Jeugdtheaterschool TIJ: Theater(educatie) Specialist

Jeugdtheaterschool TIJ in Amsterdam zoekt Theater(educatie) Specialisten voor een nader te bepalen aantal uur | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: 15-03-2021Jeugdtheaterschool TIJ gaat haar leerlijn herzien en uitbreiden. TIJ bestaat nu 16 jaar, bereikt rond de 2.500 leerlingen per jaar en is onderdeel van het 4-jarigkunstenplan van de gemeente Amsterdam.

TIJ zoekt specialisten welke vanuit niet-westerse culturen, werkvormen en theatertradities ons kunnen ondersteunen in het aanvullen en herzien van onze leerlijn.

Theater(educatie) Specialisten

met een heldere kijk op diversiteit binnen werkvormen en theatertradities

nader te bepalen aantal uur 

Wat ga je doen?
Je bent onze sparringpartner bij het herschrijven van onze leerlijn voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar. Je houdt gesprekken met ons over de huidige situatie, de gewenste situatie en onbenutte kansen. Je stelt je op als kritische partner en coacht ons in deze onbenutte kansen op het gebied van diversiteit in educatieaanbod om te zetten in ingebedde leerdoelen voor onze nieuwe leerlijn.

Wanneer?
In de periode april / mei 2021 zal de hoogste inspanning zijn, hierna zullen er nog herziene versies komen met vraag om input tot en met september 2021. We overleggen graag persoonlijk het tijdspad en de inschatting van de tijdsinvestering en honorarium.

Waarom doen we dit?
De kracht van de artistieke en educatieve visie van TIJ is dat wij leerlingen de tools geven hun eigen verhaal te vertellen. Wij benaderen de leerlingen niet alleen als spelers maar geven ze ook handvatten als maker, regisseur en docent. In deze context is een brede toolbox een enorm waardevolle investering. Wij geloven dat er veel waarde ligt in verdieping en verbreding in andere werkvormen en stijlen dan welke wij tot nu toe gebruiken.

Ben je enthousiast en denk je dat je ons kunt ondersteunen?
Dan willen we heel graag kennis met je maken. We willen de geïnteresseerden inventariseren en kennismakingsgesprekken plannen tot 15 maart 2021. Op basis daarvan maken we in overleg een plan van aanpak en gaan we aan de slag.

Wil je reageren, stuur dan alstublieft een mail naar info@jeugdtheaterschooltij.nl met jouw CV en een korte motivatie over wat jouw bijdrage kan zijn aan dit project.

Heb je nog vragen voor je besluit te reageren?
Neem contact op met Melanie Schram: melanie@jeugdtheaterschooltij.nl of bel naar 020-4160701

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.