Vereniging voor Wetenschapsmusea en Science Centers (VSC): Directeur

De Vereniging voor Wetenschapsmusea en Science Centers (VSC) in Amsterdam zoekt een Directeur voor 32 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 07-02-2021


Nederland kent 40 wetenschapsmusea en science centers die zich verenigd hebben in de sectorvereniging VSC. Samen ontvangen wij ruim 5 miljoen bezoekers per jaar. Wij weten hoe je een breed publiek bereikt met wetenschap, techniek en natuur en onze leden bieden hiervoor een podium. In een tijd waarin wetenschap als nooit tevoren bepalend is voor ons leven, is het belangrijk dat iedereen weet wat de impact is van wetenschap op onze samenleving en onze cultuur.

Doel en activiteiten van de organisatie
De VSC is een sectororganisatie die de belangen van de aangesloten leden behartigt door de gemeenschappelijke lobby vorm te geven, en die als aanspreekpunt voor de sector fungeert. Door het bevorderen van samenwerking en kennisdeling, zorgt de VSC voor continue verbetering en innovatie van wetenschapscommunicatie met alle Nederlanders. Als ledenorganisatie wordt het beleid bepaald door de leden en vastgesteld door het bestuur.

De VSC zoekt een gedreven

Directeur

32 uur per week

Word jij gedreven door het belang van wetenschap voor onze samenleving en onze cultuur? VSC is op zoek naar een directeur met passie voor wetenschap, techniek & natuur, wetenschapseducatie en -communicatie. Een gedreven mens die in staat is om de integrale verantwoordelijkheid te dragen en de VSC stevig te positioneren. Word jij het nieuwe boegbeeld voor de wetenschapsmusea en science centers in Nederland?

De directeur geeft leiding aan het VSC-bureau en voert het beleid uit door dit te vertalen in (meer)jaarplannen met activiteiten. Het bureau bestaat uit drie personen, inclusief de directeur. Zij organiseren bijeenkomsten en (digitaal) contact om uitwisseling tussen en professionele ontwikkeling van de leden te bevorderen. Daarnaast zorgen zij voor zichtbaarheid van de sector naar buiten, bijvoorbeeld als aanspreekpunt voor ministeries, stakeholders en politiek. Lobbyen voor ondersteuning van de ontwikkeling van de sector en haar doelen en ondersteunen van de leden bij het zo goed mogelijk doen van hun werk, behoren ook tot de dagelijkse taken. Daarnaast initieert, organiseert en realiseert de VSC via haar leden publieksgerichte projecten waarin leden met elkaar en andere partijen samenwerken.

Plaats in de organisatie
De directeur leidt het VSC-bureau en is de meest zichtbare vertegenwoordiger van de VSC voor leden en externe stakeholders. De directeur heeft een grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid in de uitvoering van het meerjarenbeleid. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.

Wat zijn je verantwoordelijkheden?
De directeur draagt eindverantwoordelijkheid voor de volgende aandachtsgebieden:

 • Samen met leden en het bestuur ontwikkelen van het meerjarenbeleid en strategie, richting een meerjarenplan 2022-2025;
 • Het uitbouwen van een stevig netwerk van leden onderling en andere relevante organisaties op het gebied van wetenschapscommunicatie;
 • Het verder uitbouwen van een financieel gezonde organisatie, onder meer door de inkomsten uit subsidies, bijdragen en sponsoring te vergroten;
 • Het aangaan en onderhouden van contacten en lobbyen bij landelijke en lokale overheden;
 • Het vormgeven van inhoudelijke bijeenkomsten en activiteiten voor medewerkers van onze leden;
 • Het initiëren, ondersteunen en coördineren van samenwerkingsprojecten met nationale betekenis op het gebied van wetenschapseducatie en communicatie;
 • Het ondersteunen van individuele leden op het gebied van professionalisering en kennisdeling, innovatie en inclusie;
 • Uitbouwen en onderhouden van contacten met nationale en internationale netwerken op het terrein van wetenschapscommunicatie, collega (branche)verenigingen, financiers en andere relevante organisaties;
 • Het ontwikkelen en zorgdragen voor een gestroomlijnde organisatie van de vereniging en het bureau, inclusief financieel beheer en rapportage aan subsidiegever NCWT;
 • Het leidinggeven aan twee bureau-collega’s, waarbij je gezien de kleine bezetting een deel van de dagelijkse werkzaamheden van het bureau zelf op je neemt;
 • Het opstellen van de jaarrapportage en reguliere (financiële) verslaglegging;
 • Het organiseren van de ledenvergadering en ondersteuning van het bestuur.

Wat vragen wij van jou?
Onze nieuwe dynamische directeur:

 • Heeft een duidelijke visie op ontwikkelingen op het grensvlak van wetenschap & techniek en samenleving en weet deze visie te vertalen naar een positionering van de VSC;
 • Heeft duidelijke ideeën over het verder ontwikkelen van kennis en netwerk in de sector;
 • Kan snel schakelen tussen beleid en praktische kwesties, tussen analyse en uitvoering;
 • Heeft duidelijke ideeën over projectmanagement en het organiseren van evenementen;
 • Begrijpt hoe je een kleine organisatie financieel en organisatorisch moet leiden en kan de relevante omgeving inzetten om meer impact te hebben;
 • Heeft ideeën en ervaring rond lobby en financiering van publiekgerelateerde projecten;
 • Weet de visie in samenspraak met de medewerkers te vertalen in concrete werkplannen;
 • Zorgt voor betrouwbare, inzichtelijke managementrapportages ten behoeve van de leden, bestuur, subsidiënten en fondsen;
 • Weet hoe de positie en betekenis van de VSC op een aansprekende en heldere manier te verwoorden.

Wat zijn je talenten?
Onze nieuwe directeur is een sympathiek mens, met de volgende kenmerken:

 • Kan goed netwerken en neemt bij voorkeur al een relevant netwerk mee;
 • Is een representatief boegbeeld voor een dynamische organisatie die middenin de samenleving staat;
 • Kan verbindende en communicatieve vaardigheden inzetten voor een zichtbare en toegankelijke sector(organisatie);
 • Weet ondernemingszin en financieel inzicht te combineren met daadkracht en overtuiging;
 • Heeft gevoel voor politieke, bestuurlijke en menselijke verhoudingen en heeft bij voorkeur ervaring met lobbyactiviteiten.

Wat bieden wij jou?
Het betreft een dienstverband van 0,8 fte (circa 32 uur per week). Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris is in lijn met de cao onderzoeksinstellingen, schaal 11 of 12 (€3778-€5200) plus pensioenregeling, afhankelijk van ervaring en competenties. Het betreft een zeer zelfstandige functie met dito verantwoordelijkheid, vrijheid en mandaat en een zichtbare positie in het veld. De vereniging heeft een aangename, resultaatgerichte en informele werksfeer.

Is je interesse gewekt?
De VSC hecht groot belang aan diversiteit en inclusie. Verschillende perspectieven en inzichten dragen bij aan innovatie, flexibiliteit en resultaten binnen ons team en de sector. We verwelkomen jouw sollicitatie en zijn benieuwd naar jouw visie, passie en talent onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Meer informatie vind je op onze website; of je kunt contact opnemen met Wimar Jaeger (bestuursvoorzitter VSC), 06-53790258. De procedure bestaat uit twee gesprekken. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Mail je CV, een motivatiebrief en twee contactgegevens van 2 referenten uiterlijk 7 februari aan het bestuur van de VSC p/a directie@rijksmuseumboerhaave.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.