Cultuurkust: Bestuurslid

Cultuurkust in Harderwijk zoekt een Bestuurslid | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-03-2021Cultuurkust is het regionale centrum voor cultuureducatie en amateurkunst van West Gelderland. Cultuurkust gelooft in het ontdekken en ontwikkelen van talent in alle leeftijden en alle lagen van de samenleving. Wij verzorgen vrije tijdscursussen en workshops in alle kunstdisciplines, educatieve projecten in het basisonderwijs, maatwerk voor de maatschappelijke zorg, workshops aan bedrijven en de organisatie van open podia en festivals.
Cultuurkust is actief in de gemeenten Harderwijk, Nunspeet, Ermelo, Putten en Nijkerk.

Cultuurkust heeft een bestuur bestaande uit vijf leden. Wegens vertrek van één van de leden is het bestuur van Stichting Cultuurkust is op zoek naar:

Bestuurslid

bij voorkeur met een juridisch profiel

in overleg

In verband met de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouw. Cultuurkust is voornemens om per 1 januari 2022 over te gaan naar een Raad van Toezichtmodel.

Algemeen profiel bestuurslid bij Cultuurkust
Een bestuurslid:

 • Beschikt over bestuurlijke ervaring en over ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Is bekend met en onderschrijft de Governance Code Cultuur, of weet zich die snel eigen te maken.
 • Heeft het vermogen om de bestuurlijke en adviserende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Heeft inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen bestuur en directie.
 • Heeft het vermogen om een goed evenwicht te bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Heeft bij voorkeur ervaring binnen het culturele en sociale domein.
 • Vertegenwoordigt in voorkomende gevallen het bestuur in bestuurlijk overleg met gemeenten, provincies of vergelijkbare instanties.
 • Heeft geen persoonlijk belang in een van de culturele organisaties in en om het werkgebied van de stichting.
 • Woont bij voorkeur in de regio waar Cultuurkust werkzaam is en heeft een relevant netwerk.

Specifieke eisen aan het nieuwe bestuurslid

 • Juridische opleiding op academisch niveau.
 • Bij voorkeur werkzaam in een juridische functie.
 • Ervaring met strategie vorming. Het lid bewaakt de uitvoering van het strategische beleid en agendeert voorziene ontwikkelingen die aanleiding zijn tot het wijzigen van het strategisch beleidsplan.
 • Gezien de geplande overgang naar een Raad van Toezicht model, bij voorkeur ervaring in een Raad van Toezicht.

Reageren
Wij willen het nieuwe bestuurslid per 1 april 2021 aanstellen.

Heeft u belangstelling voor de functie?
U kunt contact opnemen met de voorzitter Dick de Groot via Philipien van Huët: philipien.vanhuet@cultuurkust.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.