Writers Unlimited: Penningmeester Bestuur

Writers Unlimited in Den Haag zoekt een Penningmeester Bestuur | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 29-01-2021Writers Unlimited geldt nationaal en internationaal als toonaangevende literaire organisatie met als thuisbasis Den Haag. Sinds 1995 brengen we schrijvers, denkers, dichters en publiek samen in een jaarlijks internationaal literatuurfestival ‘Winternachten’ en in maandelijkse programma’s ‘Writers Series’ in Den Haag. Op diverse podia in de stad gaan we in gesprek met elkaar en met een breed publiek over literatuur, kunst en samenleving. Bij de samenstelling van onze programma’s zijn actuele maatschappelijke ontwikkelingen, het internationale perspectief en culturele diversiteit leidend.

Van 13 tot en met 17 januari 2021 vindt de 26ste editie van Winternachten online plaats. Meer informatie over het programma vindt u op: www.writersunlimited.nl.

Penningmeester Bestuur

 

De stichting Writers Unlimited kent een bestuursmodel met een algemeen / artistiek directeur. De stichting heeft statutair tot taak toezicht te houden op het beleid van de stichting en op de algemene gang van zaken. Het bestuur staat de directie met raad terzijde.

Het bestuur komt gemiddeld viermaal per jaar bijeen met de directeur. De voorzitter onderhoudt daarnaast frequent contact met de bestuursleden. Het bestuur bestaat uit zeven leden, die gezamenlijk een rijke kennis van de samenleving vertegenwoordigen; van het (internationale) veld van literatuur en maatschappelijk debat; van cultureel ondernemen; van financiën, van juridische zaken en van corporate governance.

De bevoegdheden, taken, werkwijze en samenstelling van het bestuur staan op de website van het Writers Unlimited beschreven.

Wegens het vertrek van de penningmeester, die twee termijnen in functie is geweest zoekt Writers Unlimited een nieuwe penningmeester.

Writers Unlimited streeft naar een evenwichtige samenstelling van zijn bestuur en besteedt derhalve aandacht aan de diversiteit van het bestuur. Vanuit dit streven zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester die beschikt over een ruime ervaring op het terrein van financieel beleid. Het nieuwe lid beschikt over een open houding en is aantoonbaar (inter-)cultureel sensitief.

Gewenst profiel

  • Ervaring met financieel beleid van non-profit organisaties.
  • Kennis en inzicht in financiële processen en weet overige bestuurders hierover te adviseren.
  • Affiniteit met de doelstellingen van Writers Unlimited.
  • Goed gevoel voor het actuele culturele en politieke speelveld en bij voorkeur op de hoogte van relevante financiële ontwikkelingen in de culturele sector.
  • Onafhankelijke positie, brede blik en open houding.
  • Voldoende beschikbaarheid.

Sollicitaties kunnen uitsluitend per e-mail worden gestuurd naar de voorzitter Farah Karimi, farah@writersunlimited.nl onder vermelding van ‘vacature penningmeester’. Solliciteren kan tot 29 januari 2021. Informatie over de vacature kunt u verkrijgen via info@writersunlimited.nl of u kunt op 22 januari 2021 telefonisch contact hebben met Farah Karimi via: +31(0)70 3650222

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.