Paradox: Algemeen Bestuurslid

Paradox in Tilburg zoekt een Algemeen Bestuurslid voor 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 26-10-2020Meer dan 40 jaar geleden is PaRaDoX in Tilburg opgericht door eigenaar Stichting Bevordering Muziekimprovisatie en uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande jazzpodia van Nederland. PaRaDoX kent een brede en unieke programmering en wordt draaiend gehouden door een grote groep vrijwilligers die daarbij ondersteund wordt door een staf en het bestuur.

Onlangs is na een ingrijpende verbouwing van ons pand een 3-tal muziekateliers opgeleverd waarmee een langgekoesterde wens in vervulling is gegaan om een functie als maak- en broedplaats te kunnen invullen.

Algemeen Bestuurslid

5 vergaderingen per jaar

De kerntaken van het bestuur zijn het bepalen van beleid van PaRaDoX en het toezien op de realisatie daarvan op hoofdlijnen. Het bestuur bestaat uit vijf personen en heeft de dagelijkse aansturing gedelegeerd aan de directeur die samen met de staf en vrijwilligers verantwoordelijk is voor de operatie van Paradox.

Vanwege het verlopen van de zittingstermijn van één van onze bestuursleden zijn we op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid.

Taken

 • Voorbereiden en deelnemen aan bestuursvergaderingen waar op de agenda staat:
  • artistiek meerjarenbeleid;
  • begroting en jaarrekening;
  • realisatie van het programma en de exploitatie;
  • organisatorische en exploitatie-aspecten (projecten / investeringen / verbouwingen).
 • Deelname aan jaarlijkse brainstorm en bestuurs-evaluatie.
 • Representant in het bestuur van vernieuwende stromingen in de kunst- en muziekwereld.

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die een sterke binding heeft met moderne en vernieuwende stromingen in de kunst- en muziekwereld. Bestuurlijke ervaring is geen eis, maar affiniteit met bestuurlijk en organisatorisch werk wel.

Actuele thema’s in het bestuur zijn onder andere de toekomstige exploitatie van de muziekateliers en de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met corona.

Het betreft een onbezoldigde functie die als vrijwilliger wordt ingevuld. Voor alle vrijwilligers van PaRaDoX geldt dat concerten gratis bezocht kunnen worden.

Voor informatie kan je contact opnemen met onze voorzitter Marieke Prins (06 51 62 11 25). Bij interesse ontvangen we graag voor 26 oktober 2020 je sollicitatie ter attentie van Marieke Prins, Telegraafstraat 62, 5038 BM Tilburg, naar info@paradoxtilburg.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.