Factorium Cultuurmakers: Teamleider Dans

Factorium Cultuurmakers in Tilburg zoekt een Teamleider Dans voor 0,4 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 05-03-2021Tilburg profileert zich als een stad van (cultuur)makers. Factorium Cultuurmakers (FC) is een bouwsteen in die ambitie en vormt de stedelijke basis van de talentenpiramide, dé schakel in de circle of talent, waarin de wisselwerking tussen jonge en oude ontdekkers, fanatieke doorzetters, liefhebber-kunstenaars en professionals in Muziek, Theater, Dans, Urban Culture en Musical centraal staat. Van gewoon lekker meedoen en ontdekken tot toptalent. Factorium Cultuurmakers is een grootstedelijk collectief van circa 200 kunstenaars/docenten deels in vaste dienst en deels als zelfstandig werkend kunstenaar. Cultuurmakers met een bijzondere liefde voor educatie.

Vanwege het vertrek van de huidige Teamleider Dans zoeken we per 1 juni 2021 een

Teamleider Dans

0,4 fte

De teamleider Dans geeft inhoudelijk en financieel leiding aan een team van vaste kerndocenten Dans en een flexibele schil van zelfstandig werkende dansdocenten, samen circa 15 mensen. De teamleider Dans heeft natuurlijk zelf een achtergrond in de dans en werkt samen met de collega teamleiders Theater, Muziek en Musical. De teamleider ontvangt leiding van het Hoofd Cultuureducatie.

De organisatie
Factorium Cultuurmakers heeft een omzet van ca. 5 miljoen per jaar, ontvangt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers, 5.000 actieve deelnemers, bereikt jaarlijks 25.000 kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en realiseert cultuurprojecten in het sociaal domein die er aan bijdragen zo veel mogelijk mensen in Tilburg zo lang mogelijk actief mee te laten doen in de samenleving.

Factorium is gebouwd op vier pijlers te weten: Cultuureducatie, Onderwijs, Expeditie (Sociaal Domein, Urban House en CultureLab) en Facilities.

Factorium bestaat 152 jaar en heeft een enorme deskundigheid opgebouwd in alle aspecten van cultuureducatie voor jong en oud. Factorium staat als een huis maar de wereld verandert snel waardoor ook dat huis verandert. De teamleider Dans geeft samen met collega’s vorm aan een eigentijds en gevarieerd pakket van dansactiviteiten voor veel (hele) kleine kinderen tot en met urban crews, de vooropleiding voor de kunstvakopleiding (zoals onder andere voor Fontys Hogeschool voor de Kunsten waarmee regelmatig samengewerkt wordt) of de dansactiviteiten voor jongeren, volwassen of ouderen zonder -of met- beperkingen. Dansactiviteiten die een belangrijke en maatschappelijk relevante aanvulling vormen op de goed functionerende commerciële dansscholen die Tilburg rijk is en waarmee Tilburg de titel “Dansstad” eer aan doet.

De ideale kandidaat
Onze ideale kandidaat heeft goede sociale vaardigheden, is besluitvaardig, is open en transparant op basis van een heldere argumentatie die hoort bij heldere besluitvorming. De kandidaat heeft een heldere visie op de plaats en functie van Dans bij Factorium Cultuurmakers middenin de huidige samenleving en weet deze visie uit te dragen, over te brengen op medewerkers en te vertalen in passende en inspirerende activiteiten en/of projecten. Hij of zij slaat gemakkelijk een brug tussen de inhoudelijke ideeën van het management en de uitvoering daarvan door de mensen aan wie leidinggegeven wordt en is graag betrokken bij de PR en marketing van de activiteiten. Het is iemand met een dansachtergrond en ervaring in een leidinggevende functie in de culturele sector. Kijk hier voor een uitgebreide profielschets.

De functie Teamleider Dans wordt financieel gewaardeerd in schaal 10 van de cao Kunsteducatie.

Sluiten jouw visie en kwaliteiten aan bij het bovenstaande profiel? Je sollicitatie voorzien van motivatiebrief en cv kan tot en met vrijdag 5 maart 2021 naar vacatures@factorium.nl.

De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 18 maart 2021; de tweede op donderdag 25 maart 2021. Wij streven ernaar om de benoeming voor 1 april 2021 te laten plaatsvinden en gaan ervanuit dat de gekozen kandidaat vanaf 1 juni 2021 aan de slag kan.

Voor inlichtingen over de vacature kun je terecht bij de heer Loek Sijbers, Directeur Bestuurder van Factorium Cultuurmakers. Telefoon 06-14 55 01 07 of l.sijbers@factorium.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.