieven mogelijk wil maken;
 • relativeringsvermogen en humor heeft.

Specifiek zoeken wij een bestuurslid met

 • expertise op het gebied van Kunst & Cultuur;
 • Kennis van en interesse in innovaties in relatie tot bovenstaande;
 • Relevant ondernemers- en/of cultureel netwerk, met name buiten 1070 postcode (diversiteit / grootstedelijk).

Het geschatte tijdsbeslag van de functie van gewoon bestuurslid bedraagt circa 3 à 4 vergaderingen per jaar en het jaarlijks incidenteel bijwonen van enkele Vriendenevents.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; wel kunnen reiskosten gedeclareerd worden.

Het bestuur van Stichting Vrienden stelt zichzelf ten doel de diversiteit van Amsterdam recht te doen door zorg te dragen voor een goede afspiegeling van de Amsterdamse samenleving in haar samenstelling. Stichting Vrienden en Muziekschool Amsterdam onderschrijven de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie en passen deze toe.

Voor sollicitaties of aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met Jenny Messink via jenny.messink@muziekschoolamsterdam.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.