Stichting Ateliers Tilburg: Leden Raad van Toezicht

Stichting Ateliers Tilburg in Tilburg zoekt Leden Raad van Toezicht voor minimaal 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 16-10-2020


Stichting Ateliers Tilburg (SAT) is een non-profitorganisatie die onder andere samenwerkt met de gemeente Tilburg om (professionele) kunstenaars en creatieve ondernemers betaalbare werkruimte te bieden in Tilburg. Met dat doel voor ogen ontwikkelt, beheert en verhuurt Ateliers Tilburg al sinds 2004 cultureel vastgoed in Tilburg. Dit heeft al geleid tot een aanzienlijke groei van het aantal panden en ateliers in de stad en dat is ook nodig. Tilburg is een Stad van Makers. Er moeten dan ook plaatsen zijn waar gemaakt kan worden. Én waar het gemaakte te zien is. Naast de verhuur van ruimtes ontwikkelt SAT zich ook als een platform voor makers en werkt ze aan de bouw van een sterke on- en offline community.

Wij zoeken voor onze Raad van Toezicht drie nieuwe leden: voor de (online) marketing-, de financiële en de vastgoedportefeuille. Het betreft een onbezoldigde functie voor vier jaar met een mogelijke verlenging van nog eens vier jaar. De juridische portefeuille is al ingevuld.

Leden Raad van Toezicht

minimaal 4 vergaderingen per jaar

Kengetallen Stichting Ateliers Tilburg

 • 9 panden in beheer, waarvan twee in eigendom.
 • 253 ateliers / ruimtes in verhuur, waar ongeveer 350 huurders gebruik van maken.
 • 10 personeelsleden, waarvan één op zzp-basis.
 • 825 volgers op instagram.
 • 759 volgers op facebook.

Profielschets Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (onbezoldigd) houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Stichting Ateliers Tilburg. De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder en bestaat momenteel uit vier leden. Naast toezicht houden, brengt de Raad relevante kennis en expertise in, adviseert de directeur en beschikt over een voor de stichting relevant netwerk. De Raad van Toezicht is belast met toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en met het toezicht op de directie en het door de directie gevoerde beleid en beheer. Op grond van zijn statutaire bevoegdheden, keurt de Raad begroting, de jaarrekening en het beleidsplan goed. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het vaststellen van een bestuursreglement waarin nadere regels zijn vastgelegd over de werkwijze van de directie en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht komt circa vier keer per jaar samen.

Algemene kenmerken
Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht geldt een aantal algemene kenmerken voor alle leden, naast specifieke eisen met betrekking tot de deskundigheid en/of ervaring van individuele leden. SAT onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Dit geldt ook voor de samenstelling van de Raad van Toezicht. Er wordt gestreefd naar diversiteit in geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Elk lid van de Raad van Toezicht heeft bij voorkeur

 • Kennis van de Governance Code Cultuur en ondersteunt deze, en kent de ontwikkelingen op het terrein van toezicht houden.
 • Een academisch denk- en werkniveau.
 • De beschikking over een relevant netwerk en is bereid dit in te zetten.
 • De beschikking over ruime bestuurlijke ervaring, en liefst ook over toezichthoudende ervaring;.
 • Affiniteit met de kunst- en cultuursector.
 • Binding met de missie, ambitie en strategie van Stichting Ateliers Tilburg.

Kenmerken per portefeuille

Financieel

 • Heeft ruime kennis en ervaring inzake financiën en financiële planning, denk aan: jaarrekening, kwartaalrapportages, meerjarenplanning, begrotingen et cetera.
 • Heeft ervaring met fondsenwerving en (overheids-)financiering.
 • Kan meedenken over of ideeën aandragen voor andere financiële ondersteuning dan via de geijkte subsidiewegen.

(online) Marketing

 • Heeft ruime ervaring en kennis op gebied van marketing, branding, imago en fondsenwerving.
 • Is op de hoogte van de ontwikkelingen op deze terreinen en volgt die op de voet.
 • Is sterk in online marketing- / social-mediastrategieën.
 • Heeft ruime ervaring in het opzetten van (online) platforms en webshops en kan adviseren over content creatie.

Vastgoed

 • Inzicht in het algemeen functioneren van de woning- en vastgoedmarkt.
 • Kennis van en ervaring met projectontwikkeling.
 • Ruime kennis en ervaring met betrekking tot het opstellen van een meerjaren onderhoudsprogramma.
 • Kennis op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw.
 • Beschikt over de kennis om businesscases op te stellen en investeringsvoorstellen te beoordelen.
 • Bouwkundige kennis is aanbevolen.

Solliciteren en praktische informatie betreffende de procedure
Het gaat om een onbezoldigde functie. Een commissie met leden van de Raad van Toezicht en de directeur voert de gesprekken met potentiële kandidaten. We ontvangen graag uw cv en een korte motivatie uiterlijk 16 oktober 2020 via e-mail: floor@atelierstilburg.nl. De gesprekken worden gepland in de eerste helft van november.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van Stichting Ateliers Tilburg: Floor Westerburgen, floor@atelierstilburg.nl.

Instagram: @atelierstilburg.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.