Go Short International Short Film Festival: Bestuursleden

Go Short International Short Film Festival in Nijmegen zoekt Bestuursleden voor 5 bijeenkomsten per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 13-12-2020Go Short is hét platform voor korte film en talent in Nederland. De organisatie is jaarrond actief als breed platform voor ontwikkeling, presentatie, distributie en promotie van korte film en talentvolle makers. Het jaarlijkse internationale filmfestival in april is het hoogtepunt en omvat naast een competitie die kwalificeert voor de Oscars, BAFTA en European Film Awards, een uitgebreide randprogrammering voor zowel publiek als internationale filmprofessionals en een scholierenprogramma. De 13e editie staat gepland van 14 tot en met 18 april 2021. Door het jaar heen organiseert Go Short diverse activiteiten zoals Go Short Arnhem en de Gelderland Film Pitch. Go Short heeft een unieke positie binnen het Nederlandse filmlandschap en is onderdeel van een stevig internationaal netwerk.

Go Short zoekt twee nieuwe

Bestuursleden

5 bijeenkomsten per jaar

Vanwege het aflopen van de termijn van twee bestuursleden komen er vanaf januari twee posities vrij. Momenteel bestaat het bestuur uit vijf leden die ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar komen. Vergaderingen vinden plaats in Nijmegen of zijn online. Go Short werkt met de Governance Code Cultuur. In verband met ontwikkeling van de organisatie oriënteert het bestuur zich, samen met de directeur, de komende periode op een eventuele overgang naar een Raad van Toezicht model. We nemen nieuwe leden graag mee in dit proces.

We zoeken een bestuurslid dat:

  • affiniteit heeft met het culturele veld, bij voorkeur op het gebied van film en/of festivals;
  • (enige) ervaring heeft als lid van een stichtingsbestuur dan wel als toezichthouder;
  • bereid is zich te informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van festivals en talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van film;
  • kritisch en onafhankelijk kan bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur;
  • onze missie en visie onderstreept en een actieve bijdrage hieraan wil leveren;
  • bereid is om kennis en netwerk in te zetten ten bate van de activiteiten van Go Short;
  • de stichting kan vertegenwoordigen tijdens het festival maar ook incidenteel op relevante bijeenkomsten daarbuiten;
  • beschikbaar is voor vijf vergaderingen en daarnaast benaderbaar is voor advies op expertisegebieden.

Go Short hecht veel belang aan een diverse programmering en samenstelling van de organisatie. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur nodigen wij vrouwen, makers en kandidaten met een niet-Nederlandse culturele achtergrond nadrukkelijk uit om te solliciteren.

De zittingstermijn is vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor eenzelfde periode van vier jaar. Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd.

Meer informatie en reacties
Startmoment is het eerste kwartaal van 2021, bij voorkeur in januari. Voor meer informatie zie www.goshort.nl of neem contact op met Henk Beerten (bestuursvoorzitter) via henk.beerten@gmail.com of Kirsten Ruber (directeur) kirsten@goshort.nl. Reageren kan tot 13 december door een korte motivatie en cv te sturen naar vacatures@goshort.nl onder vermelding van ‘vacature bestuurslid’.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.