Provincie Drenthe: Leden en Voorzitter Provinciale Adviescommissie Cultuur

Provincie Drenthe in Assen zoekt Leden en Voorzitter Provinciale Adviescommissie Cultuur | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 09-12-2020



Vol ambitie om de Drentse cultuur te verrijken en de cultuurparels te vinden zijn wij vanaf januari 2021 voor een periode van vier jaar op zoek naar leden en een voorzitter van de Provinciale Adviescommissie Cultuur.

Leden en Voorzitter Provinciale Adviescommissie Cultuur

 

Wat doet de Provinciale Adviescommissie Cultuur?
De Provinciale Adviescommissie Cultuur is een onafhankelijke en multidisciplinaire commissie. Samen met de andere leden van de adviescommissie adviseer jij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe over subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van de subsidieregeling Incidentele Culturele Projecten Drenthe. De doelstellingen van de cultuurnota en de criteria in de subsidieregeling dienen als leidraad voor de beoordeling van subsidieaanvragen. De adviescommissie vergadert ongeveer zeven keer per jaar en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Bij samenstelling van de commissie wordt gekeken naar een goede verhouding tussen commissieleden afkomstig van en/of werkend binnen en buiten de provincie Drenthe.

Wat neem je mee?
Ruime kennis van en ervaring in één of meerdere van de volgende disciplines / kennisgebieden: popcultuur, (klassieke) muziek, marketing, cultureel ondernemerschap en doelgroepverbreding; streektaal, podiumkunsten, beeldende kunsten, films, literatuur en media of volkscultuur.

Jouw profiel als algemeen lid

 • Je kan objectief naar het culturele veld van Drenthe kijken.
 • Je hebt naast kennis van bovenstaande disciplines ook een brede algemene visie op kunst en cultuur. Die visie is gekoppeld aan pragmatisme en realiteitszin.
 • Je bent analytisch, constructief kritisch en kan helder en duidelijk een eigen mening formuleren in de discussies die gevoerd worden.
 • Je hebt ervaring met de relatie cultuur en economische / toeristische mogelijkheden.
 • Je hebt financiële deskundigheid om begrotingen en projectplannen helder te kunnen interpreteren.
 • Je kan schriftelijk en verbaal uitstekend communiceren.

De rol van voorzitter
Als voorzitter treed je op als boegbeeld en ambassadeur van de adviescommissie. Je vertegenwoordigt de adviescommissie in relevante gremia. De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen van de adviescommissie en is formeel eindverantwoordelijk voor de advisering van het college van Gedeputeerde Staten.

Profiel voorzitter

 • Je bent gewend om als boegbeeld te opereren, bent representatief, bezoekt graag culturele activiteiten en onderhoudt een relevant netwerk.
 • Je kan boven de partijen staan, verbinden, bruggen bouwen en draagvlak realiseren.
 • Je hebt ruime ervaring als voorzitter bij adviestrajecten en vergaderingen.
 • Je begrijpt het dynamisch krachtenveld van politiek bestuurlijke zaken en het functioneren van een onafhankelijk adviesorgaan daarbinnen.
 • Je hebt een onafhankelijke positie ten opzichte van Drentse cultuurinstellingen.

Wat krijg je ervoor terug?

 • De mogelijkheid om mee te denken en te werken aan de ontwikkeling van het culturele veld van Drenthe.
 • Een afwisselende en uitdagende positie die je netwerk vergroot.
 • Een vergoeding per vergadering en reiskostenvergoeding.
 • Een aanstelling van twee jaar, die bij wederzijdse tevredenheid met twee jaar verlengd kan worden.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de Provinciale Adviescommissie Cultuur verwijzen wij je naar onze website of je kunt contact opnemen met mevrouw L. Holthuis, ambtelijk secretaris (0592-365448 of L.holthuis@drenthe.nl).

Geïnteresseerd?
Solliciteer dan voor 9 december 2020. Je sollicitatiebrief en CV kun je richten aan mevrouw L. Holthuis en sturen naar werkenbij@drenthe.nl. Wij streven ernaar de selectiegesprekken in december plaats te laten vinden.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.