Museum aan de A: Directeur

Museum aan de A in Groningen zoekt een Directeur voor ca. 40 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 31-10-2020Het historisch museum voor Groningen – het ‘Museum aan de A’ – wordt een nieuwe trekpleister voor Stad en Ommeland. Het is nu nog ‘work in progress’, maar de contouren van deze nieuwe historische ontmoetingsplek voor Groningen worden steeds duidelijker. Het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet door de partners in dit initiatief: het Noordelijk Scheepvaartmuseum (NSM), de Groninger Archieven, het Groninger Museum, Noorderpoort en gemeente en provincie Groningen.

In een masterplan is de eerste opzet geschetst van de invulling van het museum. Deze plannen worden financieel en inhoudelijk de komende maanden verder uitgewerkt. Uiteindelijk zullen in het museum tal van uiteenlopende activiteiten worden opgezet, zoals vaste en tijdelijke tentoonstellingen, innovatieve programma’s voor scholieren, workshops, theater, muziek, lezingen en onderzoek voor participatieprojecten. Het museum vertelt daarmee de geschiedenis van Groningen en de Groningers en zoekt de link met de actualiteit, zodat het verleden context geeft aan het heden. Het museum heeft daarbij de rol van regisseur / programmeur, die ervoor zorgt dat het publiek actief bijdraagt aan de programmering en ontwikkeling van activiteiten.

Belangrijkste plaats van handeling: een uniek historisch gebouwencomplex aan de A, met als kern het huidige Noordelijk Scheepvaartmuseum. Daar bevindt zich niet alleen de collectie, maar wordt ook een ‘historische ontmoetingsplek’ (HOP) gecreëerd als toevoeging aan het klassieke museummodel.

Verder zal het Museum aan de A zich ook manifesteren op andere locaties in stad en provincie Groningen en nauwe samenwerking zoeken met verschillende (culturele) partners in provincie en Stad. Noorderpoort speelt een belangrijke rol in het concept van het nieuwe museum door medewerkers, studenten en middelen te leveren voor het leerwerkbedrijf, dat aan het museum verbonden zal zijn. Het nieuwe museum heeft de ambitie om op alle fronten toegankelijk en duurzaam te zijn.

Voor meer informatie over Museum aan de A zie de website.

Organisatie
Museum aan de A is een Stichting onder leiding van een directeur in een Raad van Toezicht model. Al het personeel, de gebouwen en de collectie van het Noordelijk Scheepvaartmuseum zijn inmiddels overgegaan naar de nieuwe stichting.

Omdat er naast het museale aspect ook veel activiteiten in de Historische Ontmoetingsplek gaan plaatsvinden, krijgt het nieuwe museum uiteindelijk een organisatievorm die anders en uitgebreider is dan het huidige NSM. Er komt een aantal nieuwe functies bij en een aantal huidige functies zal een nieuwe focus krijgen. Waar het kan wordt voorts ook vanuit de partners (Groninger Museum, Groninger Archieven en Noorderpoort) inzet geleverd. Door al die partnerbijdragen schaalt het museum op het personele vlak op, wordt het personeel van de nieuwe organisatie bijgestaan en wint het aan efficiency.

Uiteindelijk ontstaat een ‘platte’ organisatie zonder managementlagen en met veel eigen verantwoordelijkheid voor alle medewerkers en vrijwilligers. Het totale aantal fte’s wordt om en nabij de dertien, waarvan ruim vijf via de partners. Veel medewerkers hebben een parttime aanstelling. De medewerkers zijn globaal verdeeld over drie aandachtsgebieden: inhoud en publieksprogrammering (circa 3 fte), externe betrekkingen (circa 5 fte) en interne zaken (circa 4 fte).

De Raad van Toezicht van de stichting Museum aan de A bestaat momenteel uit een drietal leden en wordt op korte termijn aangevuld tot vijf personen.

