Laaktheater: Bestuursleden

Laaktheater in Den Haag zoekt twee Bestuursleden voor zo’n 8 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenLaaktheater is het theater van stadsdeel Laak in Den Haag. Samen programmeren, community art en cultuureducatie/participatie zijn de belangrijke pijlers binnen ons beleid. Daarvoor werken wij nauw samen met bewoners, organisaties en makers die hart hebben voor (de) community.

Het bestuur
Het bestuur van Laaktheater draagt een bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft een toezichthoudende, klankbord- en inspiratorfunctie. De dagelijkse uitvoering ligt bij de directeur. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden en komt gemiddeld 8 keer per jaar bij elkaar. Bestuursleden nemen in principe voor 4 jaar zitting, met mogelijke herbenoeming voor 4 jaar. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.

Het bestuur (op afstand) fungeert als werkgever van de directeur en staat deze met advies terzijde, keurt de jaarstukken goed (jaarverslag en jaarrekening, (meerjaren)beleidsplan inclusief begroting), denkt mee over het beleid en de voortgang van het theater en vertegenwoordigt in samenspraak met de directeur het theater in de richting van diverse stakeholders.

Bestuursleden

gemiddeld 8 vergaderingen per jaar

We zoeken
Laaktheater zoekt twee bestuursleden (algemeen lid en secretaris) die (enige) bestuurlijke ervaring en affiniteit met het werkterrein van Laaktheater hebben en een goede balans weten te vinden tussen inhoudelijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Overige functie-eisen:

  • Een onafhankelijke, kritische houding en strategisch denkvermogen;
  • Functionele onafhankelijkheid (geen direct belanghebbenden van Laaktheater);
    Voor de functie van secretaris zoeken wij, naast het voorgaande, specifiek naar een kandidaat met:
  • Affiniteit en ervaring met verslaglegging en het maken en bewaken van de bestuursagenda;
  • Voldoende beschikbare tijd (circa 2 dagdelen per maand);

Kandidaten die bovendien beschikken over één of meer van de volgende kwaliteiten wordt nadrukkelijk gevraagd te reageren:

  • Wonend in Laak;
  • Ondernemer in Laak;
  • Interesse hebben in/ kennis hebben van de lokale politiek;
  • Een cultureel diverse achtergrond en/of netwerk.

Bij de keuze van nieuwe bestuursleden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de diversiteit binnen het bestuur, bijvoorbeeld qua leeftijd, culturele achtergrond en man-vrouwverhouding.

De bestuursleden krijgen geen beloning voor de werkzaamheden. Eventuele onkosten, gemaakt in de uitoefening van de functie, kunnen worden vergoed. Voorstellingen in Laaktheater zijn vrij te bezoeken.

Contactinformatie
Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie in ons kleurrijke theater?
Kandidaten kunnen reageren door het sturen van een motivatiebrief en cv. Voor meer informatie en/of vragen kan er contact worden opgenomen met de voorzitter van het bestuur, Rabiaâ Benlahbib, via het secretariaat van Laaktheater: info@laaktheater.nl. Meer informatie over Laaktheater is te vinden op onze website.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.