Het Koninklijk Conservatorium: Contrabasdocent voor PI en Junior

Het Koninklijk Conservatorium in Den Haag zoekt een Contrabasdocent voor PI en Junior voor 0,15 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Tijdelijk | Sluitingsdatum: 23-04-2021Het Koninklijk Conservatorium (KC) vormt samen met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij verzorgen HBO-bachelor- en masteronderwijs, vooropleidingen en in samenwerking met de Universiteit Leiden minoren, wetenschappelijke masters en een PhD programma.

School voor Jong Talent
Onze School voor Jong Talent biedt tevens primair en voortgezet onderwijs in combinatie met een volwaardige muziekopleiding ter voorbereiding op een vakstudie in het HBO. Deze muziekafdeling – Jong KC – werkt in het samenwerkingsverband Young Music Talents in Europe nauw samen met special music schools en precolleges in Europa. In de afdeling PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS bieden wij muziekonderwijs aan voor kinderen vanaf 5 jaar. Aanvangsonderwijs in groepsverband voor acht verschillende instrumenten, waarbij de kinderen het musiceren eerst auditief onder de knie krijgen en pas later leren lezen. Enthousiaste en veelbelovende leerlingen uit PI stromen door in ons Junior programma. Voor dit onderwijs zoeken wij een enthousiaste

Contrabasdocent voor PI en Junior

0,15 fte

De functie
De contrabasdocent werkt elke zaterdag in het PI-programma met twee groepjes kleuters. Tijdens de contrabaslessen wordt de beheersing van het repertoire dat met de groep zingend is geleerd en bewegend is ervaren, geïntensiveerd. Tegelijkertijd worden de basisvaardigheden van het contrabasspel op een methodisch en didactisch verantwoorde wijze spelenderwijs geleerd. Het gezongen repertoire speelt bij deze lessen een grote rol, zodanig dat de kinderen na enige tijd in staat zijn ritme, en later melodie van de liedjes daadwerkelijk te spelen. De contrabasdocent neemt musicerend deel aan de grote groepslessen (BMO) en overlegt wekelijks met het team over de voortgang van het leerproces.

De contrabasdocent is in staat de doorlopende leerlijn van PI naar Junior naar Jong KC vorm te geven en in te vullen. De contrabasdocent geeft in deze hoedanigheid ook les in het Junior programma.

Het profiel
Ervaring

 • Als contrabasdocent enige ervaring in het werken met jonge kinderen (5-12 jaar).
 • Als (beginnend) uitvoerend musicus op professioneel niveau actief.

Inhoudelijke kwaliteiten

 • Grondige kennis van de methodiek en didactiek van het contrabasonderwijs.
 • Bereid zich te verdiepen in het Pi-concept en van daaruit te werken.
 • Bereid les te geven in aanwezigheid van ouders en collega’s.
 • Aantoonbare pedagogische kwaliteiten met betrekking tot de begeleiding van jonge kinderen.
 • In staat om op professioneel niveau met ouders te communiceren.
 • In staat om in teamverband te overleggen en te reflecteren op de eigen lessen.
 • In staat zowel jazz als klassiek les te geven.

Persoonlijke kwaliteiten

 • Een visie op het contrabasonderwijs aan jonge kinderen.
 • Een open oor en oog voor collega’s en kinderen en is in staat te inspireren.
 • Een ‘teamspeler’, creatief en flexibel.
 • Brengt eigen ideeën naar voren en staat ook open voor dialoog.
 • Organiseert de eigen ontwikkeling en is gericht op het uitbouwen van de eigen professionaliteit.
 • Proactief, reageert op korte termijn op verzoeken en vragen van collega’s.

Vereisten

 • Bevoegdheidsverklaring docent contrabas.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Wij bieden
Een dynamische functie in een inspirerende werkomgeving voor twee dagdelen per week (circa 0,15 fte op jaarbasis). De functie wordt gewaardeerd in schaal 9 van de cao-hbo. Ook de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-hbo.

Informatie en sollicitatie
Informatie over het Koninklijk Conservatorium en de School voor Jong Talent is te vinden op onze website. Voor nadere informatie over de functie kan contact op worden genomen met Annick van Gennip, School voor Jong Talent, a.vangennip@koncon.nl of 06-46084309.

Sollicitaties, bestaande uit een korte motivatiebrief met CV ontvangen wij graag uiterlijk 23 april 2021 via werving@koncon.nl.

Procedure
Na het verstrijken van de deadline wordt uit de kandidaten een selectie gemaakt. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek in de week van 17 mei 2021. Aan de uiteindelijke kandidaten zal worden gevraagd om een of meer proeflessen te verzorgen begin juni.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.