Voor Museum aan de A zijn wij op zoek naar een

Directeur

Fulltime dienstverband

Functie
Voor deze bijzondere organisatie in ontwikkeling wordt een directeur gezocht, die de visie van het Museum aan de A kan vertalen naar concrete strategische acties en een inhoudelijke meerjaren programmering. Hij/zij zal leiding moeten geven aan de transitie van de organisatie en daarbij specifiek ook aan het ontwikkelen van een meer naar buiten gerichte oriëntatie. Daarnaast is de directeur opdrachtgever voor de (ver)bouw van het museum en verantwoordelijk voor het daarmee verband houdende projectmanagement. Hij/zij is hét boegbeeld voor het Museum aan de A, stuurt de organisatie aan (professionals én een groot aantal vrijwilligers) en is eindverantwoordelijk voor een gezonde financiële exploitatie, een efficiënte bedrijfsvoering en een doelmatige en inclusieve organisatie. Bij dit alles wordt continu ingezet op samenwerking met alle stakeholders van het museum. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht door middel van periodieke rapportages.

Profiel
Museum aan de A zoekt voor deze positie een ondernemende culturele programmeur-regisseur, die veel en verschillende instellingen, mensen en organisaties die opereren op het gebied van de Groninger geschiedenis op een inspirerende wijze kan verbinden.

Een inhoudelijk vernieuwer, die beschikt over de capaciteiten om zowel een lange termijnvisie te ontwikkelen als de ingeslagen vernieuwing van organisatie en gebouwencomplex te begeleiden. Iemand met passie voor de Groninger geschiedenis en voor educatie in de volle breedte (van 0 tot 100). Bij voorkeur een ervaren leidinggevende van een culturele instelling, die ook van wanten weet op het gebied van bedrijfsvoering. En die de organisatie kan optimaliseren door alle medewerkers te motiveren en verder te ontwikkelen. Een daadkrachtige en ondernemende persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden en een stevige, maar reële drive en ambitie. Kortom: een ‘Groningse ziel’, die het Museum aan de A kan laten bloeien. Maar tegelijkertijd een ‘Groningse doordouwer’, die weet wat Museum aan de A wil en niet meer loslaat.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, door opleiding en/of werkervaring.
 • Inhoudelijke affiniteit met Groningen en de geschiedenis.
 • Ruime ervaring met multidisciplinaire programmering in de culturele sector.
 • Gericht op vernieuwende presentatievormen en altijd op samenwerking.
 • Bewezen zakelijke en commerciële ervaring en een sterk financieel bewustzijn.
 • Inspirerende, verbindende en integere leider, groepsgericht en faciliterend.
 • Bij voorkeur ervaring in het werken met vrijwilligers.
 • Netwerker, fondsenwerver, lobbyist, die midden in de samenleving staat.
 • Bestuurlijk en organisatorisch sensitief, met scherp strategisch inzicht.
 • Besluitvaardig en resultaatgericht, maar ook empathisch en coachend.
 • Kan delegeren, maar is ook hands-on.
 • Denkt in kansen, is proactief en ondernemend.

Inzet en arbeidsvoorwaarden
Het betreft in beginsel een fulltime positie, maar vier dagen per week behoort ook tot de mogelijkheden. Aanstelling vindt plaats op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Er wordt een marktconform salaris geboden.

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Museum aan de A. Daar vindt de verdere selectie plaats.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Op basis van onderstaande planning wordt de procedure afgerond in november.

 • Week 42 Plaatsing vacature online en in printmedia.
 • Week 43-44 Search kandidaten en responstermijn (tot 31 oktober 2020).
 • Week 45 Gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht kandidaten aan Museum aan de A.
 • Week 46-47 Gesprekken met selectiecommissie Museum aan de A / Optioneel assessment.
 • Week 48 Inwinnen referenties en benoeming kandidaat.

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 31 oktober 2020 uw cv en motivatiebrief. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, ter attentie van. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020-3014307).

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.