Cello Octet Amsterdam: Bestuursleden

Cello Octet Amsterdam in Amsterdam zoekt Bestuursleden | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-12-2020Cello Octet Amsterdam is een collectief van acht cellisten en staat voor grensverleggende nieuwe muziek en de combinatie met verschillende kunstdisciplines. Componist Arvo Pärt zei na de première van zijn werk voor het Octet: “Het Octet is goud waard, ik heb dit ensemble tien jaar te laat ontdekt.”

Cello Octet Amsterdam speelt gemiddeld 60 maal per jaar voor in totaal 18.000 bezoekers. De activiteiten van het Octet zijn verdeeld in vier lijnen:

 1. Nieuwe muziekproducties – premières van de bekendste componisten van nu én van experimentele vernieuwers.
 2. Interdisciplinaire producties – theater- of dansproducties met maatschappelijk actuele thematiek.
 3. Hernemingen van succesprogramma’s – zoals de familievoorstellingen en programma’s met muziek van Arvo Pärt en Philip Glass.
 4. Common ground initiatieven – projecten waarin de ontmoeting centraal staat.

Het Octet wordt in de periode 2021-2024 meerjarig ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Het bestuur van Cello Octet Amsterdam zoekt bestuursleden, vanwege de binnenkort aflopende termijn van twee gewaardeerde leden. Wij zijn op zoek naar kandidaten die de cellisten kunnen bijstaan en die ons bestuur verbreden en verrijken.

Bestuursleden

 

De cellisten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en hebben onderling de artistieke en zakelijke leiding verdeeld. Het bestuur ziet erop toe dat de cellisten hun activiteiten uitvoeren volgens plan en begroting. Het bestuur vergadert ongeveer viermaal per jaar. Informeel is er waar nodig tussentijds contact met de cellisten om hen gevraagd en ongevraagd bij te staan met raad en daad. De cultuur is warm, vanuit een gedeelde liefde voor de cello en gezamenlijke maatschappelijke betrokkenheid.

Profiel nieuw bestuurslid

 • Je kunt kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en hebt hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Je hebt een brede culturele en maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie en ambitie van het Octet.
 • Je beschikt over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Je beschikt over de (helikopter-)kwaliteiten van een bestuurder van een stichting actief binnen het culturele en creatieve veld.
 • Je beschikt over een breed netwerk en wilt dat graag inzetten ten behoeve van het Octet.
 • Je bent in staat, ook qua beschikbare tijd, om toe te zien op de algemene gang van zaken binnen het Octet en de cellisten te volgen, te coachen en hen met gevraagd en ongevraagd advies bij te staan.
 • Je bent een ervaren teamspeler, kritisch en alert, met een coachende houding en bereid tot concessies en consensus. Collegiaal, met gevoel voor humor en scherp als het moet.

Daarbij zijn de volgende kwaliteiten van harte welkom

 • Je biedt een kritische blik en klankbord voor de Octetleden op het gebied van diversiteit & inclusie, gelijkwaardigheid en solidariteit.
 • Je hebt een cultureel perspectief aanvullend op de perspectieven van de cellisten en de huidige bestuursleden.
 • Je hebt ervaring in de commerciële / vrije podiumkunstensector.
 • Je beschikt over expertise op het gebied van kunst en cultuur vanuit het perspectief van een manager, programmeur of beleidsmaker.
 • Je hebt een scherpe blik vanuit duurzaamheids- of sociaal ondernemerschapsperspectief.

Interesse?
Stuur je motivatie met je CV of je profiel naar voorzitter Geleyn Meijer: geleyn.meijer@gmail.com. We maken graag kennis met interessante kandidaten en streven naar een benoeming in december 2020.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.