Gemeente Beverwijk: Adviseurs Kunstcommissie Beverwijk

Gemeente Beverwijk in Beverwijk zoekt Adviseurs Kunstcommissie Beverwijk voor 60 tot 70 uur per jaar | Vacature voor een Betaalde functie | Sluitingsdatum: 27-11-2020De Kunstcommissie Beverwijk adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd én ongevraagd over alles wat met beeldende kunst en kunstenaars te maken heeft. Denk aan advies over aankoop, de realisatie
van kunst in de openbare ruimte, exposities van beeldende kunst, maar ook over onstoffelijk zaken zoals bijvoorbeeld de noodzakelijkheid van een Coronafonds. Daarnaast adviseert de Kunstcommissie Beverwijk over het beheer en onderhoud van het gemeentelijk kunstbezit en wordt ze geraadpleegd over beleid ten aanzien van de kunsten.

De Kunstcommissie Beverwijk bestaat uit drie leden. De voorzitter van de Kunstcommissie fungeert als gesprekleider en aanspreekpunt voor de medewerker Kunst & Cultuur van de gemeente. Vanwege het vertrek van twee adviseurs door verloop van de zittingstermijn van vier jaar, is de Kunstcommissie op zoek naar twee nieuwe kandidaten. Eén lid treedt af begin 2021 en de tweede begin 2022.

Adviseurs Kunstcommissie Beverwijk

60 tot 70 uur per jaar

Kwaliteiten
In de huidige samenstelling zijn bij de adviseurs van de Kunstcommissie de volgende kwaliteiten te onderscheiden:

 • onderscheidingsvermogen;
 • kunstbeschouwelijk vermogen;
 • kennis van materialen en technieken;
 • kunsthistorische kennis, zowel van de oude en moderne kunstgeschiedenis als van hedendaagse kunst;
 • kennis van het plaatselijk, provinciaal en landelijk cultureel landschap;
 • kennis van de geschiedenis en de fysieke kenmerken van Beverwijk;
 • kennis van kunstpraktijk gerelateerde zaken, zoals auteursrecht, verzekeringen, leenvergoedingen;
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en kennis van het gemeentelijk bestel;
 • kennis van wetgeving en landelijke subsidiemogelijkheden ten aanzien van beeldende kunst;
 • een eigen netwerk;
 • vermogen tot vrijdenken en improviseren;
 • vermogen om over het eigen werk heen te kunnen oordelen over artistieke en inhoudelijke kwaliteit;
 • goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift.

Kennis van hedendaagse kunst en een goed oordeel zijn uiteraard eerste vereisten. Bekendheid met het gemeentelijk bestel en achtgrondinformatie over Beverwijk kunnen snel genoeg worden verkregen.

Periode
De benoeming gaat per 1 januari 2021, respectievelijk 1 januari 2022 in voor een periode van vier jaar. De zittingsduur kan éénmaal worden verlengd.

Vergoeding
De Kunstcommissie vergadert gemiddeld eenmaal per 6 à 8 weken. De adviseurs ontvangen een vergoeding van € 95,- per vergadering, een uurtarief van € 37,- voor werk aan projecten en een vergoeding voor gemaakte reiskosten.

Reageren
Spreekt deze adviesfunctie je aan? Reageer vóór 27 november 2020, door een e-mail te sturen met je motivatie en curriculum vitae naar s.elfrink@beverwijk.nl. Vermeld in de onderwerp-regel: sollicitatie adviseur Kunstcommissie. De gesprekken met de geselecteerde kandidaten zijn gepland op woensdagochtend 9 december 2020.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.