Maritiem Museum Rotterdam: Voorzitter & Lid Raad van Toezicht

Het Maritiem Museum Rotterdam in Rotterdam zoekt een Voorzitter en een Lid Raad van Toezicht voor gemiddeld 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 14-02-2021


Midden in het bruisende Maritiem District van Rotterdam ligt het Maritiem Museum Rotterdam. Het Maritiem Museum Rotterdam maakt een breed publiek bewust van de invloed van de maritieme wereld in het heden, verleden én toekomst en op het leven van iedereen. Het Maritiem Museum beheert een omvangrijke, unieke collectie van internationaal topniveau en profileert zich in binnen- en buitenland, mede door een gevarieerde en afwisselende programmering van tentoonstellingen, lezingen, workshops en digitale producten, als een ontmoetingsplaats voor jong en oud. In het museum komt het verhaal van de maritieme wereld tot leven. Evenementen en activiteiten in de museumhaven maken de beleving voor de bezoekers compleet. Pre-Corona ontving het museum jaarlijks circa 200.000 bezoekers. Een team van 70 medewerkers en 170 vrijwilligers zorgt er in de eerste plaats voor dat de bezoekers een onvergetelijke dag beleven. Ook staat het team voor samenwerken en dit gebeurt in een professionele setting, met volop ruimte om jezelf te kunnen zijn.

Vanwege het terugtreden van een van de leden en van de voorzitter van de Raad van Toezicht is het Maritiem Museum Rotterdam per 1 juli 2021 op zoek naar een
Lid Raad van Toezicht, profiel Juridisch (onbezoldigd) en per 1 september 2021 naar een Voorzitter Raad van Toezicht, profiel Politiek en maatschappelijk netwerk
(onbezoldigd).

Voorzitter & Lid Raad van Toezicht

Gemiddeld 5 vergaderingen per jaar

De dagelijkse leiding van het museum is in handen van een tweekoppige directie; een Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken. Deze Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes personen en is samengesteld op basis van complementaire profielen. De leden beschikken gezamenlijk over het totaal van de benodigde toezichthoudende kennis en ervaring: cultuur en wetenschap, maritieme industrie/sector, bestuurlijk, financiën, organisatie, politiek, juridisch, marketing, diversiteit en regio Rotterdam. De Raad van Toezicht en de directie verhouden zich tot elkaar volgens het Raad-van-Toezicht-model, zoals is beschreven in de Governance Code Cultuur 2019.

De Raad van Toezicht komt minimaal vijf keer per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen. Benoeming van leden vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De sfeer binnen de Raad van Toezicht is informeel en constructief met ruimte voor onafhankelijke en kritische gedachtenuitwisseling.

De Raad van Toezicht van het Maritiem Museum Rotterdam verwelkomt graag een nieuwe voorzitter en een nieuw lid met een open houding en nieuwsgierige blik, die goed zicht hebben op en geworteld zijn in het maatschappelijke en het ondernemersveld in de Rotterdamse regio.

Daarnaast dienen zij te voldoen aan de algemene eisen die gesteld worden aan de leden van de Raad van Toezicht:

  • affiniteit met de missie, ambitie en strategie van het Maritiem Museum Rotterdam;
  • in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming (zonder conflicterend of zakelijk belang);
  • brede maatschappelijke belangstelling;
  • inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
  • affiniteit met de museumwereld in het algemeen;
  • beschikken over een breed netwerk en bereidheid tot inzet daarvan;
  • bereid en in staat tijd beschikbaar te stellen om vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden.

De Raad van Toezicht van het Maritiem Museum Rotterdam hecht aan diversiteit, vanuit de kennis en ervaring dat een verscheidenheid aan achtergronden en opvattingen de verdere ontwikkeling van het museum ten goede komt. Van alle leden vraagt dit betrokkenheid met en respect voor verschillen tussen culturen, generaties, achtergrond, gender en sekse. Vanuit de ambitie om als Raad op het gebied van diversiteit verder te groeien, nodigt de raad nadrukkelijk kandidaten met jong elan en een cultureel diverse achtergrond uit te solliciteren. Kandidaten zijn bij voorkeur woonachtig in Rotterdam of de directe regio. De benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam op voordracht van de Raad van Toezicht.

Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 14 februari 2021 via b.boer@maritiemmuseum.nl. Voor nadere informatie met betrekking tot de functies kan contact worden opgenomen met de heer Bert Boer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam (tel. 06 2396 0744).

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.