Museum Paul Tetar van Elven: Penningmeester

Museum Paul Tetar van Elven in Delft zoekt een Penningmeester voor één tot twee dagdelen per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 31-05-2021De stichting beheert een museum in het woonhuis van de negentiende-eeuwse schilder Paul Tetar van Elven, waarin het verleden nog steeds zichtbaar en voelbaar is. Naast het oorspronkelijke interieur zijn in het huis ook het werk van de naamgever en zijn verzamelingen (waaronder een flinke hoeveelheid porselein en Delfts aardewerk) te bezichtigen. Het museum draait vooral op vrijwilligers, onder wie zes bestuursleden.

Het bestuurswerk kent zowel bestuurlijke als uitvoerende aspecten. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor alles het museum betreffende. Individuele bestuursleden zijn eerstverantwoordelijke voor deelterreinen als financiën, beheer van het gebouw, exploitatie van het museum, beheer en behoud van de collectie, werving van vrijwilligers en Vrienden. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur.

De Stichting Museum Paul Tetar van Elven in Delft zoekt een

Penningmeester

één tot twee dagdelen per maand

De taken van de penningmeester zijn globaal

  • Verrichten van betalingen.
  • Maken van begrotingen.
  • Verder ontwikkelen van administratieve automatisering, samen met het administratiekantoor dat de jaarrekening maakt.
  • Leiding geven aan werven van en contact onderhouden met de Vrienden van het museum (donateurs).

De te besteden tijd wordt geschat op één tot twee dagdelen per week, inclusief een maandelijkse vergadering.

Wij zoeken iemand die

  • Bestuurservaring kan inzetten voor het opzetten en uitvoeren van het financieel beheer van de stichting.
  • Relevante ervaring heeft.
  • Gevoel heeft voor het werken in een kleine organisatie.
  • Bereid is als onbetaalde kracht tijd en energie in het museum te steken.
  • Bij voorkeur in Delft woonachtig is.

Aan de benoeming gaat een procedure vooraf, waarvan een gesprek met leden van het bestuur onderdeel uitmaakt.

Hebt u belangstelling?
Laat ons dat weten per e-mail: abtswoude@hetnet.nl (onderwerp: penningmeester tetar). Schets uw achtergrond en beargumenteer waarom u de functie ambieert.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de huidige penningmeester, de heer J. Aarssen: 06-51913236 of joamast@gmail.com.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.