Donatus Verzekeringen: Taxateur-expert

Donatus Verzekeringen in Rosmalen zoekt via BeljonWesterterp een Taxateur-expert voor de regio Noord-(Oost) Nederland voor 38 tot 40 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: geenAl vanaf 1852 is Donatus als nichespeler specialist in het verzekeren van kerken en monumenten. Daardoor beschikt Donatus over een unieke bouwkundige kennis en grote verzekeringstechnische ervaring in een specifieke nichemarkt. Circa 80% van de kerkelijke eigendommen in Nederland is bij Donatus verzekerd. Donatus richt zich in toenemende mate op het verzekeren van monumenten zoals kastelen en historische buitenplaatsen. Ook herbestemde kerken en kloosters worden steeds belangrijker.

Donatus treedt eveneens op als intermediair voor andere verzekeringsproducten dan degene, die Donatus kan aanbieden als risicodrager.

Donatus is een onderlinge waarborgmaatschappij met een Ledenraad als hoogste orgaan. De grootste christelijke denominaties zijn vertegenwoordigd. Het besturen van de organisatie is opgedragen aan een tweehoofdige statutaire directie die integraal en collegiaal samenwerkt. De directie rapporteert aan de Raad van Commissarissen, die toezicht houdt op de uitvoering van beleid en besturing van de onderneming. Donatus telt 47 medewerkers.

Ambitie
Donatus zet zich als dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland in om kerkelijke en niet-kerkelijke monumentale erfgoederen te blijven beschermen en hun eigenaren zekerheid te geven van een goede verzekerde waarde waardoor onderverzekering voorkomen kan worden. Donatus zet daarbij de leden-verzekerden centraal. De bedrijfscultuur is daarop gericht.

Donatus wil de bedrijfsvoering, cultuur, dienstverlening en professionaliteit van de medewerkers zodanig inrichten, dat het ledenbelang centraal staat en recht wordt gedaan aan de vereisten van de externe toezichthouder (DNB).

Kernwaarden en cultuur van de organisatie
De kernwaarden zijn geworteld in de traditie van Donatus als verzekeraar van kerken en kloosters: Kwaliteit, Vertrouwen, Betrouwbaarheid, Eerlijkheid en Degelijkheid.

Beleidsplan 2017-2022
Het beleidsplan schetst de strategische aandachtsgebieden voor de komende jaren. De volgende speerpunten zijn vertaald naar key performance indicatoren: ledentevredenheid, medewerker tevredenheid, premie, premierestitutie, solvabiliteitsratio, kostenbeheersing en governance.

Om deze doelstellingen te realiseren zijn veranderingen nodig op het gebied van acceptatiebeleid, producten en polisvoorwaarden, ICT-ondersteuning, managementinformatie, MijnDonatus en bedrijfscultuur. De implementatie van het Beleidsplan heeft impact op de organisatie. Uitvoering van het reguliere werk en de transitie gaan samen op. Dit onder toeziend oog van in- en externe toezichthouders.

Ontwikkelingen
Om het Beleidsplan 2017-2022 te realiseren is Donatus een veranderprogramma gestart, ‘Expeditie Donatus’. Dit moet leiden tot een moderne en wendbare, klantgerichte organisatie waarin verantwoordelijkheden, bevoegdheden en resultaatgebieden concreet zijn belegd. Bij de executie van dit programma zijn vele medewerkers betrokken in project- en stuurgroepen. Het kompas van Donatus is gericht op het perspectief van leden, medewerkers, maatschappelijke ontwikkelingen, financiën en nieuwe product-/markt combinaties. Ontegenzeggelijk spelen moderne ICT ontwikkelingen een belangrijke rol met de nodige impact voor de organisatie.

Voor Donatus Verzekeringen zoeken we een

Taxateur-expert

met passie voor monumentaal erfgoed

38-40 uur per week

PROFIEL

Profielschets
We zijn op zoek naar een recent afgestudeerde HBO-er bouwkunde, een talentvolle starter in de regio Noord-(Oost) Nederland, die verder opgeleid wil worden en zich wil doorontwikkelen binnen een professionele verzekeringsorganisatie.

Plaats in de organisatie
Donatus heeft het land verdeeld in drie teams, te weten West-Noord, Midden-Oost en Zuid. In deze teams zijn resp. twee, vier en vier taxateur-experts werkzaam.

De taxateur-expert legt verantwoording af aan de manager taxaties & expertise binnen de keten Operatie. Je werkt als zelfstandige professional vanuit huis en werkt intensief samen met collega regio adviseurs, waarbij je het beheer hebt over een eigen rayon en/of een eigen werkvoorraad.

Functie, doel
Je vertegenwoordigt Donatus vanuit je functie als taxateur-expert zowel intern als extern. Je treedt op in drie verschillende rollen; voornamelijk in de rol van taxateur, daarnaast ben je risico-inspecteur en schade-expert.

