VPRO: Leden Raad van Toezicht

De VPRO in Hilversum zoekt twee Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 25-02-2021De VPRO is een creatieve omroepvereniging die media-aanbod verzorgt in de klassieke media en online; van verhalen in de Gids tot podcasts en apps. We zijn een uitvalsbasis voor vrije geluiden in een wereld die wel wat diepgang kan gebruiken. De VPRO is er voor mensen die buiten hun comfortzone willen treden en hun gedachten willen scherpen. Mensen die middenin de wereld staan en ons als hun partner zien in de zoektocht naar nieuwe ervaringen, kennis en inzichten en af en toe een goede grap.

De VPRO is op zoek naar twee

Leden Raad van Toezicht

 

Taken van de Raad van Toezicht
De VPRO is een vereniging en namens de VPRO-leden houdt de Raad toezicht op het bestuur. De Raad van Toezicht heeft een reglement waarin beschreven staat hoe de Raad werkt en besluiten neemt. Daarbij gaat het om naleving van wetten en regels, de algemene gang van zaken, het beheer en beleid, de risico’s en risicobereidheid. De Raad staat de bestuurder met raad terzijde, geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Toezicht onderschrijft de Governancecode Publieke Omroep.

De Raad van Toezicht keurt jaarlijks het jaarplan, de jaarbegroting, de jaarrekening met het bestuursverslag goed en eens per vijf jaar het meerjarenbeleidsplan met de meerjarenbegroting. De Raad benoemt de bestuurder.

Samenstelling van de Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door en leggen verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). De Raad van Toezicht van de VPRO bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.

In de loop van 2021 en 2022 ontstaan twee vacatures in de Raad, die op dit moment zes leden telt. In juni 2021 willen wij in de vacatures voorzien en twee kandidaten voor benoeming aan de ALV voordragen. De selectie van de kandidaten wordt gedaan door de Verkiezingscommissie.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de bestuurder onafhankelijk en kritisch hun taak kunnen uitoefenen.

Wat hebben leden van de Raad van Toezicht in hun mars?

 • Je vindt het een uitdaging om toezicht te houden in de publieke sector.
 • Ervaring als toezichthouder of bestuurder is een pre.
 • Je hebt affiniteit met media en de publieke omroep in het bijzonder.
 • Je houdt van strategische vraagstukken en je kunt de bestuurder en de collega-leden van de Raad van Toezicht scherp houden met vragen en ideeën.
 • Je weet afstand te bewaren tot de dagelijkse gang van zaken bij de VPRO en grip te houden op de hoofdlijnen van het toezicht.
 • Je houdt rekening met de andere betrokkenen binnen de Raad en binnen de VPRO en durft een eigen positie te kiezen. Je bent een teamspeler.
 • Je weet wat er in de samenleving speelt en volgt wat er nationaal en in de wereld gebeurt.
 • Je deelt de waarden en ambities van de VPRO en de manier waarop die vertaald worden naar de programma’s.
 • Je gebruikt je contacten en netwerk als dat de VPRO helpt, uiteraard in overleg.
 • Je bent snel van begrip, zet je kennis en ervaring in en werkt met plezier aan complexe dossiers.
 • Je ziet de externe beperkingen, regelgeving en governance die bij een publieke omroep horen als een gegeven, en een uitdaging.
 • Je communiceert helder en fungeert graag als klankbord.

De Raad van Toezicht als geheel beschikt over de volgende kennis / expertise:

 • Kennis van klassieke en nieuwe media.
 • Financiële expertise.
 • Organisatorische expertise.
 • Juridische expertise.
 • Politiek-bestuurlijke expertise.

De Raad van Toezicht kent – met inachtneming van de identiteit van de VPRO – ook in de volgende opzichten een afgewogen en diverse samenstelling:

 • Geslacht.
 • Sociaal-culturele achtergrond.
 • Leeftijd.
 • Maatschappelijke betrokkenheid.

Gelet op de achtergrond, kennis en competenties van de overige leden is de VPRO op zoek naar twee nieuwe leden:

 • Een verbinder met praktische en bestuurlijke ervaring in de wereld van cultuur, wetenschap of educatie.
 • Een toekomstdenker met bijzondere belangstelling voor het snijvlak media / innovatie / design / maatschappelijke vraagstukken.

Reageren?
De Raad van Toezicht wil de diversiteit van de samenstelling op het gebied van sociaal-culturele achtergrond verbreden.

Reacties (cv en motivatiebrief) gericht aan de voorzitter van de VPRO Verkiezings-commissie, Ruben Maes, ontvangen wij graag uiterlijk 25 februari 2021 via onderstaande Solliciteer-button.

Wil je meer informatie over deze functies, neem dan contact op met de secretaris van de Verkiezingscommissie, Ute Seela, u.seela@vpro.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.