Factorium Cultuurmakers: Hoofd Cultuureducatie

Factorium Cultuurmakers in Tilburg zoekt een Hoofd Cultuureducatie voor 0,8 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 05-03-2021Tilburg profileert zich als een stad van (cultuur)makers. Factorium Cultuurmakers (FC) is een bouwsteen in die ambitie en vormt de stedelijke basis van de talentenpiramide, dé schakel in de circle of talent, waarin de wisselwerking tussen jonge en oude ontdekkers, fanatieke doorzetters, liefhebber-kunstenaars en professionals in Muziek, Theater, Dans, Urban Culture en Musical centraal staat. Van gewoon lekker meedoen en ontdekken tot toptalent. Factorium Cultuurmakers is een grootstedelijk collectief van circa 200 kunstenaars/docenten deels in vaste dienst en deels als zelfstandig werkend kunstenaar. Cultuurmakers met een bijzondere liefde voor educatie.

Vanwege het vertrek van het huidige Hoofd Cultuureducatie zoeken we per 1 juni 2021 een

Hoofd Cultuureducatie (m/v)

0,8 fte

Het Hoofd Cultuureducatie geeft (samen met de Teamleiders) leiding aan circa 150 kunstenaars/docenten en samen met de Directeur/Bestuurder en het Hoofd Bedrijfsvoering leiding aan het gehele cultuurbedrijf. Daarbij heeft het Hoofd Cultuureducatie een muziekachtergrond.

De organisatie
Factorium Cultuurmakers kent een omzet van circa 5 miljoen per jaar, ontvangt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers, 5.000 actieve deelnemers, bereikt jaarlijks 25.000 kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en realiseert cultuurprojecten in het sociaal domein die er aan bijdragen zo veel mogelijk mensen in Tilburg zo lang mogelijk actief mee te laten doen in de samenleving.

Factorium is opgebouwd uit vier pijlers te weten: Cultuureducatie, Onderwijs, Expeditie (Sociaal Domein, Urban House en CultureLab) en Facilities.

Factorium bestaat inmiddels 152 jaar en heeft een enorme deskundigheid opgebouwd in alle aspecten van cultuureducatie voor jong en oud. Factorium staat als een huis maar de wereld verandert snel waardoor ook dat huis verandert. Het Hoofd Cultuureducatie geeft, samen met anderen, vorm aan de innovatie van activiteiten en samenwerkingsverbanden en geeft leiding en richting aan de professionalisering, zowel inhoudelijk als financieel, die het gevolg is van die veranderingen. Hij of zij vertaalt het Beleidsplan naar de verschillende disciplines en is eindverantwoordelijk voor het geheel van activiteiten in de disciplines Muziek, Theater, Dans en Musical van Factorium Cultuurmakers.

De ideale kandidaat
Onze ideale kandidaat is scherpzinnig, heeft een brede maatschappelijke belangstelling, heeft goede sociale vaardigheden, is besluitvaardig, is open en transparant op basis van een heldere argumentatie die hoort bij heldere besluitvorming. Heeft een visie en weet deze uit te dragen en over te brengen op medewerkers en in samenwerking met de afdeling Marketing & Communicatie, uit te dragen naar een groot publiek. Hij of zij slaat gemakkelijk een brug tussen de inhoudelijke ideeën van het management en de uitvoering daarvan door de mensen aan wie leidinggegeven wordt. Het is iemand met een muziekachtergrond en aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie in de culturele sector. Kijk hier voor een uitgebreide profielschets.

De functie Hoofd Cultuureducatie wordt financieel gewaardeerd in schaal 12 van de cao Kunsteducatie.

Sluiten jouw visie en kwaliteiten aan bij het bovenstaande profiel? Je sollicitatie voorzien van motivatiebrief en cv richt je aan vacatures@factorium.nl. Dat kan tot en met vrijdag 5 maart 2021.

De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 15 maart 2021. De tweede gespreksronde op maandag 22 maart 2021. Wij streven ernaar om de benoeming voor 1 april 2021 te laten plaatsvinden en gaan ervanuit dat de gekozen kandidaat vanaf 1 juni 2021 aan de slag kan.

Voor inlichtingen over de vacature kun je terecht bij de heer Loek Sijbers, Directeur Bestuurder van Factorium Cultuurmakers. Telefoon 06-14 55 01 07 of l.sijbers@factorium.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.