Dutch Harp Festival: Lid Raad van Toezicht

Het Dutch Harp Festival in Utrecht zoekt een Lid Raad van Toezicht voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenHet Dutch Harp Festival, opgericht in 2008, vindt tweejaarlijks plaats en heeft inmiddels vijf succesvolle edities achter de rug. In deze jaren heeft het festival zich internationaal bewezen door een verrassende, geroemde programmering van internationale topartiesten. Drijvende kracht achter het Dutch Harp Festival is artistiek leider Remy van Kesteren.

Het festival biedt het Nederlandse én internationale publiek de kans om in de breedte en in de diepte kennis te maken met de harp als solo-instrument. In 2010 werd het eerste evenement georganiseerd, dat een revolutie betekende in de harpwereld: internationaal geprezen om zijn vernieuwende aanpak, transparantie en uitgebalanceerde combinatie tussen concours en festival. Dit concours, ondertussen het grootste internationale harpconcours ter wereld, onderscheidt zich bovendien door deelnemers te benaderen als nieuwe makers, en hen alle vrijheid te geven om een origineel programmavoorstel te pitchen dat op het festival in het oog kan springen.

Het bestuur van de Stichting Dutch Harp Festival wordt sinds mei 2018 gevormd door zakelijk leider, artistiek leider, concours directeur en financieel directeur. De Raad van Toezicht is eveneens in mei 2018 aangetreden en bestaat uit drie leden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat het bestuur met advies terzijde, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het bestuur en zowel gevraagd als ongevraagd. De Stichting onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

Wegens het binnenkort aankomende aftreden van één van haar leden is de Raad van Toezicht op korte termijn op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht

4 vergaderingen per jaar

De Raad van Toezicht vergadert onder normale omstandigheden vier per jaar. Het betreft een benoeming voor vier jaar die met vier jaar kan worden verlengd. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

De kandidaat

 • Onderschrijft de doelstelling en de visie van Stichting Dutch Harp Festival.
 • Heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Is in staat een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te houden.
 • Heeft het vermogen en de attitude om het Bestuur met raad en als klankbord bij te staan.
 • Heeft het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van het Bestuur te toetsen.
 • Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden.

Gegeven de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht wordt in het bijzonder gezocht naar een kandidaat met het volgende profiel:

 • Heeft een finance / audit-achtergrond, of hiermee vergelijkbaar.
 • Liefst met ervaring in culturele sector met name muziek / festivals.
 • Toezichthoudende ervaring is een pre, maar geen noodzakelijkheid.
 • Beschikt bij voorkeur over voor de Stichting relevante (regionale) netwerken.
 • Is voldoende beschikbaar voor de uitoefening van haar/zijn rol.
 • Vindt het leuk om met een jong enthousiast Bestuur te werken die het werk voor de Stichting naast hun normale fulltime werkzaamheden uitvoeren.

We nodigen kandidaten die zich geheel of in voldoende mate vinden in het bovenstaande uit hun CV en korte motivatie (maximaal één alinea) te sturen naar vacature@harpfestival.nl. Kandidaten met verschillende culturele achtergronden worden in het bijzonder aangemoedigd te reageren.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.