Stichting Dans+: Penningmeester

Stichting Dans+ in Den Haag zoekt een Penningmeester voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenStichting Dans+ is een kleine stichting met een grote uitdaging; wij zetten ons in voor een inclusieve en diverse danswereld, en maken ons hard voor het toegankelijk maken van dans, zodat iedereen mee kan doen – ongeacht fysieke, mentale of cognitieve beperking. Dans is niet lichaam gebonden, en dus kent dans met de juiste methodiek, hulpmiddelen en infrastructuur geen beperkingen.

Om dit doel te bereiken richt Stichting Dans+ haar pijlen op het beïnvloeden van beeldvorming, het ontwikkelen van een landelijke duurzame inclusieve dansinfrastructuur en het stimuleren van danseducatie / participatie & talentontwikkeling voor iedere danser. De dansactiviteiten van Stichting Dans+ vallen daarom onder vier pijlers:

 1. educatie
 2. participatie
 3. performance, en
 4. professionalisering (consultancy, onderzoek & training).

Hierbij hebben wij lange termijndoelstellingen geformuleerd voor een periode van dertig jaar. Wij willen een structurele verandering binnen de reguliere danswereld teweeg brengen en realistisch gezien gebeurd dat niet van de ene op de andere dag.

Ook weerspiegelt inclusiviteit zich binnen onze Stichting en hebben wij een ANBI status (algemeen nut beoogde instelling). Hierdoor bewegen wij ons tussen het gebied van het sociale en culturele domein.

Stichting Dans+ zoekt voor haar bestuur een

Penningmeester

4 vergaderingen per jaar

Wie zoeken wij? Wij zoeken een penningmeester met

 • Kennis en inzicht in financiële processen.
 • Ervaring op het gebied van financiële administratie is een pre.
 • Een relevant netwerk in het culturele en/of sociale domein is een pre.
 • Een hart voor de inclusieve samenleving.

Wat zijn de taken van de Penningmeester?

 • De Penningmeester is het eerste aanspreekpunt met betrekking tot financiële aspecten.
 • Controleert de financiële administratie, samen met de daarvoor aangestelde verantwoordelijke.
 • Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de gemaakte afspraken tijdens bestuursvergaderingen.
 • Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag.
 • Zorgt ervoor dat de financiële administratie, de manier waarop deze administratie gevoerd wordt en het financiële jaarverslag niet onnodig afwijken van de richtlijnen.
 • (mede)Beheert de kas en de bankrekening.

We streven ernaar om de Penningmeester te benoemen voor een periode van drie jaar. Het bestuur komt driemaal per jaar bijeen, naast de jaarvergadering. Het staat de bestuursleden daarnaast vrij om actief betrokken te zijn bij de activiteiten van Stichting Dans+.

Wil jij onderdeel uitmaken van deze beginnende maar professionele stichting die zich met hart en ziel inzet voor haar visie en missie, dan horen wij graag van je! Om te solliciteren of bij vragen kan je contact opnemen met Isis Geurts via info@dansplus.nl of 06-29437759.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.