Jan van Eyck Academie: Coördinator Natuuronderzoek

De Jan van Eyck Academie in Maastricht zoekt een Coördinator Natuuronderzoek voor 24 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 12-02-2021Als multidisciplinaire postacademie biedt de Jan van Eyck in Maastricht werkperiodes aan kunstenaars, ontwerpers (variërend van grafisch en mode tot food en social design), schrijvers, curatoren en architecten van over de hele wereld. Elke deelnemer krijgt een jaar de tijd, ruimte en expertise die nodig is om zijn/haar artistieke praktijk verder te ontwikkelen. Elke deelnemer heeft een eigen studio, krijgt studiobezoek van verschillende (gast)adviseurs en heeft toegang tot goed geoutilleerde Labs (Printing & Publishing, Material Matters, Photography & Audiovisual, Future Materials en het Food Lab). De deelinstituten Natuuronderzoek, Kunst & Maatschappij en Onderzoek & Educatie dragen bij aan artistiek en academisch onderzoek, en ondersteunen de deelnemers bij de verwezenlijking van projecten in samenwerking met externe partijen. Naast het publieke programma hebben deelnemers de mogelijkheid om samen evenementen, lezingen, workshops en presentaties te organiseren.

De Jan van Eyck Academie zet zich in om de rol en maatschappelijke betekenis van kunst, vormgeving en andere creatieve praktijken te onderzoeken in relatie tot de klimaatcrisis en de uitwerking hiervan op velerlei (sociaal-maatschappelijke, geopolitieke, culturele, economische) vlakken. Deze institutionele focus creëert een gemeenschappelijke basis die een diversiteit aan praktijken omvat en een veelheid aan stemmen laat horen.

De Jan van Eyck Academie is op zoek naar een coördinator voor het deelinstituut Natuuronderzoek. De aangestelde coördinator staat, samen met de directeur en de curator, in voor een innovatieve programmering en een institutionele strategie rond kunst in relatie tot de klimaatcrisis. Theorie en praktijk houden elkaar hier in balans. Het deelinstituut Natuuronderzoek biedt in dit verband de begeleiding, de instrumenten en de inzichten die het instituut, de organisatie en de deelnemers ten goede komen, evenals de creatieve praktijken van andere kunstenaars en partnerinstellingen.

Coördinator Natuuronderzoek

24 uur per week

Verantwoordelijkheden

 • De coördinator onderzoekt de kracht en rol van kunst in een tijdperk van klimaatcrisis en adviseert de directeur en curator over beleid en strategie.
 • De coördinator ontwikkelt instrumenten om kennis te delen met deelnemers, het publiek, partners en andere belanghebbenden.
 • De coördinator adviseert over en ontwikkelt mede een innovatieve programmering voor zowel deelnemers als publiek (variërend van workshops, lezingenreeksen tot excursies).
 • De coördinator faciliteert en ondersteunt kunstenaars die onze relatie met de natuur willen herzien en opnieuw willen opbouwen.
 • De coördinator werkt samen met de Lab-coördinatoren om deelnemers te ondersteunen en te adviseren in het nastreven van een duurzame artistieke praktijk. De onlangs gelanceerde Future Materials Bank is daarbij een van de belangrijkste instrumenten.
 • De coördinator ontwikkelt en rolt in nauwe samenwerking met de directeur en andere medewerkers, een ambitieus duurzaamheidsbeleid uit voor de academie en treedt op als adviseur voor collega’s met vragen over duurzaamheid.
 • De coördinator schrijft subsidieaanvragen ter ondersteuning van het voorgestelde programma en beleid.
 • De coördinator werkt samen met partner(instellingen) op lokaal, nationaal en internationaal niveau en gaat actief op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden binnen en buiten de kunsten, zoals op het gebied van de (regeneratieve) landbouw, voedselverwerking, (hernieuwbare) energie; en met onderwijs- en wetenschapsinstellingen.
 • De voormalige coördinator van het deelinstituut zal vanaf 2021 de Green Art Lab Alliance (GALA) leiden. De Jan van Eyck Academie is als een van de partners in GALA actief betrokken, de eerste grote bijdrage is de Future Materials Bank. De nieuwe coördinator zal de academie vertegenwoordigen in GALA en coördineert in samenwerking met de alliantie de Future Materials Bank.

Voorwaarden

 • Een diploma en/of ervaring in kunst(geschiedenis), design, architectuur, curatorschap, culturele studies, wetenschap (ecologie, biologie), of een ander relevant vakgebied.
 • Drie of meer jaar ervaring.
 • Een goed begrip van het klimaatdiscours, de ethiek en principes ervan, en kennis over de vele effecten van de klimaatcrisis
 • Kennis van het hedendaagse debat over kunst in relatie tot de klimaatcrisis en vernieuwende ideeën en voorstellen voor beleid en programmering
 • Affiniteit met en ervaring in het werken met mensen uit verschillende (artistieke) disciplines
 • Ervaring met het ontwikkelen en produceren van (kunst)projecten;
 • Kennis van (duurzame) materialen
 • Vestiging in Maastricht of omgeving.

Vereiste eigenschappen en vaardigheden

 • Een uitstekend gevoel voor gemeenschap
 • Goede communicatieve, organisatorische en schrijfvaardigheden
 • Een teamwerker die initiatief toont
 • Goede beheersing van gesproken en geschreven Engels
 • Liefde voor de natuur.

Aanbod

 • 24 uur per wee
 • Salarisschaal 10 van BBRA, sector Rijk (NL
 • Startdatum: april 2021.

Solliciteren
Solliciteren gebeurt digitaal en in het Engels via het online sollicitatieformulier. In het online formulier dienen de benodigde onderdelen als één pdf-bestand geupload te worden. Deze pdf mag niet groter zijn dan 10 MB. Klik op de button hieronder om het sollicitatieformulier te openen.

De onderdelen van de sollicitatie zijn:

 • Een motivatiebrief.
 • Eerste ideeën over de invulling van deze functie.
 • Een korte biografie.
 • Een cv of portfolio.
 • Optioneel:
  • referenties van personen met directe, professionele kennis van je werk;
  • voorbeelden van gepubliceerde artikelen, essays, teksten voor tentoonstellingen, catalogi, etc. (Gelieve een vertaling bij te voegen wanneer deze niet in het Engels of Nederlands zijn).

Procedure
Sollicitaties worden beoordeeld op de kwaliteit van de motivatiebrief en het cv / de portfolio. Sluitingsdatum voor sollicitaties: 12 februari 2021. Sollicitanten worden rond 12 maart 2021 geïnformeerd.

Contact
Contactpersoon voor vragen: Solange Roosen: solange.roosen@janvaneyck.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.