Vanuit bouwkundig perspectief taxeer en inspecteer je de gebouwen en hun inhoud, met als doel te komen tot een verzekering in de Branche Brand. Bij schade voortvloeiende uit deze verzekeringen, voer je de schade-expertise uit.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Functie, inhoud
Namens Donatus geef je presentaties aan relaties en neem je deel aan diverse (vak)beurzen en netwerkbijeenkomsten.

Taxateur
Als taxateur voer je een deskundige taxatie uit voor de specifieke doelgroepen van Donatus op basis van een uniforme werkwijze. Je bezoekt fysiek de locaties en bent verantwoordelijk voor het inmeten, het intekenen en het berekenen ten behoeve van de waardevaststelling. Hierbij stel je ook de waarde vast van inventarissen, (kerkelijke) kostbaarheden en orgels. Je maakt hierbij gebruik van aangeleverde en voorhanden zijnde documentatie, software en overige tools. Je zorgt voor de digitale rapportage van een verzekering in de Branche Brand, waarin je:

 • nauwkeurig bouwkundig verslag doet van het gebouw en zijn inhoud
 • de staat waarin de zaken verkeren beoordeelt
 • de waardevaststelling opneemt
 • een advies afgeeft over het al dan niet verzekeren van slechts een deel van de waarde.

Indien nodig licht je bevindingen uit de rapportages toe bij externe relaties.
Je samenwerkingspartners zijn o.a.:

 • aannemers, architecten, bouwadviseurs
 • stakeholders (o.a. specialisten van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de monumentenwacht)
 • contra-experts
 • bereddings- en herstelbedrijven
 • brandweer en salvagecoördinatoren

Risico-inspecteur
Als risico-inspecteur ben je daarnaast verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de risicobepalende factoren van een object. Je bezoekt fysiek locaties en geeft bouwkundige adviezen bij eventuele renovaties of restauraties. Ook adviseer je relaties over preventieve maatregelen ter beperking en voorkoming van schades.

Je adviseert naar aanleiding van de risico-inspectie aan de acceptatie-afdeling van Donatus over:

 • het wel of niet verzekeren van een object
 • de te eisen en te adviseren preventiemaatregelen
 • de vereiste verzekeringscondities waaronder een object geaccepteerd kan worden.

Schade-expert
Als schade-expert ben je tot slot verantwoordelijk voor het vaststellen van de schade-oorzaak, de schade-toedracht en de schade-omvang. Je beoordeelt (ter plaatse) de situatie en begeleidt de klant in wel en niet te nemen acties. Je bent bepalend in het treffen van maatregelen om verdere schade te voorkomen en controleert of er conform de polisvoorwaarden is gehandeld. Hierbij onderhoudt je intensief het contact met betrokken externe partijen en intern met de schadebehandelaar van Donatus.

Je voert de regie over en monitort het herstelproces. Daarbij beoordeel je offertes en facturen en bewaak je de begrotingen en houdt zelf de financiële overzichten bij. Je doet verslag van je bevindingen en licht dit indien nodig toe bij de klant.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

Functie eisen
Als taxateur-expert ben je bouwkundig opgeleid, met HBO werk- en denkniveau. Je voldoet zowel aan de organisatie- als functiegebonden opleidingseisen & competenties opgenomen in het Bedrijfsmodel Donatus. U bent woonachtig in Noord Nederland of bereid op korte termijn te verhuizen.

Competenties:
Organisatiegebonden:
Professioneel, integer, gedreven, initiatiefrijk en klantgericht.
Functiegebonden:
Ontwikkelgericht, organisatiesensitief, resultaatgericht, beluisterend en groepsgericht.

Donatus Verzekeringen BIEDT U:
Het indicatieve startsalaris is ca. € 41.000 bruto op jaarbasis en loopt door tot ca. € 60.000 bruto op jaarbasis (fulltime 40 uur p/w), afhankelijk van opleiding en ervaring. Dit is inclusief 8% vakantiegeld en 13e maand. Winstdeling tot 4%, afhankelijk van premierestitutie. Een collectieve pensioenregeling, werkgeversbijdrage in de premie ziektekosten. Je krijgt een auto van de zaak en de thuiswerkplek wordt volledig door Donatus ingericht.

Bij de start ontvang je een jaarcontract met de intentie om deze om te zetten naar onbepaalde tijd. Je hebt recht op 26,5 vakantiedagen bij een 40-urige werkweek.

Binnen Donatus zijn er uitstekende opleidingsfaciliteiten en uiteraard krijg je een interne opleiding om vertrouwd te raken met de doelgroepen die worden verzekerd, de gebouwen die worden getaxeerd en de verzekeringsproducten die worden gevoerd.

Interesse in deze unieke, uitdagende en veelzijdige functie?
Solliciteren kan via de website van BeljonWesterterp, onder vacaturenummer R2694, middels uploaden van motivatiebrief en CV.

CONTACT
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Alfred Eilering
06 22211310
alfred.eilering@beljonwesterterp.nl

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website en youtube.com