ZomerOrkest Nederland: Voorzitter

ZomerOrkest Nederland in Arnhem zoekt een Voorzitter voor gemiddeld 2 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie, Vrijwillige functie | Sluitingsdatum: 01-04-2021



ZomerOrkest Nederland, kortweg ZON, toert elke zomer door heel Nederland en is in vele opzichten een uniek harmonieorkest. ZON geeft zo veel mogelijk jonge muzikanten de kans om in een goed en gemotiveerd orkest mee te spelen. Om dit te bereiken wordt het ZON elk jaar opnieuw samengesteld uit amateurs en conservatoriumstudenten van 16 tot en met 23 jaar, afkomstig uit heel Nederland.

De hoofddoelstelling van Zomerorkest Nederland is tweeledig. Allereerst wil ZON de blaasmuziek promoten in de ruimste zin van het woord. Een ander belangrijk streven van ZON is de ontwikkeling van talent. ZON wil jonge talentvolle amateurmuzikanten en conservatoriumstudenten uit heel Nederland de kans bieden om met een kwalitatief goed orkest op tournee te gaan. ZON wil een aanvulling zijn op de reguliere orkesten en deelnemers en toehoorders stimuleren blaasmuziek in de plaatselijke orkesten te beoefenen. ZON biedt de muzikanten een unieke kans om veel ervaring op te doen, kennis te nemen van goed repertoire en ook nog een prettige vakantiebesteding te hebben. Tot slot biedt ZON de mogelijkheid aan jonge talentvolle dirigenten om met een enthousiast kwalitatief goed orkest te werken en wil ZON een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het HaFaBra-repertoire.

Om ieder jaar een tournee te kunnen organiseren, bestaat stichting ZomerOrkest
Nederland uit verschillende organen, te weten het bestuur en de projectgroep (PG). ZON is een jonge, energieke organisatie waarbij niet alleen talentontwikkeling van deelnemers, solist, componist en dirigenten centraal staat, maar ook talentontwikkeling van haar medewerkers. Het bestuur en de PG hebben elk hun eigen rol in de realisatie van het jaarlijkse project. Het bestuur zorgt ervoor dat de randvoorwaarden om een succesvolle tournee te organiseren in orde zijn zodat de projectgroep de tournee kan organiseren. Het bestuur waarborgt de continuïteit van ZON en zet zich in om op lange termijn de doelstellingen van ZON te kunnen blijven realiseren. Het bestuur legt haar visie, doelstellingen en werkwijze per drie jaar vast in een beleidsplan.

Voor het bestuur zoekt ZON per 1 september 2021 een

Voorzitter

gemiddeld 2 uur per week

Profielschets:

 • Je onderschrijft de doelstellingen van ZomerOrkest Nederland en wil deze doelstellingen uitdragen;
 • Je hebt affiniteit met blaasmuziek en kunt mensen hiervoor enthousiasmeren;
 • Je maakt een vertaalslag van visie naar beleid naar uitvoering en denkt hierbij aan de hoofdlijnen;
 • Je bent een creatieve denker, zorgt voor vernieuwing en bent leergierig;
 • Je bent ondernemend ingesteld en een goede netwerker binnen de HaFaBra-sector in Nederland;
 • Je beschikt over bestuurlijke ervaring en kan goed functioneren in een team;
 • Je bent een besluitvaardig persoon met verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Je bent een verbinder en hebt goede communicatieve vaardigheden;
 • Je bent integer, transparant en onafhankelijk;

Taken:

 • Je houdt overzicht over de verschillende onderdelen en activiteiten van ZomerOrkest Nederland in samenwerking met de projectleider en zorgt hierbij voor duidelijke communicatielijnen tussen het bestuur en de projectgroep;
 • Je stelt, in samenwerking met alle bestuursleden, een (meerjaren)beleidsplan op en vertaalt dit naar activiteiten voor bestuur en projectgroep;
 • Je onderhoudt bestaande relaties, zoekt nieuwe verbindingen en representeert hierbij stichting ZomerOrkest Nederland binnen de HaFaBra-sector en daarbuiten;
 • Je bereidt, samen met de secretaris, de bestuursvergaderingen voor en leidt deze vergaderingen, waarbij je de voortgang van de bestuursactiviteiten bewaakt;
 • Je zorgt voor samenbrengen van meningen en efficiëntie in het besluitvormingsproces van het bestuur;
 • Je kijkt in samenwerking met de penningmeester kritisch naar de financiële gezondheid van de stichting en begeleidt grote investeringen;

Deze functie is op vrijwillige basis, de tijdsinvestering is gemiddeld 2 uur per week met een piek in de zomermaanden.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? We ontvangen graag je motivatie en overzicht van ervaring in de vorm van een brief of video. Deze kun je sturen naar secretaris@zomerorkest.nl. Voor vragen kan contact opgenomen worden met onze secretaris Marjon Brouwer via secretaris@zomerorkest.nl of +31650690290.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.