Museum Paul Tetar van Elven: Voorzitter Stichtingsbestuur

Museum Paul Tetar van Elven in Delft zoekt een Voorzitter Stichtingsbestuur | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-03-2021De Stichting Museum Paul Tetar van Elven in Delft beheert een museum in het woonhuis van de negentiende-eeuwse schilder Paul Tetar van Elven, waarin het verleden nog steeds zichtbaar en voelbaar is. Naast het oorspronkelijke interieur zijn in het huis ook het werk van de naamgever en zijn verzamelingen (waaronder een flinke hoeveelheid porselein en Delfts aardewerk) te bezichtigen. Het museum draait vooral op vrijwilligers, onder wie zes bestuursleden.

Het bestuurswerk kent bestuurlijke én uitvoerende aspecten. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor alles het museum betreffende. Individuele leden zijn verantwoordelijk voor deelterreinen als financiën, pandbeheer, collectiebeheer, werving vrijwilligers en Vrienden. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Voorzitter Stichtingsbestuur

Eén tot twee dagdelen per week, naast een maandelijkse vergadering

De taken van de voorzitter zijn globaal

 • Leiding geven aan het bestuur, waaronder het voorzitten van de (meestal) maandelijkse bestuursvergaderingen.
 • Leggen van contacten en het onderhouden van bestaande externe relaties.
 • Voor zover nodig, aansturen van de directeur / conservator in overleg met de andere leden van het bestuur.

Wij zoeken iemand die

 • Een netwerk heeft in Delft (liefst ook wonend in Delft).
 • Bestuurlijke ervaring heeft met voorzitterscapaciteiten als: luisteren, sturen, verbindingen maken, besluiten nemen.
 • De zichtbaarheid van het museum kan vergroten, bij publiek en gemeente.
 • Leiderschapskwaliteiten en sociale vaardigheden heeft om bestuur te leiden, directeur / conservator aan te sturen en vrijwilligers aan museum te binden.
 • Relaties buiten het museum kan opbouwen en onderhouden.
 • Affiniteit heeft met kunst en cultuur, al is inhoudelijke kennis bij anderen in het bestuur geborgd.
 • Complementair is aan de directeur / conservator qua capaciteiten en karakter.
 • Bereid is als onbetaalde kracht tijd en energie in het museum te steken.

Aan de benoeming gaat een procedure vooraf, waarvan een gesprek met bestuursleden onderdeel uitmaakt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer H. den Boer, lid van het stichtingsbestuur (abtswoude@hetnet.nl – telefoon 06 234 234 61).

Hebt u belangstelling? Laat ons dat weten per e-mail: abtswoude@hetnet.nl (onderwerp: voorzitter tetar). Schets uw achtergrond en beargumenteer waarom u de functie ambieert.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.