Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem: Lid Raad van Toezicht

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem in Haarlem zoekt een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 30-04-2021Wij zijn Stichting Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. Eén organisatie die met de twee grootste podia in Haarlem het kloppend hart wil zijn voor publiek in Haarlem en omgeving, onze artiesten en onze zakelijke gasten. Met één van de mooiste klassieke theaterzalen van Nederland, de Stadsschouwburg, en de concertzaal met misschien wel de beste kamermuziekzaal in Europa, de Philharmonie, bieden wij inspiratie, verbinding en stof tot nadenken. De Philharmonie is hiernaast de plek bij uitstek voor zakelijke evenementen op topniveau. De organisatie bestaat uit circa 100 medewerkers (45 vaste medewerkers en circa 45 tot 50 horecamedewerkers) en een team van vrijwilligers.

Als bestuursmodel hanteert Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem het Raad van Toezicht – directie / bestuur-model. De Governance Code Cultural is leidraad voor de verhouding tussen Raad van Toezicht en bestuurders. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij een tweehoofdige directie/bestuur, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht op basis van onder meer strategie, begroting, jaarrekening, behaalde resultaten en meerjarenbeleidsplan. De leden van de directie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie en de uitgezette koers.

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van het huidige lid zijn wij zijn per september 2021 op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht

met een commercieel profiel

 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en is samengesteld op basis van de specifieke deskundigheid van de leden op cultureel, financieel, juridisch, commercieel en sociaal-maatschappelijk gebied. De RvT vergadert in principe vier keer per jaar. De Raad van Toezicht kent drie commissies, te weten de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie programmering.

Leden van de Raad van Toezicht worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en als klankbord te fungeren voor de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Algemene eisen die gesteld worden aan een Lid Raad van Toezicht

 • Affiniteit met de visie en missie van Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem.
 • Beschikt over voldoende relevante kennis van en bij voorkeur ervaring met het vervullen van een adviserende en toezichthoudende rol.
 • Ervaring met en inzicht in het besturen van (culturele) ondernemingen en de relaties met interne en externe stakeholders.
 • Een toegankelijke persoonlijkheid en teamspeler die goed in staat is verbinding te leggen met collega-leden, directie en werknemers.
 • Beschikt over een kritisch-analytisch oordeelsvermogen, waarbij onafhankelijkheid, integriteit en transparantie sleutelwoorden zijn.
 • Regionale binding – bij voorkeur woonachtig in Haarlem of directe omgeving – met een relevant netwerk en de bereidheid om als ambassadeur voor de organisatie op te treden.
 • Vervult een actieve rol in het maatschappelijke leven en beschikt over maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten.

Specifieke profieleisen

 • U heeft ruime ervaring als ondernemer of (eind)verantwoordelijke in een commerciële organisatie.
 • Vanuit een allround bedrijfskundig inzicht bent u in staat de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording te beoordelen.
 • U bent goed bekend met organisatieontwikkelprocessen.
 • Ervaring met en kennis op het gebied van digitalisering is een pre.

Binnen de Raad van Toezicht bent u lid van de auditcommissie. U bent tevens lid van de remuneratiecommissie en hebt samen met de voorzitter een voorbereidende rol bij de selectie, remuneratie en beoordeling van de directie.

Procedure en inlichtingen
U kunt uw sollicitatie onder vermelding van RvT vacature voor 30 april 2021 per e-mail sturen aan vacatures@theater-haarlem.nl ter attentie van de heer P. van Barneveld, voorzitter Raad van Toezicht.

Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kunt u contact opnemen met de heer Peter van Barneveld, telefoon 06-53 17 88 06 of met mevrouw Yvonne van Popta, zakelijk directeur, telefoon 023-512 1202.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.