Silbersee: Bestuursleden

Silbersee in Amsterdam zoekt Bestuursleden voor minimaal 4 bijeenkomsten per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenSilbersee maakt onorthodoxe opera en muziektheater voor een divers publiek. We worden gedreven door een niet aflatende honger tot muzikaal experiment en een nieuwsgierigheid naar de synergie die kan ontstaan uit verscheidenheid. We initiëren samenwerkingen tussen kunstenaars, makers en performers met uiteenlopende achtergronden. Van klassiek hedendaags en operette, tot circus en urban- en street art. Met als resultaat vernieuwende, interdisciplinaire voorstellingen die elk op hun eigen manier poëtisch en ontwapenend zijn. Wat altijd centraal staat is de menselijke stem, de sleutel tot het hart van de toeschouwer.

Onze ambities zijn groot. We willen groeien en met nadruk de plaats in het veld innemen van de voortrekker en vernieuwer. Niet alleen op artistiek, maar ook op maatschappelijk vlak. Dat spreekt bijvoorbeeld uit onze doelstelling om uiterlijk in 2027 CO2-neutraal te produceren.

Voor onze kleine, slagvaardige en gedreven organisatie zijn we, vanwege het afscheid van een aantal leden en de uitbreiding van onze ambities op zoek naar

Bestuursleden

in de functies van voorzitter, penningmeester en algemeen lid

minimaal 4 bijeenkomsten per jaar

Voor alle functies geldt vanzelfsprekend dat je

  • Affiniteit hebt met de culturele sector, in het bijzonder muziektheater / opera.
  • Affiniteit hebt met de doelstellingen van Silbersee.

Van de kandidaat-voorzitter verwachten wij

  • Ruime bestuurlijke ervaring.
  • Een stevig netwerk in het lokale en/of landelijke politieke veld.

Van de kandidaat-penningmeester verwachten wij

  • Ruime ervaring in een financiële functie met eindverantwoordelijkheid, bijvoorbeeld CFO of partner op een accountantskantoor.

Van het algemene bestuurslid verwachten wij specifiek

  • Kennis en ervaring op het gebied van inclusie en diversiteit.

Silbersee is te vinden op kleine en grote podia, festivals en op onverwachte binnen- en buitenlocaties en ontvangt structurele subsidie van het FPK en het AFK. We hechten er grote waarde aan een inclusieve organisatie te zijn en onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. We streven ernaar dat ons gezelschap een afspiegeling vormt van de Amsterdamse bevolking. In de selectieprocedure wordt hiermee rekening gehouden. De functie is onbezoldigd.

Voor meer informatie over Silbersee kunt u contact opnemen met Katrien Sitters, zakelijk leider [06 27366723]. Voor informatie over de bestuursfuncties kan dat met:
Piet van Gennip [06 57997245] – voor de functie van voorzitter en de algemene functie en Harald Tepper [06 53863549] – voor de functie van penningmeester.

Solliciteren?
Stuur je motivatie en CV naar info@silbersee.com onder vermelding van ‘Sollicitatie bestuur Silbersee’, aangevuld met de functie die het betreft.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.