Museum Wierdenland: Directeur

Museum Wierdenland in Ezinge zoekt een Directeur voor 28 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 29-01-2021Museum Wierdenland verbindt door de ontwikkeling van het landschap en de cultuur van het wierdenlandschap door de tijd heen te tonen en te laten ervaren.

Gelegen in het nationale landschap Middag-Humsterland, in de gemeente Westerkwartier, ontwikkelt Museum Wierdenland zich met bovenstaande missie tot de poort naar het wierdenland in het noordelijke waddenkustgebied. Hierbij werkt het nauw samen met andere relevante instellingen in de regio.

Museum Wierdenland is het enige museum in Groningen waarin archeologie in samenhang met het ontstaan en de ontwikkeling van het wierdenlandschap wordt getoond. Op originele wijze verbindt het museum archeologie met landschap en cultuur, waarin het verleden context geeft aan heden en toekomst

Het museum is gehuisvest in een modern en uitnodigend pand. Daarin is zowel plaats voor de permanente collectie als voor wisseltentoonstellingen die aanvullend verdieping en verbreding bieden aan de centrale thema’s. Het museum ontvangt subsidie van de gemeente Westerkwartier en sinds dit jaar ook van de provincie Groningen. Dit laatste biedt nieuwe mogelijkheden voor verdere professionalisering van het museum met bijzondere aandacht voor de educatieve functie. Voor de bekostiging van wisseltentoonstellingen en andere activiteiten worden extra middelen geworven. Het museum weet de laatste tijd jaarlijks gemiddeld zo’n 10.000 bezoekers te trekken.

Museum Wierdenland drijft op ruim 70 enthousiaste medewerkers -van jong tot oud- die als vrijwilliger of op basis van arbeidsreïntegratie hun steentje bijdragen. Daarnaast kent het museum sinds kort een coördinator Educatie. Het museum biedt, telkens voor bepaalde tijd, een werkervaringsplaats als junior-directeur. Ook biedt het museum aan leerlingen van alle niveaus met grote regelmaat de mogelijkheid voor een stage.

Vanuit de visie op duurzaamheid en milieu en een vanzelfsprekende affiniteit met ecologie worden in de bedrijfsvoering keuzes gemaakt die daarbij aansluiten. Zo wordt er biologische koffie en thee geschonken, worden in de winkel streekproducten aangeboden en wordt in de eigen energie voorzien door zonnepanelen op het dak van het gebouw.

Wegens vertrek van de huidige directeur zoeken wij op korte termijn een ondernemende en verbindende

Directeur

28 uur per week

Wij verwachten van de nieuwe directeur dat deze:

 • beschikt over een academisch/hbo werk- en denkniveau, door opleiding of ervaring
 • een achtergrond heeft in ten minste één van de aandachtsgebieden van het museum
 • vrijwilligers en medewerkers kan inspireren, begeleiden en aansturen in nauwe samenwerking met de vrijwilligerscoördinatoren
 • getuigt van ondernemerszin en creativiteit
 • ervaring heeft in het opzetten en uitvoeren van gesubsidieerde (museale) projecten en het verwerven van middelen voor nieuwe projecten
  zorg draagt voor de uitvoering en de verdere ontwikkeling van het (meerjaren)beleid
 • beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, zowel naar medewerkers en bestuur als naar de externe contacten
 • als netwerker, fondsenwerver, lobbyist en samenwerker, midden in de maatschappelijke omgeving staat
 • de vaste collectie beheert en zoekt naar nieuwe, eigentijdse presentatievormen en daarnaast inspirerende wisseltentoonstellingen organiseert
 • samen met de penningmeester toezicht houdt op de financiële bedrijfsvoering en de jaarrekening en begrotingen opstelt
 • woont in de regio of bereid is in de regio te komen wonen.

De directeur handelt binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders en begroting en rapporteert aan het bestuur. Museum Wierdenland werkt volgens het in de Code Cultural Governance beschreven model directie-bestuur, waarin het bestuur de directie op bepaalde terreinen bijstaat.

Het betreft een functie van 28 uur. Aanstelling vindt plaats op basis van een tijdelijke aanstelling van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. Voor de arbeidsvoorwaarden volgt Museum Wierdenland op hoofdlijnen de Museum-CAO.

Reacties zien we vóór 29 januari a.s. tegemoet en kunnen worden gericht aan Museum Wierdenland, t.a.v. Dr Klaas Dijkstra, secretaris van het bestuur, Van Swinderenweg 10, 9891 AD Ezinge. Of per email aan: klsdijkstra8@gmail.com.

Voor meer informatie kunt u eventueel bellen met mevrouw Rika Pot, voorzitter van het bestuur, op 06-21459506

Selectietraject

 • week 1: Plaatsing vacature online en aankondiging DvhN
 • week 4: Responstermijn tot 29 januari
 • week 6, 7: Gesprekken van de selectiecommissie met kandidaten
 • week 8: Inwinnen referenties en benoeming kandidaat

Op basis van bovenstaande planning wordt de selectieprocedure eind februari afgerond.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.