Imagine IC: Bestuurslid

Imagine IC in Amsterdam zoekt een Bestuurslid met een marketing / communicatie profiel voor tenminste 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 09-12-2020Imagine IC gaat voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig meedoet. Voor een stad waarin alle stemmen gelden. Om daaraan vorm te geven gaan wij voor erfgoeddemocratie. Omdat erfgoed vertelt wie we samen zijn, en wie we willen worden, heeft iedereen daarin een stem. Imagine IC is daarom een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van de collectie Amsterdam.

Met veel verschillende mensen geven we betekenis aan de dingen die er toe doen. We innoveren de manier waarop we hierover het gesprek voeren. Met partners in het erfgoedveld delen we onze expertise en ontwikkelen we democratische erfgoedmethodologie.

Imagine IC heeft twintig jaar gesprekservaring. We hebben een groot netwerk van deelnemers opgebouwd tot in de haarvaten van de buurt. Zowel dit netwerk als onze innovatieve werkwijzen delen we met het erfgoedveld van de stad en het land. Met uiteenlopende partners ontwikkelen we uitdagende gespreksvormen en eigentijdse erfgoedmethodologie.

Het team van Imagine IC bestaat uit tien medewerkers. Imagine IC ontvangt structurele gelden vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunst en vult dat aan met incidentele projectsubsidies.

Bestuurslid met een marketing / communicatie profiel

tenminste 5 vergaderingen per jaar

Imagine IC hanteert een organisatiemodel van bestuur en directeur en past de Code Cultural Governance toe. Het bestuur opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De werkrelatie tussen bestuur en directie is transparant en constructief. Het bestuur geeft gevraagd en ongevraagd advies en is daarmee klankbord en sparringpartner voor de directeur. Naast een bestuur heeft Imagine IC een Comité van Aanbeveling.

Het bestuur vergadert tenminste vijfmaal per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren op het kantoor van Imagine IC in Amsterdam Zuid-Oost. Bestuursleden zijn betrokken bij de voorbereiding, de implementatie en het bewaken van de uitvoering van het algemeen beleid, het vertalen ervan naar acties en projecten en het financiële en inhoudelijke jaarverslag. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd betrokken. Voor de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar diversiteit in diverse opzichten.

Het bestuur bestaat uit zes personen. Momenteel zijn we op zoek naar een zevende bestuurslid met een achtergrond in Marketing en Communicatie.

Ons ideale nieuwe bestuurslid

  • Heeft strategisch en beleidsmatig inzicht.
  • Heeft actuele significante bestuurlijke en/of andere relevante (werk)ervaring en expertise binnen het werkveld van Imagine IC en beschikt over een relevant netwerk.
  • Heeft significante werkervaring, kennis van en ervaring met marketing en communicatie op bestuurlijk en/of management niveau.
  • Is bereid het eigen marketing en communicatie netwerk in te zetten voor Imagine IC.
  • Heeft het vermogen om een adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat.
  • Heeft kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen.
  • Beschikt over een helikopterview.
  • Kan authentiek en onafhankelijk opereren in een complex politiek-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld.
  • Is onafhankelijk en heeft geen belangen bij de organisatie. Kandidaat-leden die in een belangenconflict kunnen komen, worden uitgesloten.
  • Heeft eventueel aanvullende ervaring met sponsortrajecten.

Reacties (brief + cv) ontvangen we graag uiterlijk op woensdag 9 december 2020. Deze kunnen worden gericht aan Amy Koopmanschap, voorzitter van het bestuur, via Margot van Ruitenbeek, teamondersteuner: info@imagineic.nl. Laat voor vragen s.v.p. naam en telefoonnummer achter. We bellen graag terug, in verband met thuiswerken. Vanaf 16 december 2020 beginnen we met het inplannen van gesprekken.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.