Stichting SPRING: Leden Raad van Toezicht

Stichting SPRING in Utrecht zoekt Leden Raad van Toezicht voor vier vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 07-12-2020Stichting SPRING presenteert jaarlijks twee internationale podiumkunstfestivals: SPRING Performing Arts Festival in mei en SPRING in Autumn in het najaar. SPRING programmeert nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse podiumkunsten, met de nadruk op cross-over kunstvormen. SPRING stimuleert enerzijds de groei en ontwikkeling van jonge, veelbelovende kunstenaars en anderzijds theater, dans en cross-over als kunstvormen.

De programma’s vormen een pleidooi voor kunst die zich bezighoudt met de staat van de wereld, die haar noodzaak ontleent aan het kiezen van een standpunt, het experiment niet schuwt en op zoek gaat naar nieuwe vormen om een adequate reactie te geven op nieuwe problemen, die het aandurft te verleiden en uit te dagen, te veroveren en te confronteren. SPRING is een pleidooi voor kunst die eigentijdse vormen zoekt om eigentijdse vragen te stellen, voor kunst die niet wil pleasen maar die durft, die rauw en prachtig is, rijk en confronterend, kunst die niet per se dienstbaar is maar een vraag aan de samenleving. SPRING is er voor een open en nieuwsgierig publiek.

SPRING ontvangt de komende vier jaar wederom subsidie van gemeente, provincie en Rijk (Fonds Podiumkunsten). SPRING heeft een omzet van ruim € 1 miljoen en heeft vijf vaste medewerkers (4 fte) in dienst. In de maanden voor en gedurende het festival zijn daarnaast nog ongeveer 25 zzp’ers en 100 vrijwilligers actief voor SPRING.

Stichting SPRING zoekt

Leden Raad van Toezicht

vier vergaderingen per jaar

Functieomschrijving
Als lid van de Raad van Toezicht lever je een belangrijke bijdrage aan de toonaangevende festivals die Stichting SPRING organiseert. De Raad van Toezicht bestaat uit drie tot zeven betrokken leden. De Raad van Toezicht controleert en adviseert de tweekoppige directie die bestaat uit een artistiek directeur en een zakelijk directeur en die de stichting feitelijk bestuurt. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de individuele leden hun specifieke kwaliteiten en expertises aan de Raad van Toezicht kunnen bijdragen. Daartoe zoeken we een lid met een maatschappelijk profiel, een lid met een economische achtergrond en een lid met expertise in marketing / communicatie. Het betreft drie onbezoldigde functies voor een termijn van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal twee termijnen. De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn leden van de Raad van Toezicht beschikbaar voor overleg per telefoon of e-mail.

Profiel
Wij zoeken een persoon met een maatschappelijk profiel die op de hoogte is van ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken zoals stedelijke ontwikkeling, ecologie of politieke ontwikkelingen.

Voor het lid dat zich toelegt op het financiële / economische terrein zoeken we een persoon die kennis heeft van en ervaring heeft met financiële bedrijfsvoering in de non-profitsector, de specifieke financiële omgeving van de stichting en diverse geldstromen en mogelijke bronnen van inkomsten.

Voor het lid met het profiel marketing en communicatie zoeken we een persoon met aantoonbare en diepgaande kennis op het gebied van positionering en profilering, communicatie en marketing. We zoeken iemand met interesse voor culturele marketing die van buiten naar binnen kan kijken, en feedback kan geven op met marketingbeleid van SPRING.

Daarnaast geldt voor alle leden van de Raad van Toezicht dat zij

  • Bestuurlijke ervaring bezitten dan wel de ambitie bezitten een bestuursfunctie bij een (middel)grote culturele instelling te vervullen.
  • Op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen en discussies in de kunst- en cultuurwereld of bereid zijn zich hierin te verdiepen.
  • In staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
  • In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
  • Geen tegenstrijdig belang hebben.
  • Kunnen werken in teamverband.

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld vier keer per jaar.

Reageren
Wil je solliciteren? Stuur je motivatie en CV aan de voorzitter van de voorzitter van de Raad van Toezicht, Tanja Mlaker via sollicitatie@springutrecht.nl voor maandag 7 december 2020. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tanja Mlaker via het genoemde e-mailadres.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.