Mondriaan Fonds: Lid Raad van Toezicht

Het Mondriaan Fonds in Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht voor 50 uur per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 31-01-2021Het Mondriaan Fonds is hét publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het maakt plannen, projecten en programma’s mogelijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen, én uitgevers en opdrachtgevers.

Vanwege het aflopen van de tweede en laatste termijn van één van de leden op 1 april 2021, zijn we op zoek naar een nieuw

Lid Raad van Toezicht

50 uur per jaar

De stichting Mondriaan Fonds kent een toezichtmodel met een bestuur en een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft statutair tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde.

De raad van toezicht komt gemiddeld viermaal per jaar bijeen met het bestuur en eenmaal zonder bestuur. De leden onderhouden daarnaast frequent met elkaar contact en met het bestuur van het fonds.

De raad van toezicht bestaat uit zeven leden. Samen vertegenwoordigen zij een rijke kennis van de samenleving; van het (internationale) veld van beeldende kunst en van cultureel erfgoed; van cultureel ondernemen; van financiën, van juridische zaken en van corporate governance. De bevoegdheden, taken, werkwijze en samenstelling van de raad van toezicht staan op de website van het Mondriaan Fonds beschreven.

Op 1 april 2021 loopt tweede en laatste termijn van één van de leden af. Het Mondriaan Fonds is daarom op zoek naar een nieuw lid. Het Mondriaan Fonds streeft naar een evenwichtige samenstelling van zijn toezicht en besteedt bij de selectie van alle nieuwe leden aandacht aan de diversiteit van de raad. Het nieuwe lid beschikt daarom over een ruime ervaring op het terrein van cultureel erfgoed, zowel op het gebied van collecties als van presentaties. Het nieuwe lid beschikt over een open houding en is aantoonbaar (inter-)cultureel sensitief.

Gewenst profiel

  • Beschikt over groot relevant netwerk in het cultureel erfgoedveld.
  • Beschikt over ruime ervaring en bekendheid met het erfgoedbeleid van musea en andere erfgoedinstellingen.
  • Heeft een scherp oog voor bestuurlijke verhoudingen en ervaring met de Governance Code Cultuur, bij voorkeur vanuit eerdere ervaring als toezichthouder.
  • Heeft gevoel voor het actuele culturele en politieke speelveld en de missie van het Mondriaan Fonds.
  • Beschikt over een onafhankelijke positie, brede blik en open houding.
  • Is voldoende beschikbaar (maximaal 50 uur per jaar).

Behalve deskundigheid is onafhankelijkheid een cruciale eigenschap voor een goed functionerende raad van toezicht. Een voormalig directielid of andere beleidsbepalende functionaris van het Mondriaan Fonds kan geen deel uitmaken van de raad van toezicht.

Sollicitaties kunnen uitsluitend per e-mail worden gestuurd naar vacature@mondriaanfonds.nl, ter attentie van Sarah Malko en onder vermelding van ‘vacature lid raad van toezicht’.

Solliciteren kan tot 1 februari 2021. Gezien de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende regio’s, bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen en seksen. Informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij Sarah Malko (bestuurssecretaris): s.malko@mondriaanfonds.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.