Zaans Museum: Algemeen Directeur-Bestuurder

Het Zaans Museum in Zaandam zoekt een Algemeen Directeur-Bestuurder voor 40 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 01-11-2020Het Zaans Museum vertelt – samen met het Czaar Peterhuisje in het centrum van Zaandam en het in 2018 geopende Hembrug Museum op het Hembrugterrein – het verhaal van de geschiedenis van de Zaanstreek en haar inwoners. Het Zaans Museum is sterk verbonden met de Zaanse Schans. In 2015 opende het Zaans Museum drie museumlocaties op de Zaanse Schans met levende geschiedenis: het Wevershuis, de Kuiperij en het Jisper vissershuisje.

Het Zaans Museum is voor Zaankanters, Nederlandse museumbezoekers en internationale toeristen dé plek om de Zaanse cultuur en geschiedenis te ontdekken. Je maakt er kennis met een wereldberoemd stukje ‘Holland’. Het Holland van de molens, de bekende Zaanse bedrijven zoals Verkade en de groene houten huizen, maar ook van de koopmansgeest en de no-nonsens mentaliteit. Ook buiten de museummuren is het Zaans Museum actief in de regionale samenleving met participatieprojecten en samenwerkingsverbanden met diverse Zaanse partners.

Het Zaans Museum streeft ernaar een museum te zijn waarin een brede en diverse groep bezoekers zich welkom voelt, zichzelf herkent en actief bijdraagt aan het verzamelen van objecten, het vertellen van verhalen en het overdragen van gewoonten, ambachten en tradities. Hiervoor ontwikkelt het museum tentoonstellingen, educatieve programma’s en activiteiten. Zo opent in 2021 een tijdelijke tentoonstelling over Claude Monet in de Zaanstreek en staat 2022 in het teken van het 350ste geboortejaar Tsaar Peter de Grote; een groot Russisch jubileumjaar.

De afgelopen vijf jaar zijn de bezoekersaantallen bijna verdrievoudigd van 70.000 bezoekers in 2015 naar 200.000 in 2019. In 2019 bedroegen de totale baten € 2,5 miljoen waarvan € 1,3 miljoen subsidie van de gemeente Zaanstad. De organisatie groeide de afgelopen jaren naar 49 betaalde medewerkers (24,5 fte) en 80 vrijwilligers. De Raad van Toezicht, onder voorzitterschap van Piet Middelhoven, ziet op de stichting toe.

Dankzij de ondersteuning vanuit de overheid komt het Zaans Museum zonder gedwongen ontslagen 2020 door; het museum kon tot tweemaal gebruik maken van de NOW-regeling en heeft voor het laatste kwartaal een ruimhartig steunpakket van het Ministerie van OCW/Mondriaan Fonds en de Gemeente Zaanstad mogen ontvangen.

Wij zoeken voor het Zaans Museum een

Algemeen Directeur-Bestuurder (m/v)

40 uur per week

Taakomschrijving

 • Je bent eindverantwoordelijk voor het totale beleid van het Zaans Museum en de museumlocaties. Je stuurt het Management Team en de HR & Office functionaris aan. Als directeur-bestuurder leg je verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 • Je geeft verrassend en vernieuwend de visie, strategie en naamsbekendheid van het Zaans Museum vorm met oog voor profilering van de regio.
 • Je draagt zorg voor een efficiënte financiële en organisatorische bedrijfsvoering.
 • Je bent verantwoordelijk voor subsidie- en fondsenwerving en weet sponsoren aan het Zaans Museum te binden.
 • Je treedt op als boegbeeld van het Zaans Museum in de pers en politiek. Je vertegenwoordigt en presenteert met schwung het museum in de lokale en regionale politiek en bij de culturele en toeristische partners zoals de Zaanse Schans.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau. Relevante opleiding zoals museologie, bedrijfskunde, (cultuur)geschiedenis of sociale wetenschappen strekt tot de aanbeveling. Aantoonbare kennis van en affiniteit met (sociale) geschiedenis is een must.
 • Affiniteit met musea en cultuur. Je hebt een eigentijdse visie op de rol van het hedendaagse museum en kunt dit vertalen naar een prikkelende meerjarenstrategie.
 • Ervaring als eindverantwoordelijke bestuurder.
 • Ruime ervaring met financiële bedrijfsvoering, cultureel ondernemerschap en modern personeelsbeleid.
 • Aantoonbare ervaring met het uitwerken en begeleiden van complexe veranderprocessen.

Competenties & Profiel

 • Je bent een verbindende persoonlijkheid, gericht op samenwerking en teambuilding. Je bent in staat om op alle niveaus vertrouwen en draagvlak te creëren.
 • Je bent een steengoede netwerker en verbinder die met plezier een netwerk van politici, ambtenaren, collega’s, bruikleengevers, subsidiegevers, fondsen en bedrijven onderhoudt.
 • Je hebt uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden, bestuurlijk sensitief.
 • Je bent daadkrachtig, empathisch, charismatisch, energiek en innovatief.

Honorering
De honorering en arbeidsvoorwaarden zijn marktconform: schaal 15 van de gemeentelijke cao, met 8% vakantiegeld. Het betreft een voltijdaanstelling van 40 uur. De directeur-bestuurder wordt aangesteld voor een periode van één jaar met de uitdrukkelijke intentie tot verlenging.

Sluitingsdatum
U kunt uw sollicitatie insturen tot en met zondag 1 november 2020.

Extra informatie
Het Zaans Museum erkent het belang van een diverse en inclusieve organisatie en onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Zie voor extra informatie www.zaansmuseum.nl. Of neem contact op met Marina Wijn, 06-27040233.

Uw reactie is zeer welkom
Deze vacature wordt behandeld door het cultureel searchbureau Marina Wijn Consultants, Weesperzijde 25, 1091 EC Amsterdam, telefoon 06 27040233 of 020 625 06 36, e-mail office@marinawijn.nl.

Mocht uzelf belangstelling hebben voor deze functie of mocht u ons willen attenderen op een mogelijke kandidaat, dan graag een mailtje naar Marina Wijn.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.