Garage TDI: Lid Raad van Toezicht

Garage TDI in Assen zoekt een Lid Raad van Toezicht voor 10 à 15 uur per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-03-2021Drents JeugdTheater Garage TDI
Garage TDI is een huis voor het jeugd- en jongerentheater, waar alle expertise op het gebied van theater voor deze doelgroep aanwezig is. Een garage is een werkplek. TDI staat voor Theater- & DansIndustrie. Het is een plek waar geëxperimenteerd, gecreëerd, ontwikkeld en getoond wordt.

Garage TDI heeft een veelzijdig profiel, met vier kernactiviteiten die elkaar versterken door kruisbestuiving:

 • Professionele jeugdtheater- en dansvoorstellingen gemaakt voor jeugd en jongeren (2-21 jaar) en familie, die spelen op scholen en op podia (in ruime zin verwoord), regionaal en (inter)nationaal.
 • Talentontwikkeling:
  • Brandstof TDI, Vooropleiding Theater & Productiehuis, waar jongeren (14-21 jaar) uit Noordoost-Nederland zich voorbereiden op een hbo-theateropleiding.
  • Dynamo TDI, JeugdTheaterSchool voor jeugd tussen 6 en 18 jaar met vestigingen in Assen, Beilen, Coevorden, Hoogeveen, Meppel en Norg.
 • Art of Wonder, jeugdtheaterfestival voor alle leeftijden
 • Educatie en Participatie
  • Binnenschoolse Kunsteducatie: PO, VO en Beroepsonderwijs.
  • Participatieprojecten voor kinderen en jongeren.

Garage TDI beschikt over een eigen werkplaats. In Assen is een voormalig autobedrijf omgebouwd tot een theaterwerkplaats met een theaterzaal, studio’s, decorwerkplaats en kantoren. Jaarlijks verzorgt Garage TDI circa 85.000 TDI-ervaringen.

Lid Raad van Toezicht

10 à 15 uur per jaar

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast heeft de raad van toezicht ook een netwerk- en adviesfunctie. Garage TDI wordt structureel gesubsidieerd door de gemeente Assen, de provincie Drenthe en ontvangt de meerjarige rijksbijdrage voor talentontwikkeling van het Fonds Cultuur Participatie en de meerjarige rijksbijdrage van het Fonds Podium Kunsten voor het festival Art of Wonder. Afgelopen zomer ontving Garage TDI een zeer positief advies van de raad voor cultuur, maar werd het gezelschap nog niet toegelaten tot de landelijke Basis Infra Structuur. Garage TDI wil de komende jaren verder groeien als jeugdtheatergezelschap en werken aan haar landelijke betekenis, waarmee toelating tot de BIS een waarschijnlijk scenario is.

Garage TDI werkt volgens de Code Cultural Governance en onderschrijft tevens de Code Culturele Diversiteit en de Code Fair Practice. De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig dat er voldoende kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, commercieel, maatschappelijk, educatief en marketing gebied is. De raad van toezicht streeft in haar samenstelling naar een gezonde balans qua diversiteit.

De geschatte tijdsbesteding van de raad van toezicht is in 2021 ongeveer zes vergaderingen per jaar met de directie. De raad van toezicht zal eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directie het eigen functioneren van de raad van toezicht en de koersbepaling voor het werk van de raad van toezicht bespreken. We vinden het belangrijk dat de leden van de raad van toezicht incidenteel bij voorstellingen of andere projecten aanwezig zijn om zo voldoende feeling met de instelling te houden. De functie is onbezoldigd. Reiskosten en andere onkosten kunnen worden vergoed.

Vacature en contactinformatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Remco van Zandvoort (directeur-bestuurder), telefoonnummer 0592 795 412, of de heer Wim Zwaan (voorzitter raad van toezicht) telefoonnummer 06 53154205. U kunt solliciteren door uw brief voor 15 maart 2021 te mailen naar info@garagetdi.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.