Bijbels Museum: Toezichthouder

Het Bijbels Museum in Amsterdam zoekt een Toezichthouder voor 4 bijeenkomsten per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenHet Bijbels Museum heeft de afgelopen jaren een grote transitie doorgemaakt van museum met eigen gebouw en collectie naar een compacte cultuurproducent zonder eigen gebouw en zonder eigen collectie. Het museum houdt kantoor in Amsterdam, en produceert tentoonstellingen en activiteiten die het op verschillende plekken in het land in samenwerking met locatie-partners presenteert. Als laatste fase van de transitie wordt komend najaar de huisstijl en website van het museum volledig vernieuwd.

Het museum vaart een vooruitstrevende koers, met maatschappelijk relevante tentoonstellingen. Niet de waan van de dag, maar duurzame en universele thema’s staan in de tentoonstellingen en programma’s van het museum centraal. Voor veel tentoonstellingen wordt nieuwe kunst in opdracht van het museum gemaakt. Ook wordt met bruiklenen gewerkt. Geregeld staan in tentoonstellingen thema’s of verhalen centraal die in verschillende godsdiensten of stromingen van belang zijn.
Locatie-partners van het museum bevinden zich in verschillende steden in Nederland. Het gaat daarbij om grote monumentale kerken, middelgrote en kleine musea en om publieke instellingen (hogeschool, rechtbank, bibliotheek). De partners kunnen per tentoonstelling verschillen.

Het Bijbels Museum heeft circa 9.000 actieve donateurs die gezamenlijk een financiële basis onder de organisatie leggen. Het museum genereert voor ieder project externe projectfinanciering via publieke en private fondsen. Het ontvangt geen structurele overheidsfinanciering. Het museum is financieel gezond.

Het Bijbels Museum zoekt ter uitbreiding van de Raad van Toezicht een

Bevlogen toezichthouder

4 bijeenkomsten per jaar

De toezichthouder die we zoeken start per december 2020, heeft bij voorkeur een theologische achtergrond en is werkzaam dan wel bekend met een of meerdere niet-westerse kerkgemeenschappen. De toezichthouder onderschrijft de koers van het museum, en is bereid om daaraan bij te dragen met zijn/haar creativiteit, expertise en netwerk, als toezichthouder en ambassadeur van het museum.

De toezichthouder zal worden uitgenodigd voor alle openingen en activiteiten van het museum, die op verschillende plekken in het land plaatsvinden. Aanwezigheid bij één of enkele activiteiten per jaar is uiteraard gewenst, doch niet verplicht.

De Raad van Toezicht wordt voorgezeten door theoloog Prof. Dr. Manuela Kalsky. Verder is in de raad expertise aanwezig op het gebied van ondernemerschap, juridische zaken en financiën. In 2021 zal een nieuwe toezichthouder worden geworven met programmatische expertise. Vergaderingen vinden minimaal 4 x per jaar plaats op het kantoor van het Bijbels Museum in het centrum van Amsterdam. De voertaal van de vergaderingen is Nederlands.

Selectie geschiedt op basis van gesprekken met de overige toezichthouders en de directeur / bestuurder. Reacties kunnen worden gestuurd aan Carolien Croon, directeur: c.croon@bijbelsmuseum.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.