BOG.: Bestuursleden

BOG. in Amsterdam zoekt twee Bestuursleden voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 10-03-2021BOG. is de collectie van theatermakers Judith de Joode, Benjamin Moen, Sanne Vanderbruggen en Lisa Verbelen, dramaturg Roos Euwe, zakelijk leider Anne Baltus, marketingmedewerker Frédérique Donker en zakelijk assistent Eva Banning.

BOG. maakt filosofische, talige, muzikale voorstellingen over wezenlijke thema’s uit het leven van ieder mens. Sinds de eerste voorstelling BOG. een poging het leven te herstructureren (2013) maken we werk over alles waar de mens vat op tracht te krijgen maar te groot is om vast te pakken. Over thema’s waar ieder mens in het dagelijks leven mee te maken krijgt: het gehele leven, de mening, geloof, tijd en beweging, het verschil tussen volwassenen en kinderen, existentiële eenzaamheid, rouw, taal, identiteit.

Vanuit de overtuiging dat we moeten zoeken naar wat ons als mensen bindt zonder de waarde van het verschil uit het oog te verliezen, maakt BOG. compromisloos, eigenzinnig en open theater voor de zoekende mens anno nu.

BOG. is opgericht in 2013 en werd voor de periode 2017-2020 ondersteund met meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Voor de periode 2021-2024 ontvangt BOG. meerjarige subsidie van zowel het Fonds Podiumkunsten als van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

Theatercollectief BOG. is op zoek naar twee

Bestuursleden

algemeen bestuurslid & penningmeester

4 vergaderingen per jaar

Het bestuur van BOG.
Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar in Amsterdam of (als de omstandigheden het eisen) digitaal. Op deze vergaderingen is ook de zeskoppige artistieke en zakelijke directie van BOG. zo voltallig mogelijk aanwezig. Daarnaast heeft het bestuur één keer per jaar een evaluatie.

Naast deze momenten wordt er soms een beroep gedaan op afzonderlijke bestuursleden, bijvoorbeeld om een vergadering voor te bereiden, of het jaarlijks monitorgesprek met het Fonds Podiumkunsten bij te wonen.

Het bestuur van BOG. is betrokken bij de wisselwerking tussen de artistieke, zakelijke en organisatorische aspecten die komen bij leiden van het theatercollectief.
Het bestuur denkt constructief mee en onderzoekt samen met de directie de werking van BOG. en hoe ambities, bijvoorbeeld op het vlak van internationalisering en van inclusiviteit, waar kunnen worden gemaakt.

Om de opgedane kennis en ervaring zo optimaal mogelijk te waarborgen zoeken we kandidaten die per april kunnen toetreden. De benoemingstermijn voor een bestuurslid is vier jaar, en kan worden verlengd met nog eens vier jaar. Het betreft een onbezoldigde functie.

BOG. zoekt een algemeen bestuurslid die

 • ervaring heeft in een artistieke praktijk, met wat er in een atelier of repetitieruimte gebeurt
 • artistieke noden en vragen kan verbinden met organisatorische en zakelijke vragen die daarbij komen kijken
 • een netwerk heeft in de (podium)kunstensector in Nederland en daarbuiten, en dat netwerk ook wil inzetten ten behoeve van BOG.
 • graag samenwerkt, en op een open, betrokken en constructieve manier meedenkt en in gesprek gaat over de werking en toekomst van dit theatergezelschap
 • bekend is met de codes die BOG. onderschrijft: de Governance Code Cultuur, Fair Practice en Diversiteit & Inclusie en toeziet op de naleving ervan
 • ervaring met uitwerken en uitvoeren van een inclusief beleid in de kunsten

BOG. zoekt een penningmeester die

 • toezicht houdt op de financiën van de stichting
 • eerste aanspreekpunt is voor financiën vanuit het bestuur
 • aantoonbare ervaring heeft met het voeren van bedrijfsvoering c.q. financiële activiteiten binnen middelgrote organisaties. Bekendheid met de specifieke kenmerken van kunstorganisatie is een pre
 • interesse heeft in het leggen van verbindingen tussen de artistieke, zakelijke en organisatorische aspecten van een kunstpraktijk
 • graag samenwerkt, en op een open, betrokken en constructieve manier meedenkt en in gesprek gaat over de werking en toekomst van BOG.
 • zich inleest in de codes die BOG. onderschrijft: de Governance Code Cultuur, Fair Practice en Diversiteit & Inclusie en toeziet op de naleving ervan

We zien reacties voorzien van een korte motivatiebrief graag tegemoet voor 10 maart 2021 via het online formulier, te vinden via onderstaande sollicitatie-button. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met anne@bogcollectie.com.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.