Stroom Den Haag: Artistiek Directeur

Stroom Den Haag in Den Haag zoekt via Colourful People een Artistiek Directeur voor 30 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime, Tijdelijk | Sluitingsdatum: 11-03-2021Voor Stroom Den Haag zoeken wij: Een organisatorisch sterke artistiek directeur met visie!

Stroom Den Haag is de systeeminstelling op het terrein van beeldende kunst in Den Haag. De stichting geeft uitvoering aan het kunstbeleid van de Gemeente Den Haag, via onder meer subsidieprogramma’s, atelierbeheer en de totstandkoming van kunst in de openbare ruimte. Daarnaast heeft Stroom een tentoonstellingsprogramma waarin Stroom de relatie tussen beeldende kunst en de maatschappij centraal stelt. Stroom zoekt vanuit de kunst naar verbindingen met de samenleving, naar dialoog met de stad, en gaat maatschappelijke uitdagingen aan. We beschikken over een publiek toegankelijke bibliotheek, runnen een boekwinkel en beheren diverse digitale platforms.

We streven naar optimale synergie tussen de verschillende beleidsvelden. Stroom hecht aan een verbinding met bewoners en organisaties die de veelvormigheid van onze maatschappij representeren. We zijn ervan overtuigd dat de samenleving sterker is dankzij de onderlinge verschillen en willen die waarde nadrukkelijker reflecteren in ons team.

Artistiek Directeur

30 uur per week

Ontwikkelingen en uitdagingen
In 2021 begint Stroom met de realisatie van haar doelstellingen voor het Haagse Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024. We willen onze dienstbaarheid aan Den Haag, de Haagse kunstsector en de Haagse samenleving verdiepen. Daarnaast willen we een gezonde, solide en toekomstbestendige organisatie zijn die in alle facetten een inclusieve, diverse en veilige omgeving biedt aan iedereen met wie zij werkt.

Uitdagingen voor de komende periode:

 • Visieontwikkeling op (beeldende) kunst en maatschappij. Wat betekent beeldende kunst voor de stad gezien in het licht van huidige en toekomstige ontwikkelingen in de samenleving? Stroom Den Haag is zich bewust van deze ontwikkeling en wil blijven investeren in haar positie en binding met het Haagse kunstenveld.
 • Organisatieontwikkeling, waarbij een gezond werkklimaat met een goede balans tussen flexibiliteit/vrijheid en doel/resultaatgerichtheid uitgangspunt is. Aandachtspunten zijn digitalisering en ICT.
 • Plannen op het gebied van diversiteit en inclusie verder uitwerken en implementeren gericht op de vier P’s (personeel, programma, publiek en partners).

Wat verwachten wij?
Als artistiek directeur werk je nauw samen met de zakelijk directeur, de rest van het managementteam en een betrokken staf. Je bent in de lead bij de ontwikkeling van artistiek beleid en gezamenlijk met de zakelijk directeur eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het diverse takenpakket van Stroom. Die eindverantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot de facilitaire zaken, in het bijzonder het personeels- en organisatiebeleid. Je rapporteert direct aan het bestuur van de stichting.

Je bent iemand die:

 • In staat is het inhoudelijk beleidsplan 2021-2024 zoals dat door de Gemeente Den Haag is goedgekeurd verder in te vullen en uit te voeren.
 • Mogelijkheden en (nieuwe) instrumenten schept ter ondersteuning van de praktijk van de Haagse kunstsector.
 • Artistiek-inhoudelijke keuzes kan maken bij de invulling van de opdracht voor kunst in de openbare ruimte en het presentatieprogramma, gezamenlijk met het artistieke team.
 • Zorg draagt voor personele zaken en deze (mede) organiseert.
 • Samen met de zakelijk directeur voorstellen doet voor het zakelijke en strategische (marketing)beleid aan het bestuur.
 • Contacten met stakeholders zoekt en onderhoudt, in Den Haag en daarbuiten.
 • Samen met de zakelijk directeur beleid rondom eigen inkomsten en alternatieve financiering ontwikkelt, ondersteunend aan de artistieke lijn.
 • Feeling heeft met exploitatie, boekhouding en begroting en zorg draagt voor de jaarstukken in samenwerking met de zakelijk directeur en de penningmeester.

Wat heb jij in huis (m/v/x)?
Wij zoeken iemand die visie heeft op (hedendaagse) kunst, maatschappij en inclusie. Iemand die organisatorisch sterk is en met empathie leiding geeft. Je bent een frisse wind die samen met de zakelijk directeur en het team de schouders eronder wil zetten en wil bouwen aan een toekomstbestendige solide kunstinstelling.

De uitdagingen waar Stroom voor staat, prikkelen jouw creativiteit. Rekening houdend met de specifieke context van de taken van Stroom ga je besluitvaardig aan de slag. Het schaap met de vijf poten zullen we niet vinden; vooral belangrijk is dat je een natuurlijke leider bent die mensen het vertrouwen geeft. Daarnaast ben je een goede sparringpartner (met artistiek gevoel) voor het betrokken en enthousiaste team van Stroom. De (Haagse) kunstenwereld is je niet vreemd en je bent geïnteresseerd in en betrokken bij de kunstenaars.

Als representatieve verbinder ga je gemakkelijk relaties aan in het culturele veld en de politiek en treed je op als vertegenwoordiger van Stroom. Bij het onderhouden van je netwerk heb je overtuigingskracht en ga je diplomatiek te werk. Goede samenwerking met je collega’s en het bestuur is een vanzelfsprekendheid. Leidinggevende ervaring, ook op het gebied van organisatieontwikkeling, is een voorwaarde.

Wat bieden wij?

 • De mogelijkheid om een unieke kunstinstelling, haar samenwerkingen en identiteit in al haar facetten verder te helpen ontwikkelen.
 • Bijzondere, betrokken en inspirerende collega’s.
 • Een uitdagende functie in een lokale én internationale context.
 • Een grote mate van zelfstandigheid.
 • Ruimte voor eigen ideeën en initiatieven.
 • Een beloning op basis van schaal 12 van de gemeentelijke cao Den Haag gebaseerd op een fulltime aanstelling (36 uur).
 • Een jaarcontract op basis van maximaal 30 uur per week.

Procedure
Stroom Den Haag laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, partner bij Colourful People. Zij is bereikbaar op h.turkmen@colourfulpeople.nl of op telefoonnummer 06-460 812 32.

Planning
Heb je interesse reageer dan vóór 12 maart 2021 via het sollicitatieformulier.
De voorselectiegesprekken zijn gepland op 17 en 18 maart. De selectiegesprekken bij Stroom Den Haag zijn gepland in de vierde week van maart.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.