VoorleesExpress Rotterdam: Coördinator

VoorleesExpress Rotterdam in Rotterdam zoekt Coördinatoren, aantal uur in overleg | Vacature voor een Vrijwillige functie | Sluitingsdatum: geenIeder mens heeft recht om zich te ontwikkelen en om op actieve wijze deel uit te maken van de maatschappij. Met haar projecten geeft stichting Mano kwetsbare groepen in de samenleving een steuntje in de rug, zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen en zo optimaal mogelijk kunnen participeren. Kinderen en jongeren in aandachtswijken en opvangcentra, statushouders, laaggeletterden en nog vele anderen ondersteunen wij om de stap te zetten van kwetsbaar naar daadkrachtig. Het hart van de organisatie bestaat uit een professionele staf, gekwalificeerde vakkrachten en een groot aantal getrainde vrijwilligers.
De organisatie is te typeren als een jonge, innovatieve en flexibele organisatie die doelgericht werkt met aandacht voor kwaliteit.

Stichting Mano is op zoek naar nieuwe coördinatoren ter ondersteuning van het project VoorleesExpress Rotterdam.

Coördinator

aantal uur in overleg

Het doel van de VoorleesExpress is tweeledig. Primair gaat het om het bevorderen van de taalontwikkeling van jonge kinderen die opgroeien in een gezinsomgeving waar de Nederlandse taal niet sterk genoeg aanwezig is. Dat doen we door het verrijken van de taalomgeving bij die gezinnen thuis doordat we hen bekend maken met het voorleesritueel en met de bibliotheek. Secundair bevorderen we ook de maatschappelijke betrokkenheid en sociale integratie door stadsgenoten met uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact te brengen; vrijwilligers bezoeken de voorleesgezinnen gedurende 20 weken.

Wij vinden het belangrijk om onze voorlezers intensief te begeleiden. Daarom heeft elke coördinator een groepje gezinnen en voorlezers onder zijn of haar hoede. Als coördinator ben je goed op de hoogte van wat er bij de gezinnen thuis gebeurt en houd je de verwachtingen en doelstellingen van voorlezers en gezinnen in het oog. Samen kijken jullie hoe het voorlezen bij de gezinssituatie past. Je gaat op verschillende momenten met de voorlezers mee naar het gezin, organiseert een bijeenkomsten voor de voorlezers en onderhoudt contact met hen. Daarbij word je begeleid door een projectmedewerker van de VoorleesExpress, met wie je ook regelmatig contact hebt over het verloop van het voorleestraject.

Heb jij affiniteit met kinderen en ben je enthousiast over boeken en (voor)lezen? En vind je het leuk om een team van voorlezers te begeleiden? Meld je dan nu aan!
Het coördineren vraagt gemiddeld 2 uur per week.

Wij vragen:

  • Je bent in staat om een groep enthousiaste vrijwilligers aan te sturen;
  • Je beschikt over een goede dosis organisatorische vaardigheden;
  • Je hebt een open houding en affiniteit met de doelgroep;
  • Je bent administratief vaardig;
  • Je kunt je voor een half jaar aan het project binden;
  • Je bent beschikbaar in de avonduren.

Wij bieden:

  • Een vrijwilligersvergoeding;
  • De mogelijkheid om ervaring op te doen in het begeleiden en coachen van een team vrijwilligers;
  • Intensieve begeleiding vanuit de VoorleesExpress.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar helena@stichtingmano.nl. Het project VoorleesExpress Rotterdam wordt uitgevoerd door stichting Mano. Stichting Mano bestaat uit verschillende projecten en programma’s, allemaal met als doel om mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug te geven.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.