Rijswijkse Schouwburg: Lid Raad van Toezicht

De Rijswijkse Schouwburg in Rijswijk zoekt een Lid Raad van Toezicht met het profiel Cultuur | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenDe Rijswijkse schouwburg is een centraal gelegen en goed bereikbare schouwburg aan de rand van Den Haag. Met zo’n 200 professionele voorstellingen en een kleine 100.000 bezoekers per jaar ontvangen we bezoekers uit de regio Haaglanden en ver daarbuiten.

Onze organisatie bouwt mee aan een creatieve samenleving in Rijswijk door inwoners op gastvrije, prikkelende en verbindende wijze het brede spectrum van kunst en cultuur te laten beleven. De Rijswijkse Schouwburg is het podium van, voor en in de stad. Inwoners, organisaties, scholen en bedrijven voelen zich hier thuis en laten zich verrassen en inspireren door het unieke wat kunst en cultuur te bieden heeft. Bij ons kan iedereen ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid door écht een avond uit te zijn of door onverwachte ontmoetingen aan te gaan.

De Rijswijkse Schouwburg is in beweging. Wij zetten ons actief en enthousiast in om verbindingen te leggen tussen mensen en initiatieven en werken samen met andere maatschappelijke organisaties, bedrijven, scholen en culturele verenigingen. Naast de programmering in ons eigen theater zoeken we de Rijswijker op. Met onze initiatieven als De Stad als Podium, De Culturele Zaterdag en het Festival aan de Vijver willen wij de drempel verlagen en podiumkunsten bereikbaar maken voor iedereen in Rijswijk.

In verband met het aftreden van een van de leden van de Raad van Toezicht, is de Rijswijkse Schouwburg per 1 mei 2021 op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht (m/v)

met het profiel Cultuur 

Raad van Toezicht
De principes van de Governance Code Cultuur 2019 vormen het uitgangspunt voor het besturingsmodel van de Rijswijkse Schouwburg. De Governance Code Cultuur bevordert goed toezicht en is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

De Raad van Toezicht heeft de taak toezicht te houden op het beleid van de directeur/bestuurder en daarmee de continuïteit (in al haar facetten en aandachtsvelden) van de Schouwburg te bewaken. Tevens staat de Raad van Toezicht de directeur/bestuurder met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. Daarin onderschrijft hij de inhoudelijk missie en visie van de Rijswijkse Schouwburg. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de directeur/bestuurder en neemt in zijn taak als toezichthouder toepasselijke wet- en regelgeving, de bepalingen van de statuten en Governance Code Cultuur in acht.

Algemene criteria Raad van Toezicht
Naast affiniteit met de missie en strategische doelstellingen van de Rijswijkse Schouwburg en voldoende beschikbaarheid, beschikken leden van de Raad van Toezicht over de volgende kwaliteiten:

 • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht en kan omgaan met verschillende belangen.
 • Beschikt over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Beschikt over een breed relevant netwerk en is bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting.
 • Heeft affiniteit met en inzicht in de culturele sector en een visie op de rol van kunst en cultuur in de samenleving.
 • Heeft kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en de rol van de toezichthouder hierbij.
 • Weet een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en distantie.
 • Is integer.
 • Heeft kennis van en inzicht in financiën, kan cijfers lezen en inzichtelijk maken.
 • Beschikt over de vaardigheden om de rol van sparringpartner richting bestuur en organisatie goed vorm te geven.
 • Bij voorkeur woonachtig in Rijswijk of in de directe omgeving.

Deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied Cultuur
Voor dit profiel wordt er gezocht naar een kandidaat die:

 • Ruime kennis en ervaring heeft van de hedendaagse podiumkunst in de breedste zin van het woord.
 • Ziet de ontwikkelingen in de maatschappij en begrijpt hoe de Rijswijkse Schouwburg en het aanbod aantrekkelijk blijft voor een steeds breder publiek.
 • Beschikt over een bedrijfsmatige visie; denkt vanuit business cases en kansen, zonder de risico’s uit het oog te verliezen.
 • Begrijpt wat (cultureel) ondernemen inhoudt in een ‘not-for-profit-sector’.
 • De publieke waarde van Kunst en Cultuur vanuit een zakelijke benadering weet te benoemen.
 • Beschikt over een sterk zakelijk netwerk, met name in de Randstad (Zuid- en Noord-Holland en Utrecht).

Diversiteit
De Rijswijkse Schouwburg streeft naar diversiteit in personeel, programma, partners en publiek. Daarom nodigen wij nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren. Het streven is om de Raad van Toezicht zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Uiteraard kunnen meerdere aandachtsgebieden in een persoon gecombineerd zijn.

De functies voor de Raad Van Toezicht zijn onbezoldigd. De Rijswijkse Schouwburg biedt de leden van zijn Raad van Toezicht – ter ondersteuning van hun taakuitoefening – de mogelijkheid tot het kosteloos bijwonen van (een deel van) de activiteiten binnen de schouwburg.

Contact
Voor uw sollicitatie en/of eventueel meer informatie over de functie kunt u mailen met onze directeur-bestuurder Renée van Ingen (renee@rijswijkseschouwburg.nl).

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.