Noorderlicht: Bestuursleden

Noorderlicht in Groningen zoekt twee Bestuursleden voor minimaal 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 12-10-2020Noorderlicht biedt een platform aan beeldmakers uit binnen- en buitenland die zich positioneren als onderzoekende deelnemers aan de samenleving en draagt zo bij aan de voortdurende ontwikkeling van onze beeldcultuur. Ze programmeert vanuit de denk- en leefwereld van zowel de huidige als eerdere generaties en zoekt haar eigen verhalen op. Noorderlicht staat voor visual storytelling die bijdraagt aan de visuele geletterdheid van jong en oud. Noorderlicht hanteert drie programma’s. In Noorderlicht Studio is plaats voor talent- en carrièreontwikkeling. Noorderlicht On Tour is het programma buitengaats voor een breed publiek. Dit alles komt bij elkaar in Noorderlicht Festival, dat vanaf 2021 tweejaarlijks plaatsvindt.

Noorderlicht zoekt op korte termijn twee

Bestuursleden

met een achtergrond in respectievelijk onderwijs en kunst & cultuur
Een van hen zal de huidige secretaris opvolgen, die per 1 januari 2021 vertrekt

Minimaal 4 vergaderingen per jaar

Het bestuur van Noorderlicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken en fungeert als sparringpartner van de directeur. Er wordt minimaal vier keer per jaar vergaderd.

De leden van het bestuur werken onbezoldigd. Bijkomende onkosten worden vergoed.

Van de bestuursleden wordt een academisch werk- en denkniveau verwacht, en verder bestuurlijke kwaliteiten en ervaring en affiniteit met de doelstelling van Noorderlicht. Noorderlicht hanteert de principes van van ‘good governance’. Onze bestuursleden hebben het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over kwesties die Noorderlicht aangaan en kunnen het functioneren van de directeur beoordelen. De leden zijn onafhankelijk en onpartijdig en treden aan voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een tweede termijn.

Het bestuur van Noorderlicht telt vijf leden. De samenstelling is zodanig dat behalve algemene kennis en ervaring ook specifieke aandachtsgebieden vertegenwoordigd zijn. De bestuursleden zijn deskundig op financieel-economisch, juridisch organisatorisch / bedrijfskundig gebied en op dat van kunst & cultuur. Noorderlicht streeft naar een diverse samenstelling van haar bestuur in geslacht, deskundigheid en in maatschappelijke en culturele achtergrond.

Contact
Reacties, voorzien van motivatiebrief en cv, zien we graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk maandag 12 oktober 2020 tegemoet. Deze kunnen worden gericht aan de voorzitter, Arie Wink, p/a info@noorderlicht.com.

Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met directeur Kees van der Meiden, kees@noorderlicht.com, tel 0653324387.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.