Natlab: Lid Raad van Toezicht

Natlab in Eindhoven zoekt twee Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-03-2021Natlab is een creatieve instelling met een open mind in Eindhoven, waar bezoekers artistieke, vooruitstrevende en vernieuwende cinema en theatervoorstellingen beleven, waardevolle ontmoetingen hebben, aan het denken worden gezet en goed kunnen uitgaan.

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van twee leden is de Raad van Toezicht op zoek naar twee nieuwe leden. Het betreft een onbezoldigde functie.

Leden Raad van Toezicht

 

Kandidaten voor deze vacatures

 • Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met film en theater.
 • Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met film en theater.
 • Zijn in staat de visie van de stichting uit te dragen.
 • Hebben een goed ontwikkelde maatschappelijke en politieke antenne.
 • Kunnen snel overzicht en inzicht verwerven en hoofdlijnen van beleid beoordelen.
 • Hebben samenwerkingskwaliteiten.
 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Beschikken over een breed netwerk en zijn bereid tot het inzetten van dit netwerk ten bate van de stichting.
 • Kunnen toezicht houden op hoofdlijnen, weten afstand te bewaren tot de organisatie en zijn niet gericht op het operationele beleid.
 • Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan.
 • Zijn bereid en in staat de vergaderingen van de RvT bij te wonen en zich daar op voor te bereiden.
 • Zijn bereid en in staat zitting te nemen in commissies en andere overlegstructuren alwaar werkzaamheden ten behoeve van de RvT worden verricht.
 • Zijn in staat om bij ontstentenis van het bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.
 • Beschikken over de volgende persoonlijke kwaliteiten: ervaren teamplayers, kritisch en alert, die bereid zijn tot concessies en consensus. Collegiaal en met humor, maar ook scherp als het moet.

Van kandidaten voor de ene vacature wordt daarnaast gevraagd

 • Artistieke en inhoudelijke expertise, meer in het bijzonder op het gebied van film en theater.
 • Kennis van culturele innovatie in brede zin en in relatie tot voor de cultuur relevante domeinen als ICT, onderwijs, industrie en wetenschap.
 • Ervaring met het besturen, leiden en/of organiseren van vergelijkbare cultuurinstellingen.
 • Binding met de regio Eindhoven.

Van kandidaten voor de andere vacature wordt daarnaast gevraagd

 • Kennis van de gemeentepolitiek, van het beleid van de Stichting Cultuur Eindhoven en van het provinciaal en landelijk cultuurbeleid.
 • Binding met de regio Eindhoven.
 • Ervaring op het gebied van financiën, administratieve organisatie, intern financieel beheer / risicomanagement.
 • Expertise als ondernemer / bestuurder.
 • Bereidheid om zitting te nemen in de Audit- / Financiële Commissie van de Raad van Toezicht.

Hoe solliciteren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ad van Berlo, voorzitter van de Raad van Toezicht, telefoon 06-51429798 / a.v.berlo@v-berlo.com, of Marjon van den Biggelaar, lid van de Raad van Toezicht, telefoon 06-14198984 / mapj65@xs4all.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.