Stichting eenvijfvijf (155): Leden Raad van Toezicht

Stichting eenvijfvijf (155) in Utrecht zoekt Leden Raad van Toezicht voor vier keer per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geen155 is een creatief collectief met roots in de b-boy / breakin’ cultuur. Begonnen als breakdance crew, integreert hun stijl tal van andere elementen: film, (physical) comedy, muziek en performance. Hun vocabulaire heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een theatrale, multidisciplinaire taal met dans als basis. Deze ‘gestoorde combinatie’ wordt als laagdrempelig ervaren en trekt veel publiek: in Utrecht, in de randstad, door het hele land, in schouwburgen, op poppodia en op (internationale) festivals. Het motto van 155 is delen, ze houden van een feestje en staan bij voorkeur midden tussen hun publiek.

Voor hun werk wonnen ze de onder meer DOX Talentprijs, André Gingras Award, Nederlandse Dans Dagen prijs voor Jong Publiek en een Zilveren Krekel voor Beste Jeugdtheater productie.

Stichting eenvijfvijf zoekt vijf bevlogen leden die hun kennis en ervaring willen inzetten in een nieuw te vormen Raad van Toezicht per 1 januari 2021.

Leden Raad van Toezicht

Vier keer per jaar

Van bestuur naar Raad van toezicht
Stichting eenvijfvijf ontvangt vanaf januari 2021 structurele subsidie van de Gemeente Utrecht en het Fonds Podiumkunsten. Deze subsidies zijn voor vier jaar toegekend. Onderlegger van de toekenning is een bewogen plan vol ambities en mooie projecten. Los van de artistieke drijfveer en producties die ontwikkeld worden, ligt er ook de ambitie de organisatie verder te professionaliseren. Dat vraagt om een nieuw organisatiemodel waarvoor in het najaar van 2020 een volgende stap gezet wordt: de omvorming van een bestuursmodel naar een raad van toezicht model. De stichting wordt geleid door het bestuur / de directie bestaande uit de artistiek leider en zakelijk leider.

Algemeen profiel lid Raad van toezicht
Een toezichthouder van Stichting eenvijfvijf heeft affiniteit met podiumkunsten en is in staat de visie van 155 uit te dragen. Daarnaast heeft hij/zij het vermogen de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen en is in staat toezicht te houden op hoofdlijnen en dus niet gericht op de operationele kant van de organisatie. Ervaring als toezichthouder van een culturele organisatie is een plus, maar vooral een heldere visie op maatschappelijke ontwikkelingen en ervaring met (cultuur)veranderprocessen is van belang.

De Raad geeft op verantwoorde wijze invulling aan zijn taken, en hanteert daarbij relevante wet-en regelgeving zoals genoemd in de Governance Code Cultuur. Er wordt voor de samenstelling van de leden gestreefd naar een goede balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond.

De Raad van Toezicht vergadert – in Utrecht – gemiddeld vier keer per jaar met het bestuur/directie van stichting eenvijfvijf. Daarnaast wordt van elk lid van de raad van toezicht verwacht dat hij/zij voldoende tijd heeft de organisatie met raad en daad bij te staan en daarbij ook bereid is het eigen netwerk in te zetten.

Voor de samenstelling van de nieuwe raad van toezicht zoeken we leden met verschillende kwaliteiten en expertises:

 • Kennis van en ervaring met podiumkunsten en festivals
 • Personeelsbeleid en HRM
 • Organisatieontwikkeling
 • Juridische zaken
 • Zakelijk en financieel management
 • Een bestuurlijk en politiek netwerk (Utrecht, landelijke fondsen, bedrijfsleven et cetera)
 • Kennis van marketing en nieuwe media

Naast het algemene profiel, zijn er twee specifieke rollen die ingevuld moeten worden, waarvoor aanvullende kennis en ervaring nodig is. Dat geldt voor de rol van voorzitter en financieel expert. Deze twee functies zijn niet verenigbaar en kunnen dus niet door één en dezelfde persoon worden vervuld.

Profiel voorzitter
Voor de voorzitter van de raad van toezicht gelden de volgende aanvullingen:

 • Heeft ervaring met het toezien op en/of aansturen van een organisatie bij een maatschappelijke en/of culturele organisatie of instelling.
 • Heeft ervaring in het voorzitten van complexe vergaderingen en het leiden van discussies.
 • Is in staat mensen te motiveren en de teamgeest binnen de raad van toezicht (en de organisatie) te bevorderen.
 • Heeft een relevant netwerk voor de organisatie.
 • Voert – samen met een ander RvT lid – jaarlijks een functioneringsgesprek met de beide bestuursleden.
 • Vindt het geen probleem de Raad van Toezicht zowel intern als extern te vertegenwoordigen.
 • Heeft oog op het eigen functioneren van de RvT en plant de zelfevaluatie daarvoor in.

Profiel financieel expert
Voor de financieel expert van de raad van toezicht gelden de volgende aanvullingen:

 • Heeft ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties; ervaring met financieel beleid binnen de culturele sector is een pre.
 • Heeft kennis en inzicht in financiële processen en weet daarbij de overige toezichthouders te adviseren over de jaarbegroting, opgestelde prognoses en bijvoorbeeld de jaarrekening.
 • Weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren.
 • Stelt namens de RvT de accountant aan. Is betrokken bij het overleg met de accountant(s) over de accountantsverklaring en managementletter bij de jaarrekening en is benaderbaar voor de accountant.
 • Is betrokken bij het presenteren van de jaarrekening en het jaarplan (met begroting) aan de overige leden van de raad van toezicht.

Geïnteresseerd om toe te treden tot onze nieuwe raad van toezicht, meld je dan door een mail te sturen aan Jasper Weck (voorzitter bestuur 155) via: weck@theaterdeveste.nl. Ook de andere bestuursleden zijn benaderbaar voor meer informatie: Gemma Jelier (gemma@korzo.nl) & Marjolein Rietveld (marjolein@kunstbende.nl).

De functies zijn onbezoldigd. Eventuele reiskosten worden vergoed en je krijgt uitnodigingen voor voorstellingen en andere evenementen van 155.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.