Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW): Bestuurslid Online Communicatie

Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW) in Den Haag zoekt een Bestuurslid Online Communicatie voor 2 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-05-2021Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW) heeft tot doel belangstellenden voor genealogie en heraldiek – en aanverwante gebieden, zoals (kunst)geschiedenis en cultureel erfgoed – hierover nader te informeren, daarbij hulp te bieden en hen met elkaar in contact te brengen. Het KNGGW organiseert daartoe verschillende activiteiten. Verder geeft ze het kwartaalblad “De Nederlandsche Leeuw” uit. Het KNGGW is in 1883 opgericht en telt ruim 500 leden.

Het KNGGW is per direct op zoek naar een enthousiast

Bestuurslid Online Communicatie

2 uur per week

Het bestuur is recent vernieuwd en bestaat nu uit zeven leden, die gemiddeld zesmaal per jaar (online) bijeenkomen. Het bestuur is op zoek naar een enthousiast bestuurslid die onze online communicatie verder kan professionaliseren en optimaliseren. In deze positie bent u verantwoordelijk met anderen binnen het bestuur voor de off- en online communicatie.

Taken
U levert met regelmaat content voor onze sociale media en website en bedenkt en ontwikkelt campagnes voor onze sociale media en begeleidt (online) bijeenkomsten met onze leden.

Profiel
U bent iemand die content kan bedenken, waarmee we het KNGGW onder onze (potentiële) leden tot leven brengen, onder andere door op zoek te gaan naar actualiteiten, achtergronden en interessante verhalen en die door te vertalen naar diverse soorten content. Altijd met een herkenbaar profiel. U bent thuis in online (marketing)communicatie en enthousiast om wekelijks onze social kanalen te onderhouden; bij voorkeur bent u ervaren in het (laten) ontwikkelen van beeldmateriaal, video’s, podcasts, et cetera. U bent proactief en creatief.

U hebt een hands-on aanpak en een vlotte pen en affiniteit met heraldiek, genealogie en (kunst)geschiedenis.

Als u belangstelling hebt voor deze bestuursfunctie neem dan contact op met onze voorzitter Carl-Eric Rasch (06 52 00 43 58 of ce.rasch@kpnplanet.nl).

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.